Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0431(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0361/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0361/2012

Συζήτηση :

PV 13/12/2012 - 8
CRE 13/12/2012 - 8

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2012 - 11.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0501

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 253kWORD 67k
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Πολυετές πλαίσιο για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για την περίοδο 2013-2017 ***
P7_TA(2012)0501A7-0361/2012

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς πλαισίου για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2013-2017 (10449/2012 – C7-0169/2012 – 2011/0431(APP))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία - έγκριση)

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10449/2012),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 352 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0169/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0361/2012),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου