Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 24 maja 2012 r. - Strasburg
 Pomoc makrofinansowa dla państw trzecich ***I
 Sytuacja na Ukrainie, sprawa Julii Tymoszenko
 Walka z homofobią w Europie
 Europa efektywnie korzystająca z zasobów
 Inicjatywa "Szanse dla młodzieży"
 Stosowanie zasady równego wynagradzania pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości
 Wprowadzenie przez Szwajcarię ograniczeń liczby pozwoleń na pobyt stały wobec obywateli Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Słowenii, Słowacji, Republiki Czeskiej i Węgier
 Wenezuela: możliwość wystąpienia z Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka
 Azerbejdżan
 Sytuacja uchodźców północnokoreańskich
 Stałe i zwiększonego wsparcie na rzecz szczepień w krajach rozwijających się
Teksty (268 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności