Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2012/2145(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0377/2012

Testi mressqa :

A7-0377/2012

Dibattiti :

PV 12/12/2012 - 11
CRE 12/12/2012 - 11

Votazzjonijiet :

PV 13/12/2012 - 11.3
CRE 13/12/2012 - 11.3
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2012)0503

Testi adottati
PDF 585kWORD 381k
Il-Ħamis, 13 ta' Diċembru 2012 - Strasburgu
Rapport annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja 2011 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni
P7_TA(2012)0503A7-0377/2012

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2012 dwar ir-Rapport Annwali tal-2011 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (2012/2145(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem (UDHR), il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u trattati u strumenti internazzjonali ewlenin oħra dwar id-drittijiet tal-bniedem,

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-UE tal-2011 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja adottat mill-Kunsill għall-Affarijiet Barranin fil-25 ta' Ġunju 2012,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' April 2012 dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni, inklużi l-implikazzjonijiet għall-politika strateġika dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-UE(1),

–  wara li kkunsidra l-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija (11855/2012) kif adottati mill-Kunsill għall-Affarijiet Barranin fil-25 ta' Ġunju 2012,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/440/PESK tal-25 ta' Lulju 2012 li taħtar ir-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u tal-Kummissjoni Ewropea lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2011 bit-titolu 'Id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fil-Qalba tal-Azzjoni Esterna tal-UE – Lejn approċċ aktar effettiv' (COM(2011)0886),

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem;

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tat-8 ta' Lulju 2010(2) dwar is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 65/276 tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti tat-3 ta' Mejju 2011 dwar il-Parteċipazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-ħidma tan-Nazzjonijiet Uniti,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Millennju tan-Nazzjonijiet Uniti tat-8 ta' Settembru 2000 (A/RES/55/2) u r-riżoluzzjonijiet adottati mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Novembru 2011 dwar l-appoġġ tal-UE għall-QKI: naffaċjaw l-isfidi u negħlbu d-diffikultajiet(3), u r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Mejju 2010 fl-ewwel Konferenza ta' Reviżjoni tal-Istatut ta' Ruma tal-QKI li sar f'Kampala, l-Uganda, mill-31 ta' Mejju sal-11 ta' Ġunju 2011(4), kif ukoll il-wegħdiet magħmula mill-UE f'din l-okkażjoni(5),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/168/PESK tal-21 ta' Marzu 2011 dwar il-Qorti Kriminali Internazzjonali(6), u l-pjan ta' azzjoni rivedut tat-12 ta' Lulju 2011 bħala segwitu għad-deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-Qorti Kriminali Internazzjonali,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Diċembru 2011 dwar ir-reviżjoni tal-Politika Ewropea tal-Viċinat(7),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u mill-Kummissjoni lill-Kunsill Ewropew, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tat-8 ta' Marzu 2011 bit-titolu “Sħubija għad-Demokrazija u l-Prosperità Komuni fin-Nofsinhar tal-Mediterran” (COM(2011)0200),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u tal-Kummissjoni tal-25 ta' Mejju 2011 bit-titolu 'Risposti ġodda għal Viċinat fi trasformazzjoni' (COM(2011)0303),

–  wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill “Affarijiet Barranin” dwar il-Politika Ewropea tal-Viċinat adottati fl-20 ta' Ġunju 2011, fit-3101 laqgħa tiegħu

–  wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill “Affarijiet Barranin” dwar il-Fond Ewropew għad-Demokrazija adottati fl-1 ta' Diċembru 2011 fit-3130 laqgħa tiegħu u d-Dikjarazzjoni dwar it-twaqqif ta' Fond Ewropew għad-Demokrazija li dwarha ntlaħaq ftehim fil-Coreper fil-15 ta' Diċembru 2011,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu tad-29 ta' Marzu 2012 lill-Kunsill dwar il-modalitajiet għall-istabbiliment possibbli ta' Fond Ewropew għad-Demokrazija (EED)(8),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Lulju 2011 dwar politiki esterni tal-UE favur id-demokratizzazzjoni(9),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tal-25 ta' Ottubru 2011 bit-titolu “Strateġija rinnovata tal-UE 2011-14 għar-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva”

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill tat-2 ta' Frar 2012 dwar politika konsistenti fil-konfront ta' reġimi, li l-UE tapplika miżuri restrittivi kontrihom, meta l-mexxejja tagħhom jeżerċitaw l-interessi personali u kummerċjali tagħhom fi ħdan il-fruntieri tal-UE(10),

–  wara li kkunsidra r-Rapport tar-Rapporteur Speċjali tan-NU tas-16 ta' Mejju 2011 (A/HRC/17/27) dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-dritt tal-libertà ta' opinjoni u l-espressjoni, li jissottolinja l-applikabbiltà ta' normi u standards tad-drittijiet internazzjonali tal-bniedem dwar id-dritt tal-libertà ta' opinjoni u l-espressjoni għall-internet bħala mezz ta' komunikazzjoni,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tat-12 ta' Diċembru 2011 mill-Kummissarju għall-Aġenda Diġitali dwar l-istrateġija “No Disconnect”,

–  wara li kkunsidra r-Rapport tar-Rapporteur Speċjali tan-NU tat-28 ta' Lulju 2011 (A/66/203) dwar is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tal-21 ta' Diċembru 2010 (A/RES/65/206), Moratorja dwar l-użu tal-piena tal-mewt,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti Oħra,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Settembru 2012 dwar l-allegat trasport u detenzjoni illegali ta' priġunieri f'pajjiżi Ewropej mis-CIA (11),

–  wara li kkunsidra r-rapport interim tar-Rapporteur Speċjali tan-NU tal-5 ta' Awwissu 2011 dwar it-tortura u t-trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, ir-reklużjoni, inklużi kliniki psikjatriċi (A/66/268),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet 1325, 1820, 1888, 1889 u 1960 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà,

–  wara li kkunsidra r-Rapport dwar l-indikaturi tal-UE għall-Approċċ Komprensiv għall-implimentazzjoni mill-UE tal-UNSCRs 1325 u 1820 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-Nisa, il-Paċi u s-Sigurtà, adottat mill-Kunsill tal-UE fit-13 ta' Mejju 2011,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-1 ta' Diċembru 2011 dwar Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat għar-Reġjuni tat-13 ta' Ottubru 2011 bit-titolu “Inżidu l-impatt tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp: Aġenda għall-Bidla' (COM(2011)0637),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW), u l-Protokoll Fakultattiv tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-adozzjoni mill-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa tas-7 ta' April 2011 tal-Konvenzjoni dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tat-tfal, l-aktar reċenti r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' April 2012,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti tas-17 ta' Ġunju 2011 dwar id-drittijiet tal-bniedem, l-orjentament sesswali u l-identità tal-ġeneru,

–  wara li kkunsidra l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea fit-22 ta' Jannar 2011 għall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità (CRPD), li hija l-ewwel konvenzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti ratifikata mill-Unjoni Ewropea bħala “organizzazzjoni ta' integrazzjoni reġjonali',

–  wara li kkunsidra l-abbozz tal-Prinċipji u l-Linji Gwida tan-NU dwar l-eliminazzjoni effikaċi tad-diskriminazzjoni bbażata fuq ix-Xogħol u fuq id-Dixxendenza ppubblikat mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem (A/HRC/11/CRP.3),

–  wara li kkunsidra l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet dwar diskriminazzjoni bejn il-kasti mill-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, l-Korpi tat-Trattati tan-NU u l-Proċeduri Speċjali tan-NU, b'attenzjoni partikolari għar-Rapport tar-Rapporteur Speċjali dwar forom kontemporanji ta' razziżmu, diskriminazzjoni razzjali, ksenofobija u intolleranza relatata tal-24 ta' Mejju 2011 (A/HRC/17/40),

–  wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-21 ta' Frar 2011 dwar l-intolleranza, id-diskriminazzjoni u l-vjolenza abbażi tar-reliġjon jew it-twemmin, u wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 66/167 tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-ġlieda kontra l-intolleranza, l-istereotipi negattivi u l-istigmatizzjoni ta', u d-diskriminazzjoni, l-inċitament għall-vjolenza kontra, persuni abbażi tar-reliġjon jew it-twemmin;

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin u l-opinjonijiet tal-Kumitat dwar l-Iżvilupp u l-Kumitat dwar id-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0377/2012),

A.  billi t-trattati jimpenjaw lill-Unjoni Ewropea biex tibbaża l-azzjoni esterna tagħha fuq il-prinċipji tad-demokrazija, tal-Istat tad-dritt, tal-universalità u tal-indiviżibilità tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, tal-ugwaljanza u s-solidarjetà, u tar-rispett għall-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u d-dritt internazzjonali;

B.  billi l-ġustizzja, l-Istat tad-dritt, ir-responsabbiltà għad-delitti kollha inklużi l-aktar d-delitti gravi li jikkonċernaw il-komunità internazzjonali, il-proċessi ġusti, u ġudikatura indipendenti huma elementi indispensabbli fil-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-pilastri tal-paċi sostenibbli;

C.  billi d-demokrazija u l-Iistat tad-dritt huma l-aqwa salvagwardji tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, tan-nondiskriminazzjoni f'kull forma u tat-tolleranza fil-konfront tal-individwi u l-komunitajiet, u tal-ugwaljanza għal kulħadd;

D.  billi l-lezzjonijiet meħuda mill-avvenimenti tar-Rebbiegħa Għarbija jridu jkomplu jagħtu impetu għall-UE biex tirrevedi, ittejjeb u tiżgura koerenza bejn il-politiki tagħha dwar, fost l-oħrajn, id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, id-dritt umanitarju internazzjonali, id-djalogi tad-drittijiet tal-bniedem mal-pajjiżi terzi, inklużi l-NGOs u l-movimenti tal-bażi, u l-midja soċjali;

E.  billi hija r-responsabbiltà tal-UE li tgħin lill-pajjiżi li magħhom ffirmat ftehimiet internazzjonali u kummerċjali, inklużi l-ftehimiet kummerċjali, biex jimplimentaw dawn il-prinċipji fundamentali kollha, u b'mod partikolari billi jiżguraw konformità stretta mal-klawsoli tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi f'dawn il-ftehimiet;

F.  billi l-aċċess għall-Internet huwa faċilitatur ewlieni għall-aċċess għall-informazzjoni, għall-espressjoni ħielsa, għal-libertà tal-istampa, għal-libertà tal-għaqda, u għal żviluppi ekonomiċi, soċjali, politiċi u kulturali; billi d-drittijiet tal-bniedem jeħtieġu jiġu mħarsa u promossi mill-UE, kemm offline u wkoll online;

G.  billi l-ksur tal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon jew tat-twemmin, imwettaq l-istess mill-gvernijiet u atturi mhux Statali, qed jiżdied f'ħafna pajjiżi tad-dinja, li jirriżulta f'diskriminazzjoni u f'intolleranza kemm kontra ċerti individwi kif ukoll kontra komunitajiet reliġjużi, inklużi l-minoranzi u dawk li ma jemmnux;

H.   billi r-rwol tan-nisa, u l-parteċipazzjoni sħiħa tagħhom, fl-isfera politika, ekonomika u soċjali hija essenzjali, speċjalment fil-proċessi tal-bini tal-paċi ta' wara l-gwerra, fin-negozjati għal tranżizzjoni demokratika u fir-riżoluzzjoni tal-kunflitti, ir-rikonċiljazzjoni u l-proċessi ta' stabilizzazzjoni;

I.  billi r-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja, u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni, ma għandux ikun biss riflessjoni u reviżjoni tal-kisbiet u n-nuqqasijiet tal-passat, iżda għandu jservi wkoll ta' ispirazzjoni għall-istrateġija u l-pjan ta' azzjoni tal-UE għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija; billi kull Rapport Annwali suċċessiv għandu, idealment, jikkontribwixxi b'mod tanġibbli u regolari għat-titjib fil-politika tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE fid-dinja;

Rapport Annwali tal-UE 2011

1.  Jilqa' l-adozzjoni tar-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fl-2011; jilqa' l-fatt li l-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli (VP/RGħ) kienet kapaċi tippreżenta r-Rapport Annwali fil-plenarja tal-Parlament ta' Ġunju u b'hekk jirritorna għall-attività normali;

2.  Jinnota l-passi pożittivi li ttieħdu fis-snin reċenti biex ikun żviluppat ir-Rapport Annwali, iżda jenfasizza l-potenzjal għal aktar titjib;

3.  Jemmen li r-Rapport Annwali għandu jkun strument ta' komunikazzjoni importanti tal-ħidma li twettaq l-UE f'dan il-qasam u għandu jgħin biex tiżdied il-viżibilità tal-azzjonijiet tal-UE; jistieden lill-VP/RGħ biex fl-abbozzar ta' Rapporti Annwali fil-futur tikkonsulta b'mod attiv u sistematikament mal-Parlament, u tirrapporta dwar il-mod kif tqiesu r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament;

Kunsiderazzjonijiet ġenerali

4.  Jilqa' l-adozzjoni tal-qafas strateġiku tal-UE għad-drittijiet tal-bniedem fil-25 ta' Ġunju 2012; iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE jaħdmu flimkien biex jiżguraw l-implimentazzjoni xierqa tiegħu sabiex b'mod kredibbli jintlaħaq l-impenn tat-Trattat tal-UE biex ikunu segwiti politiki esterni bbażati fuq id-drittijiet tal-bniedem, il-valuri demokratiċi u l-Istat tad-dritt b'mod ibbażat fuq il-prinċipji u mingħajr eċċezzjonijiet billi jiġu evitati standards doppji;

5.  Iħeġġeġ lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u lill-Parlament iżommu u jonoraw ir-rwol tal-UE bħala d-difensur ewlieni tad-drittijiet tal-bniedem billi jikkooperaw mill-qrib fl-implimentazzjoni ta' politika koerenti, ambizzjuża u effikaċi tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja bbażata fuq dan il-qafas strateġiku, permezz tal-użu tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-opportunitajiet offruti mill-EED;

6.  Jirrakkomanda li l-Kunsill u s-SEAE jwettqu valutazzjoni intermedja tal-pakkett il-ġdid tad-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari tal-Pjan ta' Azzjoni; jinsisti li l-Parlament ikun ikkonsultat b'mod estensiv u regolarment informat u li s-soċjetà ċivili tkun integrata matul dan il-proċess;

7.  Jilqa' l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tematiku tal-UE (RSUE) għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-ħolqien ippjanat ta' Grupp ta' Ħidma tal-Kunsill ibbażat fi Brussell dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (COHOM); jistenna bil-ħerqa l-kooperazzjoni mill-qrib tagħhom mal-Parlament, fl-ewwel każ b'konformità wkoll mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 36 tat-TUE;

8.  Jistenna li l-COHOM isaħħaħ il-kooperazzjoni mal-Grupp ta' Ħidma tal-Kunsill dwar id-Drittijiet Fundamentali (FREMP) biex tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-konsistenza bejn il-politika esterna u interna tad-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza l-importanza li fi ħdan l-Unjoni Ewropea jkun hemm politiki koerenti, konsistenti u eżemplari konformi mal-valuri u l-prinċipji fundamentali bil-għan li jiġu massimizzati l-kredibbiltà tal-UE fuq livell dinji u l-effikaċja tal-politiki fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u jintwera rispett ġenwin għall-universalità tad-drittijiet tal-bniedem;

9.  Jilqa' l-impatt pożittiv fuq il-koerenza tal-politiki interni u esterni tal-UE rigward l-eżerċizzju tal-UE tal-personalità ġuridika maħluqa mit-Trattat ta' Lisbona għar-ratifika tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità (UNCRPD) f'Diċembru 2010; jitlob li jittieħed approċċ simili lejn trattati u konvenzjonijiet internazzjonali oħra li jirrigwardaw id-drittijiet tal-bnedmin; jitlob lill-Kunsill u l-Kummissjoni jieħdu approċċ proattiv f'dan il-qasam sabiex jiġu indirizzati l-effetti negattivi tal-iffirmar u r-ratifika gradwali fost l-Istati Membri ta' trattati u konvenzjonijiet esterni importanti oħra;

10.  Iħeġġeġ lill-VP/RGħ, lis-SEAE, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, għall-fini ta' effiċjenza, jiżguraw koerenza u konsistenza bejn il-varji strumenti finanzjarji esterni u l-attivitajiet varji eżistenti jew ippjanati ta' punti ta' referenza, ta' monitoraġġ u ta' evalwazzjoni tal-UE u l-metodoloġiji dwar is-sitwazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija f'pajjiżi terzi, inkluż: it-taqsimiet dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fir-rapporti ta' progress dwar il-politika tat-tkabbir u tal-viċinat; il-valutazzjoni tal-prinċipju 'aktar għal aktar' tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija stabbiliti għall-Politika Ewropea tal-Viċinat; l-inklużjoni ppjanata tad-drittijiet tal-bniedem fil-valutazzjonijiet tal-impatt imwettqa għall-proposti leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi u għall-ftehimiet kummerċjali, ta' sħubija u assoċjazzjoni jew ta' kooperazzjoni, kemm reġjonali kif ukoll bilaterali; il-pjan tal-Kummissjoni biex tintroduċi valutazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-użu tal-modalitajiet ta' għajnuna tal-UE (b'mod partikolari rigward l-appoġġ tal-baġit); l-implimentazzjoni msaħħa tal-mekkaniżmu ta' monitoraġġ li jeżamina bir-reqqa r-rispett tal-konvenzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi SPĠ+; l-għan tas-sistematizzazzjoni tal-użu ta' segwitu tar-rapporti tal-Missjonijiet ta' Osservazzjoni Elettorali tal-UE; u l-enfasi tal-Kunsill tal-UE dwar punti ta' referenza kif ukoll fuq il-kunsiderazzjoni kontinwa u sistematika tal-aspetti relatati mad-drittijiet tal-bniedem, il-ġeneru u t-tfal milquta minn kunflitti armati fid-dokumenti tal-lezzjonijiet meħuda mill-missjonijiet tal-PSDK;

11.  Jilqa' l-adozzjoni ta' strateġiji tal-pajjiż tad-drittijiet tal-bniedem għal pajjiżi individwali biex jimplimentaw politiki tal-UE bl-aktar mod xieraq u effikaċi; jirrikonoxxi r-rwol ewlieni li jiżvolġu d-delegazzjonijiet lokali tal-UE fl-iżvilupp u s-segwitu għall-istrateġiji tal-pajjiżi mfassla skont iċ-ċirkostanzi speċifiċi, iżda jenfasizza r-responsabbiltà ta' koordinament tas-SEAE fl-iżgurar tal-applikazzjoni koerenti tal-prijoritajiet tal-politika tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE stabbiliti fil-qafas strateġiku tad-drittijiet tal-bniedem u fil-Linji Gwida tal-UE; jenfasizza l-importanza li jitlesta n-netwerk ta' punti fokali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-missjonijiet u l-operazzjonijiet tad-Delegazzjonijiet tal-UE u tal-PSDK; iħeġġeġ lill-VP/RGħ, lis-SEAE u lill-Istati Membri jadottaw bħala l-aħjar prattika l-metodu ta' ħidma fuq kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem lokalment permezz ta' gruppi ta' ħidma għad-drittijiet tal-bniedem iffurmati fost id-delegazzjonijiet tal-UE u l-ambaxxati tal-Istati Membri tal-UE; iħeġġeġ ukoll li jinżamm kuntatt regolari mar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-membri tal-parlamenti nazzjonali; jappoġġa l-għan tas-SEAE li jingħata taħriġ dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija għall-persunal tal-missjoni kollu tas-SEAE, tal-Kummissjoni, tad-delegazzjonijiet tal-UE u tal-PSDK u għall-persunal tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea – b'mod partikolari l-FRONTEX – li għandhom relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi; jitlob li tingħata attenzjoni kbira, b'mod speċjali, lill-ħarsien tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; huwa tal-fehma li l-istrateġiji tal-pajjiż tad-drittijiet tal-bniedem għandhom ikunu integrati fil-PESK u l-PSDK tal-EU, fil-politiki tal-kummerċ u l-iżvilupp, fi programmi ġeografiċi kif ukoll tematiċi, sabiex tkun żgurata aktar effiċjenza, effikaċja u koerenza;

Azzjoni tal-UE fin-Nazzjonijiet Uniti

12.  Jilqa' l-isforzi tal-UE biex ikun appoġġat u jingħata spinta lix-xogħol tad-drittijiet tal-bniedem fis-sistema tan-Nazzjonijiet Uniti, inkluż il-konklużjoni tar-reviżjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fl-2011; jenfasizza l-importanza kontinwa li jingħata appoġġ għall-indipendenza tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem, u r-rwol tar-Rapporteurs Speċjali tematiċi u speċifiċi għall-pajjiż tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-bniedem u jistenna bil-ħerqa kooperazzjoni stretta min-naħa tagħhom mar-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem il-ġdid; jenfasizza s-sinifikat tal-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea fit-22 ta' Jannar 2011 mal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità (CRPD) bħala l-ewwel konvenzjoni tad-drittijiet tal-bniedem tan-NU ratifikata mill-Unjoni Ewropea bħala persuna ġuridika;

13.  Jenfasizza l-importanza u s-sostenn qawwi għall-parteċipazzjoni attiva tal-UE fil-ħidma tal-UNHRC permezz ta’ kosponsorizzar ta’ riżoluzzjonijiet, ħruġ ta’ dikjarazzjonijiet u parteċipazzjoni fi djalogi u dibattiti interattivi;

14.  Jilqa' t-tmexxija murija mill-Istati Membri tal-UE biex tkun appoġġata l-kredibbiltà tas-sistema tad-drittijiet tal-bniedem tan-NU billi b'mod konġunt tinħareġ stedina permanenti għall-Proċeduri Speċjali kollha tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, billi jingħata bidu għal Sessjoni Speċjali tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU (HRC) dwar il-Libja, fejn saret ir-rakkomandazzjoni storika ta' sospensjoni tal-Libja mill-HRC, u billi jmexxu l-isforzi li wasslu għat-twaqqif tal-Kummissjoni Indipendenti ta' Inkjesta dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sirja;

15.  Jirrikonoxxi l-potenzjal tal-UE għall-involviment u l-bini kreattiv ta' koalizzjonijiet kif ingħata l-eżempju permezz tal-azzjoni tal-UE li wittiet it-triq biex kienet mgħoddija r-riżoluzzjoni HRC storika dwar id-drittijiet tal-bniedem, l-orjentament sesswali u l-identità tal-ġeneru, li kienet appoġġata minn Stati mir-reġjuni kollha, u l-bini tal-kunsens f'Ġinevra u fi New York dwar il-ħtieġa li tkun miġġielda l-intolleranza reliġjuża u tkun protetta l-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin filwaqt li jkun evitat effett ta' ħsara potenzjali fuq drittijiet fundamentali tal-bniedem oħra, bħal-libertà tal-espressjoni;

16.  Itenni l-oppożizzjoni tiegħu għall-prassi ta' gruppi reġjonali li jirranġaw elezzjonijiet mhux ikkontestati għall-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem;

17.  Jirrakkomanda segwitu fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-Eżami Perjodiku Universali (EPU) billi dawn ikunu inklużi sistematikament fl-istrateġiji tal-pajjiż tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE kif ukoll fid-djalogi u l-konsultazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem;

18.  Ifakkar fil-ħtieġa għal finanzjament suffiċjenti li jżomm l-uffiċċji reġjonali tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem (OHCHR) miftuħin;

19.  .Ifakkar l-adozzjoni mill-Assemblea Ġenerali tan-NU tar-Riżoluzzjoni 65/276 dwar il-parteċipazzjoni tal-UE fil-ħidma tan-NU, filwaqt li jirrikonoxxiha bħala bidu modest ta’ sforz akbar biex jiġi mgħolli l-livell tar-rwol tal-Unjoni fil-ħidma dwar id-drittijiet tal-bniedem ta’ din l-organizzazzjoni;

Politika tal-UE dwar il-ġustizzja kriminali internazzjonali, il-ġlieda kontra l-impunità u l-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI)

20.  Jiddispjaċih li l-ġustizzja selettiva ta' spiss timmanifesta ruħha f'demokraziji ġodda u fi tranżizzjoni taħt id-dehra tal-Istat tad-dritt u l-gwerra kontra l-korruzzjoni; jiddispjaċih li l-ġustizzja selettiva saret ftit aktar minn mezz biex titfittex il-vendetta politika u biex ikunu rregolati l-kontijiet ma' dissidenti politiċi billi l-oppożizzjoni, l-operaturi fil-mezzi tal-komunikazzjoni u d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem jiġu intimidati u emarġinati, speċjalment fil-perjodu qabel l-elezzjonijiet; jibqa' mħasseb dwar l-allegazzjonijiet ta' reati u l-akkużi politikament motivati kontra membri tal-oppożizzjoni fl-Ukraina, u jħeġġeġ lill-awtoritajiet Ukraini jwaqqfu l-vessazzjonijiet attwali fil-konfront tal-oppożizzjoni li jirrappreżentaw ostaklu serju għall-isforzi tal-pajjiż biex jiġu garantiti l-Istat tad-dritt u l-valuri demokratiċi

21.  Jiddispjaċih li, minkejja ħafna appelli minn korpi internazzjonali lill-awtoritajiet Russi, ma sar l-ebda progress fl-investigazzjoni tal-mewt ta' Sergei Magnitsky, iħeġġeġ, għalhekk, lill-Kunsill jimponi u jimplimenti projbizzjoni tal-viżi fl-Unjoni Ewropea kollha għal uffiċjali responsabbli għall-mewt ta' Sergei Magnitsky u biex jiffriża kwalunkwe assi finanzjarju li huma jew il-familja immedjata tagħhom jiddetjenu fl-UE;

22.  Jibqa' diżappuntat dwar il-proċedimenti kontra Mikhail Khodorkovsky u Platon Lebedev, li huma perċepiti fl-livell internazzjonali bħala ta' natura politika;

23.  Jiċċelebra l-għaxar anniversarju tad-dħul fis-seħħ tal-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI); jilqa’ r-ratifika tiegħu minn Kap Verde u Vanwatu; jirrikonoxxi lill-QKI bħala mekkaniżmu ta' “l-aħħar istanza”, responsabbli għall-eżekuzzjoni tal-ġustizzja għall-vittmi ta' delitti kontra l-umanità, ġenoċidju u delitti tal-gwerra, kif jipprevedi l-prinċipju tal-kumplimentarjetà fl-Istatut ta' Ruma;

24.  Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għall-QKI fil-ġlieda kontra l-impunità għad-delitti l-aktar gravi li huma ta' tħassib internazzjonali; jistieden lill-UE u l-Istati Membri tagħha jkomplu l-appoġġ politiku, diplomatiku, loġistiku u finanzjarju tagħhom għall-QKI u għal tribunali kriminali internazzjonali oħra, inklużi t-tribunali ad hoc internazzjonali għal dik li kienet il-Jugoslavja u r-Rwanda, il-Qorti Speċjali għas-Sierra Leone, l-Awli Straordinarji fil-Qrati tal-Kambodja, u t-Tribunal Speċjali għal-Libanu;

25.  Jilqa' l-inklużjoni fil-Qafas Strateġiku u l-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija tal-UE tar-referenza għall-ħtieġa li tkun miġġielda sew il-ġlieda kontra l-impunità għal delitti gravi, mhux lanqas permezz ta' impenn mal-QKI, u l-għarfien li huwa d-dmir ewlieni tal-Istati li jinvestigaw delitti internazzjonali gravi, jippromwovu u jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-kapaċità ta' sistemi ġudizzjarji nazzjonali biex jinvestigaw u jieħdu azzjoni legali kontra dawn id-delitti;

26.  Jilqa' l-impenji meħuda fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/168/PESK dwar l-QKI, adottata fil-21 ta' Marzu 2011, u l-Pjan ta' Azzjoni sussegwenti adottat fit-12 ta' Lulju 2011, u jirrakkomanda lill-UE u l-Istati Membri tagħha jiżguraw l-implimentazzjoni tagħhom permezz ta' miżuri effikaċi u konkreti biex ikunu promossi l-universalità u l-integrità tal-Istatut ta' Ruma, biex tkun appoġġata l-indipendenza tal-Qorti u l-funzjonament effikaċi u effiċjenti tagħha u biex tkun appoġġata l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' kumplimentarjetà; jistieden lir-RSUE għad-drittijiet tal-bniedem jimplimenta l-azzjonijiet relatati mal-QKI li jinsabu fil-Qafas Strateġiku tal-UE u dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija;

27.  Jirrikonoxxi l-isforzi tal-Kummissjoni biex tiġi stabbilita 'Ġabra ta' Strumenti ta' Kumplimentarjetà tal-UE' li l-għan tagħha jkun l-appoġġ tal-iżvilupp tal-kapaċitajiet nazzjonali u l-ġenerazzjoni ta' rieda politika għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' allegazzjonijiet ta' delitti internazzjonali, u jenfasizza l-importanza ta' konsultazzjonijiet bir-reqqa mal-Istati Membri, mal-Parlament u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili sabiex tiġi finalizzata l-ġabra ta' strumenti;

28.  Itenni r-rakkomandazzjoni tiegħu li l-Istatut ta' Ruma jiżdied mal-pakkett ta' trattati internazzjonali dwar il-governanza tajba u li l-Istat tad-dritt jiġi ratifikat mill-pajjiżi terzi li jiddaħħlu fis-Sistema ta' Preferenzi Ġeneralizzati Plus (SPĠ+); jappoġġa l-inklużjoni b'mod konsistenti ta' klawsoli tal-QKI fi ftehimiet tal-UE ma' pajjiżi terzi; jitlob li jkun hemm integrazzjoni tal-QKI fil-prijoritajiet tal-politika barranija tal-UE kollha, billi b'mod partikolari, jiġu kkunsidrati b'mod sistematiku l-ġlieda kontra l-impunità u l-prinċipju ta' kumplimentarjetà;

29.  Jenfasizza l-importanza ta' azzjoni b'saħħitha tal-UE biex tantiċipa u b'hekk tevita jew tikkundanna każijiet ta' nuqqas ta' kooperazzjoni bħal stedini ta' individwi soġġetti għal mandat għal arrest tal-QKI u n-nuqqas li individwi bħal dawn jiġu arrestati u kkonsenjati; jerġa' jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jikkonformaw mar-rekwiżiti kollha mill-Qorti biex jagħtu assistenza u kooperazzjoni fi żmien xieraq, biex tkun żgurata, fost affarijiet oħra, l-eżekuzzjoni ta' mandati ta' arrest pendenti; jafferma mill-ġdid il-ħtieġa li l-UE u l-Istati Membri tagħha, bl-għajnuna tas-SEAE, jistabbilixxu sett ta' linji gwida interni li jindikaw kodiċi ta' kondotta għall-kuntatt bejn uffiċjali tal-UE/Istati Membri u persuni mfittxija mill-QKI;

30.  Jesprimi t-tħassib kbir tiegħu fuq ir-riżultat tad-diskussjonijiet tal-baġit fl-għaxar sessjoni tal-Assemblea tal-Partijiet Statali fit-12 sal-21 ta' Diċembru 2011, li heddew li jħallu l-Qorti nieqsa mill-fondi; jiddispjaċih ħafna li xi Partijiet Statali Ewropej tal-Istatut ta' Ruma qed jistinkaw għall-adozzjoni ta' baġit mingħajr tkabbir/baġit aktar baxx u li l-Assemblea ma qablitx li tipprovdi lill-Qorti b'riżorsi suffiċjenti biex tissodisfa b'mod effikaċi l-mandat ġudizzjarju u tamministra l-ġustizzja b'mod robust, ġust, effikaċi u sinifikanti; jistieden lill-Istati Membri tal-UE juru appoġġ robust għall-funzjonament tal-Qorti fl-ASP, u jirrifjutaw il-proposti għal tkabbir nominali żero tal-baġit tal-Qorti peress li dan idgħajjef l-kapaċità tagħha li twettaq ġustizzja u li tirrispondi għal sitwazzjonijiet ġodda;

31.  Jenfasizza li l-appoġġ tal-UE għall-ġlieda kontra l-impunità għandu jkopri għadd ta' inizjattivi li jinkludu, fost l-oħrajn: aktar sforzi biex jippromwovu ratifika u implimentazzjoni usa' tal-Istatut ta' Ruma u tal-Ftehim dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet (APIC) sabiex il-Qorti tkun tassew globali u universali; sforzi akbar biex jiżguraw kooperazzjoni sħiħa mal-Qorti, inkluż permezz ta' adozzjoni ta' leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti dwar il-kooperazzjoni u l-ftehmiet qafas konklużi mal-QKI għall-eżekuzzjoni tas-sentenzi tal-Qorti, il-protezzjoni u t-trasferiment tal-vittmi u tax-xhieda, eċċ, sabiex tiġi ffaċilitata kooperazzjoni xierqa u f'waqtha mal-Qorti; u appoġġ politiku u diplomatiku determinat, b'mod partikolari fir-rigward tal-eżekuzzjoni ta' mandati ta' arrest pendenti;

32.  Jenfasizza, bħala segwitu għar-Rebbiegħa Għarbija, l-importanza tal-iżvilupp ta' politika tal-UE koerenti u sfumata dwar il-ġustizzja tranżitorja flimkien mar-rinfurzar tal-indipendenza tal-ġudikatura, inkluż ir-rabta mal-QKI bħala qorti tal-aħħar istanza, biex pajjiżi fi tranżizzjoni jkunu megħjuna jindirizzaw il-ksur passat tad-drittijiet tal-bniedem, il-ġlieda kontra l-impunità u li jevitaw li jerġa' jiġi kommess ksur tad-drittijiet tal-bniedem;

33.  Jenfasizza li l-ġbir diġitali tal-provi u t-tixrid tal-istampi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem jikkontribwixxu għall-ġlieda globali kontra l-impunità; iqis li jeħtieġ l-għajnuna biex il-materjali jsiru ammissibbli skont id-dritt internazzjonali (kriminali) bħala prova għall-proċeduri tal-qorti;

Azzjoni tal-UE fid-dritt umanitarju internazzjonali (DUI)

34.  Jilqa' l-inklużjoni, għall-ewwel darba, ta' sezzjoni dedikata dwar id-DUI fir-Rapport Annwali 2011 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija u l-isforzi tal-UE sabiex tiġi żgurata r-responsabbiltà billi jkunu ddokumentati l-abbużi kollha tad-DUI u l-appoġġ għal mekkaniżmi ta' responsabbiltà, kif ukoll il-wegħdiet tagħha biex tiġġieled l-għajbien furzat, biex tkompli l-appoġġ għall-QKI, biex taħdem lejn aktar parteċipazzjoni fl-istrumenti prinċipali tad-DUI, biex tippromwovi r-rispett għall-garanziji proċedurali fundamentali għall-persuni kollha detenuti f'kunflitti armati, u biex tappoġġa strumenti internazzjonali li jfittxu li jindirizzaw il-perikli umanitarji ta' fdalijiet splussivi tal-gwerra, ġabriet ta' munizzjon, apparat splussiv improvizzat u mini splussivi ta' kontra l-persunal;

35.  Jiddispjaċih, madankollu, li l-għarfien ġenerali u l-implimentazzjoni tal-linji gwida tal-UE dwar il-promozzjoni tal-konformità mad-dritt umanitarju internazzjonali jibqgħu nettament iktar baxxi meta mqabbla ma' linji gwida oħra; jistieden lill-UE tagħti aktar prominenza politika, u tiddedika aktar riżorsi għall-implimentazzjoni ta' dawn il-linji gwida, speċjalment billi jiġi żgurat li d-DUI jkun integrat f'operazzjonijiet ta' ġestjoni ta' kriżi, u billi b'mod proattiv tkun miġġielda l-impunità u tkun żgurata r-responsabbiltà individwali;

36.  Ifakkar li sabiex jiġi evitat ksur tad-drittijiet tal-bniedem mill-bidu, ir-rispett għal-liġi internazzjonali għandha tkun fil-qalba ta’ kwalunkwe strateġija tal-UE li timmira li ttejjeb id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja, partikolarment fir-relazzjoni tagħha ma’ dawk is-sħab li huma parti minn kunflitt armat jew iffriżat; ifakkar il-ħtieġa li jitwaqqaf kwalunkwe appoġġ tal-UE mogħti lil partijiet minn kunflitt, kemm jekk ikun finanzjarju, loġistiku jew tattiku, inkluż permezz tal-forniment tal-armi, munizzjon jew kull tip ieħor ta’ tagħmir militari, kif stipulat fil-Pożizzjoni Komuni dwar l-armi ta’ esportazzjoni tal-UE;

37.  Jenfasizza wkoll il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-kwistjoni tal-ġlieda kontra l-impunità għal delitti kontra l-umanità, delitti tal-gwerra u ġenoċidju tiġi indirizzata b'mod aktar sistematiku fir-relazzjonijiet bilaterali tal-UE mal-pajjiżi rilevanti, inkluż billi tissemma f'dikjarazzjonijiet pubbliċi, u li l-UE tindirizza l-impunità b'mod aktar konsistenti fil-livell multilaterali, pereżempju fl-Assemblea Ġenerali tan-NU u fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem;

38.  Itenni l-impenn tiegħu għall-prinċipju tar-'Responsabilità għall-Protezzjoni' (R2P), waqt li jenfasizza l-importanza li l-komunità internazzjonali, inkluża l-UE, tieħu r-responsabilità biex jiġi indirizzat il-ksur evidenti tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi terzi meta l-gvernijiet ta' dawn il-pajjiżi ma jkunux jistgħu jew ma jkunux iridu jipproteġu liċ-ċittadini tagħhom stess; jenfasizza li din l-azzjoni tal-komunità internazzjonali timplika interventi umanitarji u pressjoni diplomatika xierqa u, bħala l-aħħar rimedju biss, l-użu kollettiv tal-forza, taħt l-awspiċi jew l-awtorizzazzjoni tan-NU; iħeġġeġ lill-UE tinvolvi ruħha u tippromwovi r-riforma urġenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, sabiex jiġi evitat l-imblukkar ta' R2P;

39.  Ifaħħar, f'dan il-kuntest, l-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u ta' bosta Stati Membri tal-UE li ġew minn ta' quddiem fil-prevenzjoni ta' aktar vjolenza kontra ċ-ċivili fil-Libja matul l-2011, iżda jiddispjaċih għan-nuqqas ta' risposta komuni fil-livell tal-UE;

40.  Huwa mħasseb ħafna dwar il-qagħda tad-drittijiet tal-bniedem fil-Libja, l-aktar f'dak li għandu x'jaqsam mal-kundizzjonijiet ta' detenzjoni u t-trattament tad-detenuti miżmumin minn varji milizji mingħajr kontroll effettiv mill-Gvern Interim fuq dawn il-brigati, u jeżiġi viġilanza akbar u assistenza sostnuta mill-komunità internazzjonali, kif ingħad mill-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem quddiem il-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU fil-25 ta' Jannar 2012;

41.  Jinnota l-isforzi tal-Unjoni Ewropea u tal-komunità internazzjonali fis-Sirja fl-2011 iżda jiddispjaċih li dawk l-isforzi ma rriżultawx f'titjib tas-sitwazzjoni fit-territorju; itenni t-tħassib serju tiegħu dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja, speċjalment fir-rigward tal-emerġenza kontinwa tad-drittijiet tal-bniedem u dik umanitarja; jikkundanna bl-aktar mod qawwi r-repressjoni brutali mifruxa u l-vjolazzjonijiet sistematiċi tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali mir-reġim Sirjan kontra l-popolazzjoni tagħha, inklużi tfal u nisa; jistieden lill-awtoritajiet Sirjani jtemmu minnufih il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u biex jikkonformaw mal-obbligi tagħhom skont id-dritt internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem sabiex jippermettu tranżizzjoni paċifika u demokratika; itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għall-Mibgħut Speċjali tan-NU u tal-Lega Għarbija, u jħeġġeġ lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU biex jieħu passi neċessarji sabiex jintemm il-massakru ta' ċivili u li jirreferi lill-QKI dawk responsabbli għad-delitti gravi tal-gwerra u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sirja;

42.  Jilqa' l-inizjattiva Voluntiera tal-Għajnuna ġodda tal-UE li, fil-perjodu inizjali tal-programm tal-2014-2020, se toħloq opportunità għal madwar 10 000 Ewropew li jipparteċipaw globalment f'operazzjonijiet umanitarji f'żoni fejn hemm bżonn tal-aktar għajnuna u biex juru solidarjetà Ewropea billi jipprovdu assistenza prattika lil komunitajiet milquta minn diżastri naturali jew dawk ikkawżati mill-bniedem;

43.  Jargumenta li l-impriżi militari u tas-sigurtà privati (PMSCs) għandhom jinżammu responsabbli għal kwalunkwe ksur tad-dritt fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dritt umanitarju mwettqa mill-persunal tagħhom; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri, fid-dawl tal-użu mifrux ta' PMSCs, iżidu l-isforzi tagħhom biex tinstab soluzzjoni regolatorju kredibbli sabiex jiġu evitati lakuni ġuridiċi f'termini ta' responsabilità;

Politika Ewropea tal-Viċinat u Rebbiegħa Għarbija

44.  Jenfasizza s-sinifikat tar-rewwixti tal-2011 fid-dinja Għarbija kemm bħala espressjoni tax-xewqa għal-libertà, il-ġustizzja u d-dinjità u bħala sfida ewlenija għall-politika tal-UE fir-reġjun u lil hinn minnu; jirrikonoxxi li l-UE żiedet l-impenn politiku tagħha kemm fil-Viċinat tal-Lvant kif ukoll tan-Nofsinhar, iżda jenfasizza l-ħtieġa li jkunu meħuda tagħlimiet mill-iżbalji tal-politika tal-passat u tkun imfassla politika ġdida allinjata mar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-appoġġ tal-valuri demokratiċi;

45.  Jilqa' l-enfasi l-ġdid fil-politika tal-UE lejn il-Viċinat tan-Nofsinhar fuq ir-responsabilità reċiproka u impenn kondiviż għall-valuri universali tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-Istat tad-dritt; jitlob il-konsistenza fl-approċċ tal-politika dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-UE għan-Nofsinhar u l-Lvant; jenfasizza l-ħtieġa li fil-Lvant jiġu evitati l-istess tipi ta' żbalji tal-politika li saru fin-Nofsinhar qabel ir-Rebbiegħa Għarbija tal-2011;

46.  Ifakkar ir-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ Novembru 2010 dwar is-sitwazzjoni fis-Saħara(12) tal-Punent u tat-18 ta' April 2012 dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni, inklużi l-implikazzjonijiet għall-politika strateġika dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-UE(13), jesprimi t-tħassib tiegħu għad-deterjorament tad-drittijiet tal-bniedem fis-Saħara tal-Punent. jitlob li d-drittijiet fundamentali tal-poplu tas-Saħara tal-Punent, inkluża l-libertà ta' assoċjazzjoni, il-libertà tal-espressjoni u d-dritt li jipprotestaw, jiġu rispettati. jitlob ir-rilaxx tal-priġunieri politiċi kollha tas-Saħrawi. jitlob il-ftuħ tat-territorju għal osservaturi indipendenti, NGOs, u l-midja; itenni s-sostenn tiegħu għat-twaqqif ta' mekkaniżmu internazzjonali għall-monitoraġġ tad-drittijiet tal-bniedem fis-Saħara tal-Punent; jappoġġa soluzzjoni leali u dewwiema tal-kunflitt, abbażi tad-dritt għall-awtodeterminazzjoni tal-poplu Saħrawi, f'konformità mar-riżoluzzjonijiet relevanti tan-Nazzjonijiet Uniti;

47.  Jenfasizza l-importanza tar-rwol tan-nisa, u tal-parteċipazzjoni sħiħa tagħhom, fit-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi, speċjalment fil-proċessi tal-bini tal-paċi ta' wara l-gwerra, fin-negozjati ta' tranżizzjoni demokratika u fir-riżoluzzjoni tal-kunflitti, ir-rikonċiljazzjoni u l-proċessi ta' stabilizzazzjoni, f'termini tal-objettiv tas-sensibilizzazzjoni u l-attenzjoni bil-għan li tiġi eliminata d-diskriminazzjoni li jġarrbu n-nisa fil-proċessi tad-demokratizzazzjoni li għaddejjin bħalissa f'ħafna pajjiżi terzi;

48.  Itenni l-fehma tiegħu li l-approċċ 'aktar għal aktar' għandu jkun ibbażat fuq kriterji definiti b'mod ċar b'punti ta' referenza speċifiċi, li jistgħu jitkejlu, li jistgħu jintlaħqu, trasparenti u marbuta biż-żmien; jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni jimplimentaw dan l-approċċ b'mod sistematiku fir-rapporti ta' progress tal-Politika tal-Viċinat;

49.  Jilqa' l-involviment imsaħħaħ tal-UE għas-soċjetà ċivili, u jenfasizza l-ħtieġa li s-soċjetà ċivili tikkontribwixxi b'mod iktar sistematiku u regolari għall-elaborazzjoni tal-istrateġiji u tal-valutazzjonijiet fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u skont il-pajjiż meħtieġa għall-implimentazzjoni xierqa tal-approċċ il-ġdid 'aktar għal aktar' fil-politika tal-UE;

50.  Jilqa' wkoll attivitajiet imwettqa fl-ambitu tal-inizjattiva tas-Sħubija tal-Lvant fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija, il-libertajiet fundamentali u l-Istat tad-dritt fil-pajjiżi msieħba; jistieden lill-Unjoni Ewropea tuża l-esperjenza tranżitorja tal-Istati Membri tagħha stess ta' bidla minn reġimi awtoritarji għal dawk demokratiċi, u tittraduċi l-lezzjonijiet meħuda minn dawn l-esperjenzi fi programmi konkreti, orjentati lejn ir-riżultati fil-pajjiżi msieħba tal-Lvant tal-Unjoni; iħeġġeġ lill-UE tieħu pożizzjoni aktar attiva u koerenti meta tippromwovi d-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-Istat tad-dritt fil-pajjiżi msieħba;

51.  Jiddispjaċih, madankollu, li l-politika tas-Sħubija tal-Lvant xi kultant tibqa' miftuħa għal interpretazzjonijiet, fejn issir aktar politika ta' permissività sħiħa u maħfra, u ta' standards doppji li huma ta' spiss applikati fir-rigward tal-pajjiżi msieħba tal-Lvant;

52.  Jibqa' estremament imħasseb bin-nuqqas ta' demokrazija, Stat tad-dritt, libertajiet fundamentali u rispett għad-drittijiet tal-bniedem fil-Bjelorussja, l-uniku pajjiż tal-Viċinat Ewropew li ma jipparteċipax bis-sħiħ fis-Sħubija tal-Lvant u fil-ħidma tal-Assemblea Parlamentari Euronest, speċjalment wara l-elezzjonijiet presidenzjali f'Diċembru 2010 u r-repressjoni vjolenti sussegwenti fuq dimostranti u l-oppożizzjoni politika, inklużi l-proċessi tal-attivisti tal-2011 li ma kkonformawx mal-istandards internazzjonali u fejn ingħataw sentenzi ħorox sproporzjonati; ifaħħar l-għaqda tal-UE b'reazzjoni għat-tkeċċija ta' diplomatiċi tal-UE mill-Bjelorussja fi Frar 2012; iħeġġeġ lill-Unjoni u l-Istati Membri kollha tagħha jibqgħu koerenti u konsistenti fil-politiki tagħhom lejn il-Bjelorussja, u li jkomplu jeżerċitaw pressjoni fuq ir-reġim politiku, inkluż permezz ta' sanzjonijiet, fost l-oħrajn kontra uffiċjali elenkati, filwaqt li tintlaħaq is-soċjetà ċivili permezz ta' strumenti bħall-iffaċilitar imtejjeb tal-viżi u opportunitajiet miżjuda ta' edukazzjoni, taħriġ u skambji oħra; jesprimi tħassib kbir dwar id-detenzjoni ta' Ales Bialiatski mill-4 ta' Awwissu 2011; juri dispjaċir dwar l-azzjonijiet tal-uffiċjali Pollakk u Litwan li ppremettew li Ales Bialiatski jiġi arrestat permezz tat-trażmissjoni ta' informazzjoni bankarja, u jitlob l-akbar sforzi mill-atturi kollha fl-UE biex tiġi evitata ripetizzjoni ta' tali żbalji;

53.  Iħeġġeġ lill-UE tapplika l-istess approċċ konsistenti lejn l-abbużi fid-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi terzi kollha, kemm fil-pajjiżi msieħba u kemm f'pajjiżi li magħhom l-UE għandha relazzjoni anqas żviluppata; jinsisti li l-UE ssemma leħinha fl-indikazzjoni u l-kundanna tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem kull meta u kull fejn iseħħ, irrispettivament mil-livell jew l-importanza strateġika tas-sħubija mal-pajjiż ikkonċernat; jenfasizza li l-UE għandha tuża għajnuna finanzjarja u relazzjonijiet ekonomiċi bħala mekkaniżmu ta' lieva biex jiżguraw l-impenn għall-valuri universali tad-drittijiet tal-bniedem mal-imsieħba kollha tagħha;

Politiki tal-UE għall-appoġġ tad-demokratizzazzjoni u l-elezzjonijiet

54.  Jenfasizza li d-drittjiet tal-bniedem u d-demokrazija għandhom natura li jsaħħu 'l xulxin, għaliex huwa permezz tar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem li soċjetajiet joħolqu l-ispazju politiku liberu li hemm bżonn għal kontestazzjoni demokratika paċifika; jilqa' f'dan ir-rigward l-attenzjoni akbar tal-UE fuq l-appoġġ tad-demokrazija, kif intwera mill-Fond Ewropew għad-Demokrazija li ġie stabilit reċentement;

55.  Jenfasizza li approċċ aktar fit-tul li jkopri ċ-ċiklu elettorali kollu huwa meħtieġ biex isir segwitu kif xieraq fuq ir-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet tal-Missjonijiet ta' Osservazzjoni Elettorali tal-UE; jenfasizza l-importanza li jitfasslu rakkomandazzjonijiet realistiċi u li jistgħu jintlaħqu u li jiġi żgurat li dawn ir-rakkomandazzjonijiet ikunu sorveljati – u jsiru parti minn djalogu u assistenza politiċi offruti – mid-delegazzjonijiet tal-UE; iqis li d-delegazzjonijiet permanenti tal-Parlament u l-assemblej parlamentari konġunti għandhom ukoll jiżvolġu rwol akbar fis-segwitu ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet u fl-analiżi tal-progress fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija; jinkoraġġixxi l-missjoni internazzjonali ta' osservazzjoni elettorali (MOEs) tal-UE biex isaħħu l-koordinament tagħhom ma' missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali internazzjonali oħrajn sabiex titjieb il-koerenza tal-azzjoni tal-UE f'dan ir-rigward; jenfasizza li l-UE għandha bżonn tinvesti fit-taħriġ ta' osservaturi lokali sabiex jinbnew proċessi elettorali sostenibbli u awtonomi fil-pajjiżi terzi; jispjega l-fatt li t-tranżizzjoni għad-demokrazija, kif ukoll il-progress fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, jitlob strateġiji fit-tul u jista' ma jkunx hemm riżultati viżibbli fuq perjodu qasir, iħeġġeġ, għalhekk, lill-Kummissjoni u lis-SEAE jimmonitorjaw fid-dettall aktar minn ċiklu elettorali wieħed billi jiskjeraw MOEs tal-UE għal pajjiżi li jgħaddu minn reġimi awtoritarji għal reġimi demokratiċi jew għal dawk li jirreġistraw nuqqasijiet demokratiċi serji fil-progress tagħhom lejn id-demokrazija;

56.  Itenni l-appell tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jiżviluppaw strateġija koerenti u fit-tul fir-rigward ta' kull missjoni ta' osservazzjoni elettorali tal-UE, segwita minn valutazzjoni tal-progress demokratiku għal perjodu ta' sentejn wara li ssir il-missjoni, bl-involviment xieraq tal-Osservatur Ewlieni elettorali tal-osservazzjoni kkonċernat, li għandu jsir dibattitu dwarha waqt id-dibattitu annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-Parlament mal-VP/RGħ; jilqa' l-impenn tar-RGħ/VP li fil-missjonijiet ta' osservazzjoni tal-elezzjonijiet, tiffoka fuq il-parteċipazzjoni – kemm bħala kandidati kif ukoll bħala votanti – tan-nisa u l-minoranzi nazzjonali, kif ukoll tal-persuni b'diżabilità;

57.  Jenfasizza li l-UE trid timpenja ruħha mal-partiti politiċi, sabiex tippermetti lill-partijiet interessati jikkondividu għodod u tekniki li jistgħu jintużaw biex jiġu żviluppati rabtiet aktar b'saħħithom mal-pubbliku, jorganizzaw kampanji elettorali kompetittivi u jkunu aktar effikaċi fil-leġislatura tagħhom; jenfasizza li d-demokratizzazzjoni huwa proċess li jrid jinvolvi wkoll liċ-ċittadini, lill-movimenti tal-bażi u lis-soċjetà ċivili; jemmen, għaldaqstant, li l-UE għandha tiffinanzja l-programmi li jrawmu l-parteċipazzjoni ċivika, l-edukazzjoni tal-votanti, l-organizzazzjoni ta' azzjonijiet ta' promozzjoni, il-libertà tal-istampa u tal-espressjoni, u li b'mod ġenerali jiżguraw sorveljanza politika u jgħinu liċ-ċittadini jeżerċitaw drittijiethom;

58.  Jikkunsidra li l-parteċipazzjoni ekwa tan-nisa fil-politika u fil-gvern hija essenzjali għall-bini u s-sostenn tad-demokrazija; jenfasizza, għalhekk, li l-programmi tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokratizzazzjoni għandhom jikkunsidraw, bħala prijorità, l-impenn u l-akkumulu tal-kapaċitajiet tan-nisa fil-leġislaturi, fil-partiti politiċi u fis-soċjetà ċivili bħala mexxejja, attivisti u ċittadini infurmati; huwa tal-fehma li l-UE trid tkompli tappoġġa u tinkoraġġixxi lin-nisa biex joħorġu bħala kandidati għall-elezzjonijiet u jipparteċipaw b'mod siewi f'kull aspett tal-ħajja ċivika u politika; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-parteċipazzjoni sħiħa tan-nisa fil-politika mhijiex limitata għall-objettivi statistiċi dwar l-għadd ta' kandidati u uffiċjali eletti, u li l-iżgurar tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri tinvolvi l-fatt kemm li l-problemi tad-drittijiet tan-nisa jiġu meqjusa fit-tfassil tal-politiki kif ukoll li l-parteċipazzjoni libera u effikaċi tan-nisa fl-aspetti kollha tal-ħajja pubblika, politika u ekonomika tiġi żgurata;

59.  Ifakkar li l-bini ta' pedamenti demokratiċi leġittimi, soċjetà ċivili li topera tajjeb u komunità demokratika, ibbażata fuq id-drittijiet huwa proċess li jieħu żmien twil li jeħtieġ li jinbena minn isfel u jirrikjedi appoġġ nazzjonali, reġjonali, lokali u internazzjonali;

60.  Jilqa' l-ħolqien tad-Direttorat għas-Sostenn tad-Demokrazija fil-Parlament u l-proroga tal-mandat tal-Grupp ta' Koordinament Elettorali (ECG) tiegħu, li sar il-Grupp ta' Sostenn għad-Demokrazija u ta' Koordinament Elettorali (DSECG); jistenna li l-attivitajiet tal-Parlament għas-sostenn tad-demokrazija, inklużi l-gruppi politiċi, jissaħħu aktar, almenu permezz tal-Uffiċċju għall-Promozzjoni tad-Demokrazija Parlamentari u l-Unità għall-Osservazzjoni Elettorali tiegħu;

Djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem u konsultazzjonijiet ma' pajjiżi terzi

61.  Jirrikonoxxi l-potenzjal inerenti fid-djalogi komprensivi dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi terzi, speċjalment jekk dawn ikunu magħquda b'mod effikaċi mal-implimentazzjoni tal-istrateġiji tad-drittijiet tal-bniedem tal-pajjiżi; jenfasizza li d-djalogi, madankollu, ma għandhomx jiġu strumentalizzati sabiex ikunu marġinalizzati d-diskussjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem, f'livelli għola oħra tad-djalogu politiku bħas-summits; iħeġġeġ , bl-istess mod, li l-kunsiderazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem ikunu ċentrali fir-relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi;

62.  Jirrakkomanda li l-istrateġiji tal-pajjiż tad-drittijiet tal-bniedem jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku; jenfasizza li strateġiji pubbliċi jipprovdu viżibiltà għall-impenn tal-UE dwar drittijiet tal-bniedem f’pajjiżi terzi u jipprovdu appoġġ lil dawk li qed ibatu biex jeżerċitaw u jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem tagħhom;

63.  .Jenfasizza li hu importanti li l-UE tuża dawn id-djalogi sabiex jitqajmu każijiet individwali ta' tħassib, partikolarment għall-priġunieri tal-kuxjenza li ntbagħtu l-ħabs minħabba li pprattikaw id-dritt paċifiku tal-libertà tal-espressjoni, tal-għaqda u tar-reliġjon jew tat-twemmin, u jistieden lill-UE ssegwi b'mod effikaċi dawn il-każijiet mal-pajjiżi inkwistjoni.

64.  Itenni t-tħassib tiegħu, madankollu, dwar in-nuqqas persistenti u deludenti ta' progress f'għadd ta' djalogi fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, u n-nuqqas ta' punti ta' referenza trasparenti biex ġenwinament ikun ivvalutat it-titjib jew id-deterjorament fid-drittijiet tal-bniedem; jinnota d-diffikultajiet kontinwi tal-UE biex tinnegozja modalitajiet imtejba għad-djalogi tagħha rigward id-drittijiet tal-bniedem b'mod partikolari maċ-Ċina u r-Russja; jistieden lir-RSUE maħtur il-ġdid għad-Drittijiet tal-Bniedem jieħu l-inizjattiva f'dawn id-djalogi u djalogi oħrajn dwar id-drittijiet tal-bniedem u biex f'dan ir-rigward isegwi approċċ ġdid immexxi mir-riżultati permezz ta' kooperazzjoni kontinwa mal-Parlament;

65.  Jenfasizza l-fatt li, filwaqt li l-awtoritajiet Ċiniżi għamlu passi fid-direzzjoni t-tajba, is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem tibqa' tiddeterjora u hija kkaratterizzata mill-problemi soċjali li qed jikbru u bit-tisħiħ tal-kontroll u tar-repressjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, tal-avukati, tal-bloggers, u tal-attivisti soċjali, kif ukoll mill-politiki li għandhom l-iskop li jiemarġinaw lit-Tibetani u l-identità kulturali tagħhom; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Ċiniżi jinvolvu ruħhom serjament mal-poplu Tibetan biex jiġu valutati l-kawżi wara l-fatt li patrijiet u sorijiet Tibetani jaħarqu lilhom infushom b'idejhom, jitwaqqfu l-vessazzjonijiet u l-intimidazzjoni tat-Tibetani li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom tal-libertà tal-espressjoni, tal-għaqda u tal-assoċjazzjoni, jitwaqqaf ir-rikors bla bżonn tal-forza eċċessiva kollu meta jiġu affaċċjati d-dimostranti, jinvestigaw il-każijiet kollha ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, u jippermettu monitoraġġ indipendenti f'żoni ta' protesti;

66.  Itenni l-appell tiegħu għall-ħtieġa li jinħatar Rappreżentant Speċjali tal-UE għat-Tibet responsabbli għad-difiża tad-drittijiet tal-bniedem u, fost kwistjonijiet topiċi oħra, id-dritt li jipprattikaw liberament r-reliġjon u l-kultura tagħhom fiċ-Ċina;

67.  Jibqa' diżappuntat li ma kien hemm l-ebda involviment sistematiku tal-Parlament fil-valutazzjoni tad-djalogi tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż dawk mar-Russja u ċ-Ċina; jitlob biex l-aċċess tal-Parlament għal dawn il-valutazzjonijiet ikun formalizzat, u jfakkar li l-Linji Gwida tal-UE dwar id-Djalogi tad-Drittijiet tal-Bniedem jiddikjaraw li s-'soċjetà ċivili ser tkun involuta f'dan l-eżerċizzju ta' valutazzjoni';

68.  Itenni li s-sitwazzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-isforzi għall-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa jridu jitqiesu, b'mod sistematiku, fid-djalogi kollha dwar id-drittijiet tal-bniedem immexxija mill-UE mal-pajjiżi terzi li magħhom ġew iffirmati ftehimiet ta' kooperazzjoni u assoċjazzjoni;

Sanzjonijiet tal-UE u klawsoli dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-ftehimiet tal-UE

69.  Jilqa' l-impenn fil-Pjan ta' Azzjoni tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem biex tkun żviluppata metodoloġija għal titjib fl-analiżi tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi b'konnessjoni mat-tnedija jew il-konklużjoni tal-ftehimiet dwar il-kummerċ u/jew l-investiment; jistieden lill-UE tiżgura li l-għoti tal-istatus SPĠ+ ikun marbut bis-sod mar-ratifika u l-implimentazzjoni min-naħa tal-pajjiż ta' strumenti ewlenin tad-drittijiet tal-bniedem, li jippermetti evalwazzjoni regolari ta' dawn l-obbligi, filwaqt li jagħti attenzjoni partikolari għar-rispett tal-libertà tal-espressjoni, tal-għaqda, tal-assoċjazzjoni, u tar-reliġjon jew tat-twemmin, u d-drittijiet tal-minoranzi, in-nisa u t-tfal; jenfasizza b'mod partikolari l-ħtieġa għal trasparenza fil-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem tal-immigranti;

70.  Jilqa' pożittivament l-isforzi tal-UE biex tinkludi klawsola dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-ftehimiet qafas politiċi kollha tal-UE, iżda jtenni l-appell tiegħu biex ir-relazzjonijiet kuntrattwali kollha mal-pajjiżi terzi – kemm dawk industrijalizzati u kemm dawk fil-fażi ta' żvilupp, u inklużi l-ftehimiet settorjali, il-ftehimiet kummerċjali u tekniċi jew ta' għajnuna finanzjarja – jinkludu kundizzjonalità u klawsoli fformulati b'mod ċar dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, mingħajr eċċezzjoni; jikkunsidra li l-limitu annwali fis-skema tas-Sistema ta' Preferenzi Ġeneralizzata (SPĠ) li jista' jwassal għal azzjoni fuq il-klawsoli tad-drittijiet tal-bniedem huwa għoli iżda għandu jiġi rranġat għal kull pajjiż ikkonċernat; jinnota li l-proposta ta' riforma ġdida tal-SPĠ tal-2011 li tissuġġerixxi li l-proċedura ta' konsultazzjoni għandha titwessa' u li fiha dispożizzjonijiet biex jiġu aġevolati l-investigazzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-Kumitat SPĠ; jesprimi, f'dan ir-rigward, tħassib serju dwar is-sitwazzjoni deterjoranti tad-drittijiet tal-bniedem fil-Kambodja fejn l-akkapparar tal-art wassal għal żieda fil-faqar u għall-ksur tal-klawsoli tad-drittijiet tal-bniedem li huma parti mill-ftehmiet fis-seħħ bejn l-UE u l-Kambodja; iwissi li n-nuqqas ta' konsistenza fl-implimentazzjoni tal-klawsola tad-drittijiet tal-bniedem tista' ddgħajjef il-kredibilità u l-effikaċja tal-politika tal-UE dwar il-kundizzjonalità;

71.  Jilqa' pożittivament il-miżuri meħuda u l-pjanijiet żviluppati fl-2011 mill-istituzzjonijiet tal-UE u mill-Istati Membri mmirati lejn ħolqien ta' politika aktar koerenti u koordinata fir-rigward tar-Responsabbiltà Soċjali Koroprattiva (CSR), fost affarijiet oħra bħala sostenn għad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja, u l-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar l-Impriżi u d-Drittijiet tal-Bniedem mill-2011;

72.  Jisħaq fuq l-importanza li s-CSR tiġi ankrata fil-ftehimiet dwar il-kummerċ ħieles mal-pajjiżi terzi u dawk fil-fażi ta' żvilupp bil-għan li jiġu promossi d-drittijiet tal-bniedem u l-istandards soċjali u ambjentali; jissuġġerixxi li jiddaħħal kapitolu komprensiv dwar id-drittijiet tal-bniedem, apparti kapitoli soċjali u ambjentali, f'kull ftehim ta' kummerċ ħieles futur; jistieden ukoll lill-Kummissjoni tuża l-ftehmiet ta' kummerċ ħieles sabiex jippromwovu l-erba' standards ewlenin tax-xogħol, jiġifieri l-libertà tal-assoċjazzjoni u d-dritt għan-negozjar kollettiv; l-eliminazzjoni ta' kull forma ta' xogħol furzat; l-abolizzjoni tat-tħaddim tat-tfal; u l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni fil-qasam tal-impjiegi, jenfasizza wkoll li l-mekkaniżmi ta' monitoraġġ u infurzar tal-iskema SPĠ+ għandhom ikomplu jissaħħu;

73.  Itenni li l-applikazzjoni konsistenti tal-klawsola tad-drittijiet tal-bniedem tal-ftehimiet hija fundamentali fir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u l-pajjiżi terzi; jenfasizza l-importanza ta' reviżjoni dwar kif l-Istati Membri kkooperaw mal-apparat ta' repressjoni f'isem il-ġlieda kontra t-terroriżmu; jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li l-Politika Ewropea tal-Viċinat li għadha kemm ġiet riveduta tikkonċentra fuq l-għoti ta' sostenn għar-riforma fis-settur tas-sigurtà u, b'mod partikolari, tkun żgurata separazzjoni ċara bejn il-funzjonijiet ta' intelligence u tal-infurzar tal-liġi; jistieden lill-VP/RGħ, ir-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet tal-bniedem, lis-SEAE, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jżidu l-kooperazzjoni tagħhom mal-Kumitat għall-Prevenzjoni tat-Tortura, u mekkaniżmi oħra rilevanti tal-Kunsill tal-Ewropa fl-ippjanar u l-implimentazzjoni ta' proġetti ta' assistenza fil-ġlieda kontra t-terroriżmu mal-pajjiżi terzi, u fil-forom kollha ta' djalogi tal-ġlieda kontra t-terroriżmu mal-pajjiżi terzi;

74.  Jenfasizza l-importanza li titkompla l-ħidma fuq il-prattiki globali b'mod partikolari dwar l-użu tad-detenzjonijiet sigrieti fil-kuntest tal-ġlieda kontra t-terroriżmu; jenfasizza li l-ġlieda kontra t-terroriżmu fl-ebda ċirkostanza ma tista' tiġġustifika l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem kemm f'pajjiżi terzi u kif ukoll fit-territorju tal-Unjoni Ewropea; jiġbed l-attenzjoni, f'dan ir-rigward, għall-adozzjoni tar-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Settembru 2012 dwar “l-allegati trasportazzjoni u żamma illegali ta' priġunieri f'pajjiżi Ewropej mis-CIA: segwitu għar-rapport tal-Kumitat tat-TDIP tal-Parlament Ewropew” fuq talba tal-Istati Membri u l-implimentazzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet;

75.  Jinsisti dwar l-importanza li l-UE b'mod sħiħ tirrispetta u timplimenta l-obbligi internazzjonali tagħha, il-politiki u l-istrumenti ta' politika barranija, bħal-linji gwida dwar it-tortura u djalogi tad-drittijiet tal-bniedem, sabiex tkun tista' tkun aktar kredibbli fl-appell tagħha għall-implimentazzjoni rigoruża tal-klawsoli tad-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet ta' assoċjazzjoni, u biex tħeġġeġ lill-alleati ewlenin tagħha biex jirrispettaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali u dik internazzjonali tagħhom;

76.  Jirrakkomanda, sabiex jissaħħu l-kredibilità tal-klawsola tad-drittijiet tal-bniedem u l-prevedibilità tal-azzjoni tal-UE, li l-klawsola tiġi żviluppata aktar biex tinkludi mekkaniżmi proċedurali politiċi u ġuridiċi li għandhom jintużaw fil-każ ta' talba għas-sospensjoni tal-kooperazzjoni bilaterali fuq il-bażi ta' ksur ripetut u/jew sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem li jikser id-dritt internazzjonali;

77.  Jistieden lill-Unjoni Ewropea tiżgura li l-ftehimiet kummerċjali li tiffirma mal-pajjiżi terzi jinkludu klawsoli li jippromwovu l-koeżjoni soċjali, jiżguraw ir-rispett tal-istandards soċjali, ambjentali u tax-xogħol u l-ġestjoni tajba tar-riżorsi naturali, b'mod partikolari l-art u l-ilma; jinnota li l-UE qiegħda tiżviluppa mekkaniżmu ta' monitoraġġ tad-drittijiet tal-bniedem biex jiġi inkluż bħala parti mill-ftehimiet ġodda ta' sħubija u ta' kooperazzjoni, u ftehimiet kummerċjali oħra, ma' numru ta' pajjiżi; jenfasizza li dawn il-mekkaniżmi ta' monitoraġġ mhumiex ambizzjużi biżżejjed u mhux definiti b'mod ċar, b'hekk ikun kompromess l-impenn tat-trattat tal-UE għall-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja; jinsab partikolarment imħasseb f'dan ir-rigward dwar il-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni (FSK) mal-Uzbekistan u l-FSK pendenti mat-Turkmenistan;

78.  Itenni r-rakkomandazzjoni tiegħu li l-UE tadotta politika iktar konsistenti u effiċjenti dwar is-sanzjonijiet u l-miżuri restrittivi tal-UE, fejn tagħti kriterji ċari għal meta dawn għandhom jiġu applikati u liema tip ta' sanzjonijiet għandhom jiġu applikati, u li jinkludu parametri ta' referenza trasparenti għat-tneħħija tagħhom; jistieden lill-Kunsill jassigura li ma jkun hemm l-ebda standard doppju meta tkun qed tittieħed deċiżjoni dwar miżuri restrittivi jew sanzjonijiet u li dawn ikunu applikati indipendentement mill-interessi politiċi, ekonomiċi u ta' sigurtà;

79.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jindirizzaw fil-livell internazzjonali l-kwistjonijiet li jirrigwardaw il-vjolenza fuq in-nisa u d-dimensjoni relatata mal-ġeneru fil-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari fil-kuntest tal-ftehimiet bilaterali ta' assoċjazzjoni tal-kummerċ internazzjonali fis-seħħ u dawk li qed jiġu negozjati;

Libertà tal-espressjoni (mezzi ta' komunikazzjoni soċjali soċjali/libertajiet diġitali)

80.  Jinnota li r-Rebbiegħa Għarbija wriet kif l-arkitettura globali ġdida ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni mhijiex qiegħda toħloq biss mezzi ġodda għal-libertà tal-espressjoni, iżda tippermetti wkoll forom ġodda ta' mobilizzazzjoni politika li jevitaw il-metodi tradizzjonali; jirrimarka, f'dan il-kuntest, li ż-żoni rurali spiss huma konnessi b'mod inadegwat ma' teknoloġiji moderni tal-komunikazzjoni; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jisfruttaw il-potenzjal pożittiv tat-teknoloġiji l-ġodda fil-politika barranija tal-UE filwaqt li jenfasizza li l-gruppi organizzati biss li għandhom aġenda politika ċara u koerenti tingħatalhom l-assistenza finanzjarja; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jindirizzaw il-periklu ta' ċensura u repressjoni tal-Internet; jilqa' pożittivament it-tnedija, f'Diċembru 2011, tal-istrateġija “No Disconnect” għall-iżvilupp ta' strumenti li jippermettu lill-UE biex, f'każijiet xierqa, tgħin lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jew liċ-ċittadini individwali jevitaw tfixkil arbitrarju għall-aċċess għat-teknoloġiji tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, inkluż l-Internet;

81.  Jirrikonoxxi li d-dipendenza dejjem tikber fuq l-infrastruttura tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjonijiet probabbilment se toħloq vulnerabilitajiet ġodda u tħassib għas-sigurtà fuq skala internazzjonali; ifakkar, madankollu, li ħafna mill-karatteristiċi deċentralizzati li jagħmlu l-Internet suġġett ta' tħassib għaċ-ċibersigurtà huma wkoll ir-raġunijiet proprji li jagħmluh strument b'saħħtu għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li jgħixu taħt reġimi repressivi; jenfasizza, għalhekk, l-importanza ta' approċċ komprensiv tal-Istrateġija dwar il-Libertà Diġitali b'dimensjoni ċara tad-drittijiet tal-bniedem, inkluża valutazzjoni tal-impatt dwar il-konsegwenzi fuq id-drittijiet tal-bniedem, fl-iżvilupp ta' politiki u programmi relatati maċ-ċibersigurtà, il-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità, il-governanza tal-Internet u politiki oħra tal-UE f'dan il-qasam; jistieden f'dan ir-rigward lill-Kummissjoni u s-SEAE jieħdu approċċ proattiv biex ikunu integrati l-aspetti taċ-ċibersigurtà fl-interazzjoni tagħha ma' pajjiżi terzi;

82.  Jenfasizza li r-repressjoni u l-kontroll taċ-ċittadini u tal-impriżi jinvolvu komponent teknoloġiku li dejjem qed jiżdied, permezz tal-imblukkar tal-kontenut u l-monitoraġġ u l-identifikazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, tal-ġurnalisti, l-attivisti u d-dissidenti, kif ukoll permezz tal-kriminalizzazzjoni tal-espressjoni leġittima online u l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni restrittiva li tiġġustifika tali miżuri; jirrakkomanda li l-promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertajiet diġitali għandhom jiġu integrati, u rieżaminati kull sena, bil-għan li jassiguraw obbligu ta' rendikont u kontinwità fl-azzjonijiet esterni, fil-politiki u l-istrumenti ta' finanzjament u ta' għajnuna kollha tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jirrikonoxxu inekwivokabbilment il-libertajiet diġitali bħala drittijiet fundamentali u prerekwiżiti indispensabbli għat-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem universali bħal-libertà tal-espressjoni, il-libertà ta' għaqda u l-aċċess għall-informazzjoni, kif ukoll għall-iżgurar tat-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont fil-ħajja pubblika;

83.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-impenn tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem biex ikunu żviluppati linji gwida pubbliċi ġodda dwar il-libertà tal-espressjoni online u offline, inkluża l-protezzjoni tal-bloggers u l-ġurnalisti, id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-partijiet tal-oppożizzjoni;

84.  Jenfasizza l-importanza li jiġu inkoraġġiti stampa u mezzi ta' komunikazzjoni ħielsa u indipendenti, li huma atturi kruċjali għall-preservazzjoni tal-Istat ta' dritt u għall-ġlieda kontra l-prattiki korrotti;

85.  Jinnota bi tħassib it-tendenza inkwetanti ta' żieda fl-attakki u fl-intimidazzjoni kontra l-ġurnalisti u l-operaturi tal-mezzi tal-komunikazzjoni fid-dinja; jitlob għal titjib fl-isforzi tal-UE biex tkun promossa s-sigurtà tagħhom fid-djalogi mas-sħab tal-Unjoni u pajjiżi oħra;

86.  Huwa preokkupat immens dwar dawn l-iżviluppi , li jillimitaw il-libertà tal-espressjoni u tal-għaqda abbażi ta' kunċetti żbaljati dwar l-omosesswalità u t-transġeneriżmu; ifakkar li dawn il-liġijiet u proposti, f'dan is-sens, huma inkonsistenti mal-Patt Internazzjonali tad-Drittijiet Ċivili u Politiċi, li jipprekludi liġijiet u prattiki diskriminatorji bbażati fuq l-orjentament sesswali; jistieden lill-VP/RGħ u lir-Rappreżentant Speċjali għad-Drittijiet tal-Bniedem iqajmu dawn il-kwistjonijiet sistematikament;

87.  Jiddeplora l-użu ta' teknoloġiji u servizzi magħmula fl-UE f'pajjiżi terzi biex jinkisru d-drittijiet tal-bniedem permezz taċ-ċensura tal-informazzjoni, is-sorveljanza tal-massa, il-monitoraġġ, tracing and tracking (monitoraġġ u lokalizzazzjoni) taċ-ċittadini u l-attivitajiet tagħhom fin-netwerks tat-telefonija (mobbli) u fl-Internet; Jinsab imħasseb dwar ir-rapporti ta' ċerti kumpaniji tal-UE li jikkooperaw ma' reġimi awtoritarji biex jagħtuhom aċċess illimitat u mingħajr ħlas għan-netwerks u l-bażijiet tad-data tagħhom bl-iskuża li qed jirrispettaw d-dritt lokali, kif kien il-każ tal-kumpanija bbażata fl-UE, TeliaSonera, f'bosta pajjiżi li kienu Sovjetiċi; jinsab konvint li l-kumpaniji Ewropej, is-sussidjarji u s-sottokuntratturi tagħhom għandhom jiżvolġu rwol fundamentali fil-promozzjoni u fit-tixrid tal-istandards soċjali fuq skala dinjija, b'tali mod li l-imġiba tagħhom għandha tkun koerenti mal-valuri Ewropej u qatt ma tikkomprometti d-drittijiet tal-bniedem fl-isforzi tagħhom li jespandu s-suq tagħhom fuq livell internazzjonali;

88.  Japprezza d-deċiżjonijiet tal-Kunsill li tiġi pprojbita l-esportazzjoni ta' ċerti teknoloġiji tal-informazzjoni u servizzi lejn is-Sirja u l-Iran u jħeġġeġ lill-UE tikkunsidra dawn il-każi bħala preċedenti għal miżuri restrittivi futuri kontra reġimi repressivi oħra; jappoġġa bis-sħiħ il-proposta li jkun inkluż il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fis-sistema tal-UE ta' kontroll tal-esportazzjoni ta' oġġetti b'użu doppju bħala raġuni għalfejn l-oġġetti mhux elenkati jistgħu jkunu suġġetti għal restrizzjonijiet fuq l-esportazzjoni min-naħa tal-Istati Membri; jiġbed l-attenzjoni, f'dan il-kuntest, fuq il-pożizzjoni tiegħu biex jiġi adottat Regolament li jemenda r-Regolament (KE) Nru 428/2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b'użu doppju;

Sostenn tal-UE għas-soċjetà ċivili u għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem

89.  Jenfasizza l-iżvilupp ta' soċjetà ċivili b'saħħitha u vibranti bħala fattur ewlieni li jippermetti l-progress demokratiku u l-protezzjoni mtejba tad-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza li l-mobilizzazzjoni tas-soċjetà ċivili hija l-għajn tal-bidliet storiċi tar-Rebbiegħa Għarbija;

90.  Jirrikonoxxi l-isforzi tal-UE biex iżżid is-sostenn għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili; jagħti importanza b'mod partikolari lill-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li tinvolvi ruħha direttament mas-soċjetà ċivili permezz tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR), il-Faċilità tas-Soċjetà Ċivili u l-Fond Ewropew għad-Demokrazija (EED); jiddispjaċih, madankollu, li l-UE ma għandiex politika aktar b'saħħitha biex tipperswadi lill-pajjiżi msieħba jabolixxu r-restrizzjonijiet ġuridiċi u amministrattivi bla bżonn li jillimitaw id-drittijiet universali ta' għaqda u ta' assoċjazzjoni; jitlob biex dawn il-linji gwida politiċi jiġu żviluppati;

91.  Itenni s-sostenn tiegħu għall-implimentazzjoni tal-kunċett tas-sjieda demokratika f'kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE, u jqis li r-rwol tas-soċjetà ċivili huwa kruċjali f'dan il-kuntest; jenfasizza l-ħtieġa li l-persunal kollu tal-UE jaħdem mill-qrib mas-soċjetà ċivili fil-pajjiżi fejn ikun stazzjonat; jiddefinixxi l-fatt li kooperazzjoni aktar mill-qrib mas-soċjetà ċivili tkun tikkontribwixxi konsiderevolment għat-tfassil ta' strateġiji tal-pajjiż li huma fattibbli u realistiċi, imfassla għall-prijoritajiet ta' dawn il-pajjiżi;

92.  Jiddispjaċih li l-persekuzzjoni u l-emarġinazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem jibqgħu tendenza mifruxa fid-dinja kollha, b'mod partikolari fiċ-Ċina, fir-Russja, u fil-pajjiżi l-oħra kollha li għadhom jitfixklu l-istandards għolja tad-drittijiet tal-bniedem ma’ impożizzjoni tal-UE, tan-NU u ta’ organizzazzjonijiet globali għad-drittijiet tal-bniedem; jiddispjaċih li l-avukati li ma jistgħux jipprattikaw fiċ-Ċina u l-ġurnalisti u l-ħaddiema tal-midja persegwitati politikament huma meqjusa bħala affari interna; jinnota r-restrizzjonijiet tal-ispazju demokratiku;

93.  Jilqa' favorevolment ir-riżoluzzjoni tat-Tielet Kumitat tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti bi sponsorizzazzjoni konġunta tal-UE ta' Novembru 2011 dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, u s-sostenn pubbliku mogħti mill-UE lir-Rapporteur Speċjali tan-Nazzjonijiet Unitit għad-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-mekkaniżmi reġjonali rilevanti għall-protezzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem;

94.  Jappoġġa l-pjanijiet biex tkun stabbilita inizjattiva volontarja Ewropea biex jingħata kenn temporanju lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fil-bżonn ta' rilokalizzazzjoni urġenti mill-pajjiżi ta' oriġini tagħhom skont l-EIDHR; jenfasizza li din l-inizjattiva għandha ssir b'mod li tikkumplimenta l-iskemi ta' kenn li diġà jeżistu;

95.  Jinnota li huma d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li jaħdmu f'żoni remoti u f'żoni ta' kunflitt li huma l-aktar esposti għal theddid u perikli, u f'kuntatt mill-inqas mal-persunal tal-UE; iħeġġeġ lid-delegazzjonijiet tal-UE jiżviluppaw strateġiji lokali tad-drittijiet tal-bniedem għaż-żamma ta' kuntatti regolari mad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem in situ u għall-għoti tal-assistenza u tal-protezzjoni neċessarji, kif meħtieġ mil-Linji Gwida tal-UE dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (DDB);

96.  Jenfasizza l-importanza li l-UE tieħu azzjoni proattiva (reazzjoni u appoġġ lid-DDB taħt theddida; osservazzjoni ta' proċessi kontra d-DDB; reazzjoni fil-pront, vokali u viżibbli għal restrizzjonijiet tal-libertajiet tal-espressjoni, ta' assoċjazzjoni u ta' għaqda) u biex sistematikament tagħti lid-DDB u/jew lill-familji tagħhom informazzjoni dwar l-azzjonijiet meħuda f'isimhom, kif preskritt fil-Linji Gwida tal-UE dwar id-DDB; jappella, f'dan il-kuntest, għal tisħiħ tal-mekkaniżmu EIDHR immirat biex iforni miżuri urġenti ta' protezzjoni mad-DDB fil-periklu jew f'riskju;

97.  Jiddispjaċih li l-appell għal titjib tal-viżibilità tal-Premju Sakharov annwali ma ntlaqax għax il-Premju Sakharov jissemma biss f'manjiera dikjarattiva fit-taqsima dwar il-Parlament Ewropew fir-Rapport Annwali; jenfasizza għal darb'oħra li segwitu xieraq mis-SEAE huwa meħtieġ fuq il-benesseri tal-kandidati u tar-rebbieħa, u dwar is-sitwazzjonijiet fil-pajjiżi rispettivi tagħhom; itenni l-appell tiegħu lis-SEAE u lill-Kummissjoni biex iżommu kuntatt regolari mal-kandidati u mar-rebbieħa tal-Premju Sakharov bil-għan li jiżguraw djalogu kontinwu u monitoraġġ tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi rispettivi, u biex joffru protezzjoni lil dawk li huma suġġetti għal persekuzzjoni; jistieden lis-SEAE jinkludi l-Premju Sakharov fit-taqsima dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem;

98.  Jistieden lill-Kummissjoni u l-Kunsill jappoġġaw, jagħtu t-taħriġ u s-setgħa lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, l-attivisti tas-soċjetà ċivili u l-ġurnalisti indipendenti u jassiguraw is-sigurtà u l-libertà online tagħhom, u jaffermaw id-drittijiet fundamentali għal-libertà ta' espressjoni, il-libertà ta' għaqda u l-libertà tal-assoċjazzjoni online;

Azzjoni tal-UE kontra l-piena tal-mewt

99.  Itenni l-pożizzjoni riżoluta tiegħu kontra l-piena tal-mewt fil-każijiet u fiċ-ċirkostanzi kollha, u jsostni enerġikament l-isforzi tal-UE biex tgħaddi riżoluzzjoni qawwija dwar il-moratorja tal-piena tal-mewt fis-67 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, ukoll bil-ħsieb li jiżdied l-impetu hekk kif joqrob il-Kungress Dinji kontra l-Piena tal-Mewt; jenfasizza l-fatt li l-UE hija l-attur ewlieni fil-ġlieda kontra l-piena tal-mewt u l-akbar donatur għaliha;

100.  Jistieden lill-Istati Membri jastjenu mill-kummerċjalizzazzjoni u mill-promozzjoni tat-tagħmir projbit skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 tas-27 ta' Ġunju 2005 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra; jappella għal kontroll regolari u aġġornat tal-esportazzjonijiet ta' mediċini manifatturati minn kumpaniji farmaċewtiċi tal-UE li jistgħu jintużaw fl-eżekuzzjoni ta' sentenzi għall-mewt f'pajjiżi terzi; jilqa' pożittivament, f'dan il-kuntest, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-2011 li temenda r-Regolament (KE) Nru 1236/2005 biex jissaħħu l-kontrolli fuq l-esportazzjonijiet ta' ċerti mediċini li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali; japprezza l-inizjattivi proattivi meħuda minn ċerti kumpaniji farmaċewtiċi tal-UE biex iwaqqfu l-esportazzjonijiet lejn pajjiżi terzi fejn hemm riskju prevedibbli li mediċini bħal dawn jiġu użati għall-eżekuzzjonijiet; iħeġġeġ aktar kumpaniji farmaċewtiċi tal-UE jieħdu inizjattivi analogi; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi klawsola onnikomprensiva fir-Regolament (KE) Nru 1236/2005 li tkun teħtieġ, fost affarijiet oħra, awtorizzazzjoni minn qabel għall-esportazzjoni ta' kwalunkwe mediċina kapaċi li tintuża għat-torturi jew għall-eżekuzzjonijiet;

101.  Jilqa' pożittivament il-valutazzjoni mill-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem li l-użu tal-piena tal-mewt fl-2011 jikkonferma fil-wisa' t-tendenza globali lejn l-abolizzjoni; jilqa’ l-fatt li t-Tajlandja neħħiet il-piena tal-mewt għat-trasgressuri taħt it-18-il sena; jiddispjaċih, madankollu, li ġiet irreġistrata żieda sinifikanti fl-eżekuzzjonijiet fl-Iran, fl-Iraq, l-Afganistan u fl-Arabja Sawdija; jesprimi diżappunt serju dwar ir-rifjut taċ-Ċina li tiżvela informazzjoni kredibbli dwar l-użu tagħha tal-piena tal-mewt u tal-eżekuzzjonijiet li, skont Amnesty International, huma fl-eluf; jilqa' b'sodisfazzjon l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt fl-istat Amerikan tal-Illinois iżda jiddispjaċih li l-Istati Uniti qed tkompli twettaq eżekuzzjonijiet ta' persuni minkejja li kienet l-uniku pajjiż tal-G8 li għamel dan fl-2011; ifakkar bi tħassib li l-Bjelorussja hija l-uniku pajjiż Ewropew li għadu jirrikorri għall-piena tal-mewt; iħeġġeġ lill-UE u l-Istati Membri tagħha biex b'mod konsistenti u prijoritarju jqajmu din il-kwistjoni fid-djalogi tagħhom ma' dawn il-pajjiżi;

102.  Jiddikjara li l-UE, li diġà kisbet riżultati konkreti fil-passat fil-ġlieda kontra l-piena tal-mewt, għandha terfa’ responsabbiltà akbar u jistieden lill-istituzzjonijiet u lill-Istati Membri biex iżommu u jsaħħu l-impenn u r-rieda politika tagħhom għal din il-kawża, bil-għan li l-piena tal-mewt titneħħa definittivament fid-dinja kollha;

Tortura u trattamenti jew pieni oħra krudili, inumani jew degradanti

103.  Jilqa' pożittivament l-adozzjoni tal-Linji Gwida aġġornati dwar il-politika tal-UE lejn il-pajjiżi terzi dwar it-tortura u t-trattament jew pieni oħra krudili, inumani jew degradanti; ifakkar, madankollu, li l-isfidi għas-sensibilizzazzjoni u għall-implimentazzjoni għandhom jingħelbu biex jinkiseb progress ġenwin fil-politika tal-UE;

104.  Jilqa' favorevolment l-estensjoni fil-linji gwida aġġornati tal-gruppi li jeħtieġu protezzjoni speċjali għal persuni suġġetti għal diskriminazzjoni bbażata fuq l-orjentament sesswali jew l-identità tal-ġeneru kif ukoll l-impenn biex il-pajjiżi terzi jitħeġġu joħolqu proċedura interna għall-ilmenti u għar-rapporti li huma sensittivi għall-ġeneru u għat-tfal; jiddispjaċih, iżda, li l-isforzi koordinati tal-UE biex tiġġieled it-tortura ma jittrattawx id-dimensjoni tal-ġeneru tagħha b'mod aktar komprensiv, primarjament minħabba nuqqas ta' informazzjoni sostanzjali fuq kull forma ta' tortura u trattament ħażin;

105.  Jenfasizza l-importanza tal-konnessjoni tal-linji gwida tal-UE mal-modalitajiet ta' implimentazzjoni tal-Protokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni tan-NU kontra t-Tortura (OPCAT), b'attenzjoni partikolari għall-Mekkaniżmi Nazzjonali ta' Prevenzjoni;

106.  Jindika li d-definizzjoni ta' skjavitù mogħtija min-Nazzjonijiet Uniti tikkorrispondi għall-istat jew għall-kundizzjoni ta' persuna li fuqha jiġu eżerċitati l-attributi tad-dritt ta' proprjetà kollha jew xi wħud minnhom; jiddeplora l-fatt li xi forom ta' skjavitù moderna jissussistu anke fi ħdan l-Unjoni Ewropea; jistieden, għaldaqstant, lill-Kummissjoni ssegwi politika ħafna aktar qawwija dwar dan is-suġġett b'mod partikolari l-persunal domestiku, l-aktar kategorija soċjoprofessjonali milquta minn dawn il-forom ta' skjavitù;

107.  Jiddispjaċih li l-abbuż politiku tal-psikjatrija għadu problema iebsa f'numru ta' pajjiżi, li għandhom storja ta' użu ta' metodi psikjatriċi vjolenti b'appoġġ ta' reġimi antidemokratiċi li jippruvaw jintimidaw u jwaqqfu segmenti dissidenti tas-soċjetà u individwi; jenfasizza bi tħassib li din it-tendenza tmur id f'id ma' forom vagi u elużivi ta' tortura, inkluż it-terrur psikoloġiku u kundizzjonijiet degradanti fil-ħabsijiet;

108.  Jiġbed l-attenzjoni għas-sinifikat tar-rapport tar-Rapporteur Speċjali tan-NU tal-5 ta' Awwissu 2011 (A/66/268) dwar it-tortura u trattament jew pieni oħra krudili, inumani jew degradanti, li jikkonċentra fuq l-effetti tar-reklużjoni, inkluż l-użu ta' dak il-metodu fi kliniki psikjatriċi; jesprimi tħassib serju dwar l-evidenza minn pajjiżi differenti li qed jintużaw l-isptarijiet psikjatriċi bħala de facto ċentri ta' detenzjoni; jistieden lill-VP/RGħ, lir-Rappreżentant Speċjali għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-UE, lis-SEAE u lill-Kummissjoni jagħtu attenzjoni xierqa lil din il-problema;

109.  Jesprimi tħassib dwar l-operat futur taċ-ċentri ta' riabilitazzjoni għall-vittmi tat-tortura; jistieden lis-SEAE u s-servizzi tal-Kummissjoni jaħdmu fuq il-linja li taqsam il-politiki esterni u interni sabiex jiżguraw li l-linji ta' kompetenza amministrattivi ma jipperikolawx l-appoġġ tal-UE għaċ-ċentri ta' riabilitazzjoni, kemm barra kif ukoll ġewwa l-Unjoni;

110.  Jiddispjaċih li l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem għadu problema iebsa fiż-żoni okkupati ta' Ċipru. josserva li eluf ta' rifuġjati, li ġew furzati jabbandunaw djarhom u l-proprjetajiet tagħhom, qed jiġu miċħuda mill-forzi militari Torok biex jgħixu fil-patrija tagħhom sal-lum; josserva barra minn hekk li l-familji u l-qraba tal-persuni neqsin għadhom qed jiġu miċħuda d-dritt li jkollhom tweġiba dwar x'ġara mill-għeżież tagħhom, għaliex it-Turkija ma tiffaċilitax l-aċċess għaż-żoni militari u għall-arkivji li fihom rapporti investigattivi rilevanti tal-Kumitat dwar il-Persuni Neqsin f'Ċipru;

Diskriminazzjoni

111.  Jinsisti li d-djalogu politiku dwar id-drittijiet tal-bniedem bejn l-UE u l-pajjiżi terzi jrid ikopri definizzjoni ta' nuqqas ta' diskriminazzjoni aktar inklużiva u komprensiva, anki fuq il-bażi tar-reliġjon jew tat-twemmin, is-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, l-età, id-diżabilità, l-orjentament sesswali jew l-identità tal-ġeneru;

112.  Jenfasizza li sabiex il-politika barranija tal-UE tkun kredibbli u koerenti fil-qasam tad-drittijiet fundamentali, l-ugwaljanza u dak ta' kontra d-diskriminazzjoni, il-Kunsill għandu jadotta d-direttiva dwar it-trattament ugwali bejn il-persuni indipendentement mir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentament sesswali, u jwessa' l-applikazzjoni tad-Deċiżjoni Qafas dwar ir-razziżmu u l-ksenofobija biex ikopri gruppi fil-mira oħra, bħal persuni LGBT;

113.  Jirrikjedi lill-Istati Membri tal-UE jopponu attivament kull tentattiv li jhedded il-kunċett tal-universalità, l-indiviżibilità u l-interdipendenza tad-drittijiet tal-bniedem, u sabiex iħeġġu attivament lill-UNHRC ħalli jagħti l-istess attenzjoni lill-kwistjoni tad-diskriminazzjoni fuq kull bażi, inkluż il-ġeneru, l-identità tal-ġeneru, ir-razza, l-età, l-orjentament sesswali u r-reliġjon jew it-twemmin; Jiddispjaċih ħafna li l-omosesswalità għadha kriminalizzata fi 78 Stat, inklużi ħamsa fejn hija soġġetta għall-piena tal-mewt; jistieden lil dawn l-Istati jiddekriminalizzaw l-omosesswalità mingħajr dewmien, biex jagħtu l-libertà lid-detenuti fil-ħabs fuq il-bażi tal-orjentament sesswali jew l-identità tal-ġeneru tagħhom u mhux iwettqu l-eżekuzzjoni tagħhom; jistieden lis-SEAE jagħmel użu sħiħ mis-Sett ta' Miżuri LGBT biex ikunu protetti d-drittijiet tal-persuni LGBTI; jistieden lill-Kunsill jaħdem favur linji gwidi vinkolanti f'dan il-qasam; jistieden lis-SEAE u lill-Istati Membri jassistu lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem LGBTI fil-pajjiżi fejn huma f'riskju, u jistieden lill-VP/RGħ u lir-Rappreżentant Speċjali għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-UE jkomplu jagħmlu ċar l-impenn sod tal-Unjoni Ewropea favur l-ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni bbażati fuq l-orjentament sesswali, l-identità tal-ġeneru u l-espressjoni tal-ġeneru fid-dinja, inkluż billi jitniedu u jkunu appoġġati inizjattivi f'livell bilaterali, internazzjonali u tan-NU dwar dawn il-kwistjonijiet; itenni l-appell tiegħu lill-Kummissjoni biex toħroġ pjan direzzjonali għall-ugwaljanza fuq bażi tal-orjentament sesswali u l-identità tal-ġeneru;

114.  Jistieden lill-Istati Membri jikkonċedu asil lin-nies li qed jaħarbu mill-persekuzzjoni f'pajjiżi fejn in-nies LGBTI huma kriminalizzati, filwaqt li jikkunsidraw il-biżgħat fondati tal-applikanti ta' persekuzzjoni u l-identifikazzjoni tagħhom bħala leżbjani, gay, bisesswali, transġeneru jew intersesswali;

115.  Itenni mill-ġdid li l-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni, inkluż fuq bażi ta' sess u orjentament sesswali huwa element fundamentali fis-sħubija AKP-UE;

116.  Jenfasizza r-ratifika min-naħa tal-UE tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità (UNCRPD), u l-adozzjoni tal-Istrateġija Ewropea dwar id-Diżabilità 2010-2020, b'mod partikolari l-qasam tal-azzjoni 8; jikkundanna kull forma ta' diskriminazzjoni abbażi tad-diżabilità; u jistieden lill-Istati kollha jirratifikaw u jimplimentaw il-UNCRPD; jindika li l-UE teħtieġ ukoll timmonitorja l-implimentazzjoni tal-UNCRPD fit-territorju tagħha stess; jistieden lill-UE u l-Istati Membri tagħha jippromwovu l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità stabbilita fl-2006 fil-qafas tan-NU fi ħdan u barra l-Unjoni Ewropea;

117.  Jikkundanna l-ksur kontinwu tad-drittijiet tal-bniedem kommess kontra n-nies li jsofru minn diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasti, inklużi ċ-ċaħda tal-ugwaljanza u l-aċċess għall-ġustizzja, is-segregazzjoni kontinwa u l-ostakli indotti mill-kasti għall-kisba tad-drittijiet tal-bniedem ta' bażi; jistieden lill-Kunsill, lis-SEAE u lill-Kummissjoni jieħdu azzjoni konġunta fuq diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasti, inklużi f'komunikazzjonijiet, oqfsa u strateġiji u djalogi speċifiċi għal pajjiż tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem , kull fejn huwa xieraq, u jippromwovu l-abbozz tal-Prinċipji u tal-Linji Gwida tan-NU għall-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni bbażata fuq Xogħol u Dixxendenza bħala qafas gwida biex tkun eliminata diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasti, u jaħdmu għall-approvazzjoni tagħhom mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU;

118.  Jirrikjedi lill-VP/RGħ u lir-Rappreżentant Speċjali għad-Drittijiet tal-Bniedem jagħtu rikonoxximent sħiħ lid-diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasti bħala kwistjoni trasversali tad-drittijiet tal-bniedem u tal-faqar b'implikazzjonijiet gravi, partikolarment għan-nisa;

119.  Huwa kuntent bil-fatt li l-linji gwida dwar il-faqar estrem u d-drittijiet tal-bniedem tal-Kunsill tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem huma bbażati fuq l-interdipendenza u l-indiviżibilità tad-drittijiet tal-bniedem kollha u fuq il-prinċipji tal-parteċipazzjoni u l-għoti ta' setgħa tal-persuni li jgħixu f'faqar estrem; jenfasizza l-indiviżibilità tal-faqar estrem u tad-drittijiet tal-bniedem: minn naħa waħda, in-nies li jgħixu f'faqar estrem spiss huma wkoll miċħuda mid-drittijiet tal-bniedem ċivili, politiċi, ekonomiċi u soċjali tagħhom; min-naħa l-oħra, fil-ġlieda kontra l-faqar estrem approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem huwa essenzjali biex dak li jkun jifhem is-sitwazzjoni u jiġġildilha; iħeġġeġ lill-Kunsill isostni dan l-approċċ fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali tan-Nazzjonijiet Uniti;

120.  Jinnota bi tħassib li l-popolazzjonijiet indiġeni huma f'periklu partikolari li jiġu diskriminati, u li huma speċjalment vulnerabbli għall-bidliet u d-disturbi politiċi, ekonomiċi, ambjentali u dawk marbuta max-xogħol; jinnota li ħafna jgħixu taħt il-limitu tal-faqar u għandhom aċċess limitat jew l-ebda aċċess għal sistemi ta' rappreżentanza, teħid ta' deċiżjonijiet politiċi jew ġudizzjarji; huwa partikolarment imħasseb dwar il-problemi rappurtati dwar ir-rikors mifrux għall-akkapparrar tal-art, l-ispostament furzat u l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem li jirriżultaw mill-kunflitti armati;

121.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jippromwovu t-terminu “rifuġjat minħabba l-klima” bħala wieħed ġuridikament rikonoxxut (li jindika persuna imġiegħla taħrab minn darha u tfittex kenn barra pajjiżha bħala konsegwenza tat-tibdil fil-klima), li għadu mhux rikonoxxut fid-dritt internazzjonali u fl-ebda ftehim internazzjonali ġuridikament vinkolanti;

122.  Jisħaq fuq l-importanza tad-dritt għaċ-ċittadinanza bħala wieħed mill-aktar drittijiet fundamentali, peress li f'ħafna pajjiżi huma ċ-ċittadini sħaħ biss li huma mogħtija l-possibilità li jgawdu u jeżerċitaw id-drittijiet tal-bniedem ta' bażi tagħhom, inklużi d-dritt għas-sigurtà pubblika, għall-benesseri u għall-edukazzjoni;

123.  Jenfasizza li l-minoranzi tradizzjonali nazzjonali għandhom esiġenzi speċifiċi li huma differenti minn dawk ta' gruppi minoritarji oħrajn, u teżisti l-ħtieġa ta' salvagwardja tat-trattament indaqs ta' dawn il-minoranzi rigward l-edukazzjoni, l-assistenza sanitarja, is-servizzi soċjali u servizzi pubbliċi oħra, u ta' promozzjoni, fl-oqsma kollha tal-ħajja ekonomika, soċjali, politika u kulturali, ugwaljanza sħiħa u effikaċi fost il-persuni li jagħmlu parti minn minoranza nazzjonali u dawk li jagħmlu parti mill-maġġoranza;

Nisa u tfal f'sitwazzjonijiet ta' kunflitti armati

124.  Japprezza l-attenzjoni ffokalizzata mogħtija lill-isfida tal-implimentazzjoni tar-riżoluzzjonijiet relatati man-nisa, il-paċi u s-sigurtà fil-politiki tal-UE, kif enfasizzat fir-Rapport dwar l-indikaturi tal-UE għall-Approċċ komprensiv għall-implimentazzjoni mill-UE tar-Riżoluzzjonijiet 1325 u 1820 tan-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, adottati mill-Kunsill tal-UE fit-13 ta' Mejju 2011; jilqa' pożittivament l-azzjoni politika meħuda mill-UE biex ikun żgurat li jittawwal il-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-NU għat-tfal u l-kunflitti armati fl-Assemblea Ġenerali tan-NU; jaqbel mal-fehma espressa fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-1 ta' Diċembru 2011 dwar il-Politika Komuni ta' Sigurtà u ta' Difiża li l-attenzjoni kontinwa u sistematika għall-aspetti relatati mad-drittijiet tal-bniedem, il-ġeneru u t-tfal milquta minn kunflitt armat għandha tkun kunsiderazzjoni ewlenija fil-fażijiet kollha tal-missjonijiet tal-PSDK;

125.  Jemmen li, sabiex tkun żgurata l-parteċipazzjoni effikaċi tan-nisa fejn dawn bħalissa huma sottorappreżentati fil-korpi politiċi jew tas-soċjetà ċivili, hu importanti li jingħataw taħriġ u moduli ta' appoġġ, kemm għall-persunal Ewropew li jittratta l-kwistjonijiet tal-ġeneru kif ukoll għan-nisa in situ, biex dawn jingħataw il-possibilità li jikkontribwixxu b'mod effikaċi għall-proċessi tal-paċi u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti;

126.  Jirrikonoxxi li l-progress konkret fit-titjib tas-sitwazzjoni tan-nisa u t-tfal f'sitwazzjonijiet ta' kunflitt armat huwa spiss dipendenti fuq il-kisba ta' strutturi ta' responsabilità ċari u unifikati tas-servizzi militari u ta' sigurtà taħt kontroll ċivili; iħeġġeġ, għalhekk, lill-istituzzjonijiet rilevanti tal-UE jfittxu u jimplimentaw metodi aktar effikaċi biex iwettqu riformi fis-settur tas-sigurtà fil-pajjiżi ta' wara l-kunflitt, b'enfasi qawwija fuq id-drittijiet tan-nisa u tat-tfal, l-inklużjoni u l-emanċipazzjoni f'dak il-kuntest; jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni jqisu dan fil-programmazzjoni u fl-implimentazzjoni tal-istrumenti ta' assistenza esterna li jindirizzaw ir-riforma tas-settur tas-sigurtà, inkluża l-importanza tal-emanċipazzjoni tan-nisa fir-rikostruzzjoni ta' wara kunflitt;

127.  Jitlob diżarm, riabilitazzjoni u reintegrazzjoni ta' suldati tfal bħala element fundamentali fil-politiki tal-UE li jimmiraw lejn it-tisħiħ tad-drittijiet tal-bniedem, il-protezzjoni tat-tfal u s-sostituzzjoni tal-vjolenza b'mekkaniżmi ta' soluzzjoni ta' kunflitti politiċi;

128.  Jenfasizza t-tħassib kbir tiegħu rigward ir-reġjun tal-Lagi l-Kbar tal-Afrika, fejn l-istupru huwa arma tal-gwerra biex jeqred gruppi ta' popolazzjoni sħaħ;

Drittijiet tan-nisa

129.  Iħeġġeġ lill-UE ttejjeb l-azzjoni tagħha biex jintemmu l-prattiki tal-mutilazzjoni ġenitali femminili (FGM), iż-żwiġijiet bikrija jew furzati, il-qtil tal-unur, l-abort furzat u minħabba l-għażla tas-sess; jinsisti li dawn il-politiki għandhom ikunu elementi essenzjali fl-approċċ tal-UE għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp; jenfasizza l-importanza tal-aċċess adegwat għal mezzi mediċi, u tal-informazzjoni u tal-edukazzjoni dwar is-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi, għall-benesseri tan-nisa u bniet fil-pajjiżi kollha;

130.  Jinnota li għad m'hemmx biżżejjed attenzjoni lill-vjolazzjonijiet tad-drittijiet sesswali u riproduttivi li jdgħajfu l-isforzi intiżi li jonoraw l-impenji meħuda fil-Programm ta' Azzjoni tal-Kajr adottati waqt il-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD) tan-Nazzjonijiet Uniti, u biex tiġi indirizzata d-diskriminazzjoni – inkluża d-diskriminazzjoni u l-inugwaljanza abbażi tal-ġeneru – fi strateġiji tal-popolazzjoni u tal-iżvilupp. jenfasizza li l-progress rigward is-saħħa riproduttiva ġie limitat f'ċerti kuntesti mill-vjolazzjonijiet bħal dawk taż-żwiġijiet ta' minorenni, żwiġijiet kmieni u furzati u n-nuqqas ta' infurzar tal-età minima legali għaż-żwieġ, prattiki koerċittivi bħall-isterilizzazzjoni furzata jew il-MĠF, kif ukoll iċ-ċaħda tal-awtonomija biex in-nisa u t-tfajliet jieħdu deċiżjonijiet dwar is-saħħa sesswali u riproduttiva mingħajr diskriminazzjoni, koerċizzjoni u vjolenza; jitlob li l-Programm ta' Azzjoni tal-Kajr jiġi implimentat fl-aspetti tal-politika tiegħu dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp, sabiex jiġu promossi l-parità tal-ġeneru u d-drittijiet tan-nisa u tat-tfal, inkluż id-drittijiet u s-saħħa sesswali u riproduttivi;

131.  Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jiżguraw li l-proċess tar-reviżjoni operattiva ICPD+20 iwassal għal reviżjoni komprensiva tal-aspetti kollha relatati mat-tgawdija sħiħa tad-drittijiet sesswali u riproduttivi, li jafferma mill-ġdid approċċ qawwi u progressiv lejn id-drittijiet sesswali u riproduttivi għal dak kollu li hu konsistenti mal-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u li jżid l-obbigu ta' rendikont tal-gvernijiet biex jilħqu l-objettivi maqbula; jistieden, b'mod partikolari, lil-UE u l-Istati Membri tagħha jiżguraw li l-proċess ta' reviżjoni jitmexxa b'mod parteċipattiv u joffri opportunità għall-partijiet interessati differenti, inklużi s-soċjetà ċivili kif ukoll in-nisa, l-adolexxenti u ż-żgħażagħ, biex jipparteċipaw b'mod sinifikanti; ifakkar li l-qafas għal tali reviżjoni għandu jkun ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem u għandu jagħti attenzjoni speċifika fuq id-drittijiet sesswali u riproduttivi;

132.  Ifakkar fir-riżoluzzjoni tal-Kunsill tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Bniedem 11/8 intitolata “Il-mortalità u l-morbożità tal-maternità li jistgħu jiġu evitati u d-drittijiet tal-bniedem’, li tafferma li l-prevenzjoni tal-mortalità u l-morbożità tal-maternità tirrikjedi l-promozzjoni effikaċi u l-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem tan-nisa u l-bniet, partikolarment id-drittijiet tagħhom għal ħajja, edukazzjoni, informazzjoni u saħħa; jenfasizza li l-UE, għalhekk, għandu jkollha rwol importanti biex tikkontribwixxi għat-tnaqqis ta’ kumplikazzjonijiet li jistgħu jiġu evitati li jokkorru qabel, waqt u wara t-tqala u t-twelid;

133.  Jistieden lill-UE taħdem mill-qrib ma' UN Women kemm fuq livell bilaterali u fuq dak internazzjonali, reġjonali u nazzjonali biex jiġu infurzati d-drittijiet tan-nisa; jenfasizza, b'mod partikolari, il-ħtieġa mhux biss li jiġu promossi l-edukazzjoni sanitarja u l-programmi xierqa għas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi, li huma parti prominenti tal-iżvilupp tal-politika tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem lejn pajjiżi terzi, iżda wkoll li jiġi garantit li n-nisa jkollhom aċċess ġust għas-sistemi pubbliċi tal-assistenza sanitarja u kura ġinekoloġika u ostetrika xierqa kif definiti mill-Organizzazjoni Dinjija tas-Saħħa;

134.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lis-SEAE jagħtu attenzjoni speċifika lill-mutilazzjoni ġenitali femminili (MĠF) bħala parti minn strateġija ġenerali għall-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa, inkluż l-iżvilupp ta' pjan ta' azzjonijiet tal-UE dwar l-MĠF skont il-prinċipju ta' diliġenza dovuta; jinkoraġġixxi lis-SEAE u lill-Istati Membri jkomplu jindirizzaw il-kwistjoni tal-MĠF fid-djalogi politiċi u tal-politika tagħhom ma' pajjiżi msieħba fejn il-prattika għadha ssir, u biex jinkludu f'dawn id-djalogi lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li diġà qed jaħdmu biex itemmu l-prattika, flimkien ma' bniet u nisa milquta direttament mill-prattika, mexxejja tal-komunitajiet, mexxejja reliġjużi, għalliema, operaturi sanitarji, u l-uffiċjali tal-gvern kemm fil-livell lokali u kemm f'dak nazzjonali; jenfasizza l-ħtieġa li s-SEAE jiżviluppa strument speċifiku għall-MĠF bħala parti mill-azzjonijiet tiegħu biex jimplimenta l-qafas strateġiku tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija;

135.  Jenfasizza li l-progress rigward is-saħħa riproduttiva ġie limitat f'ċerti kuntesti mill-vjolazzjonijiet bħal dawk taż-żwiġijiet ta' minorenni, żwiġijiet kmieni u furzati u n-nuqqas ta' infurzar tal-età minima legali għaż-żwieġ, prattiki koerċittivi bħall-isterilizzazzjoni furzata jew il-MĠF;

136.  Jilqa' pożittivament l-impenn ta' bosta Stati Membri biex tkun miġġielda l-vjolenza kontra n-nisa, il-vjolenza domestika u l-MĠF, b'mod partikolari l-aspetti transkonfinali tagħha; itenni l-ħtieġa għall-koerenza fuq il-politiki interni u esterni tal-UE dwar dawn il-kwistjonijiet, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħmilha prijorità li tintemm il-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet, kif ukoll il-femminiċidju, u, permezz tal-allokazzjoni ta' riżorsi finanzjarji xierqa, biex ikunu appoġġati programmi mmirati u innovattivi kemm fl-UE kif ukoll f'pajjiżi terzi; iħeġġeġ lill-UE u l-Istati Membri tagħha jiffirmaw u jirratifikaw il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika;

137.  Jilqa' favorevolment l-adozzjoni tad-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tagħha(14), kif ukoll l-istabbiliment ta' strateġija l-ġdida mill-Kummissjoni bit-titolu “L-istrateġija tal-UE lejn il-qerda tat-traffikar tal-bniedem 2012-2016”, ifakkar li t-traffikar tal-bnedmin huwa fenomenu transnazzjonali kumpless li għandu l-għeruq fil-vulnerabbiltà għall-faqar, in-nuqqas ta' kulturi demokratiċi, l-inugwaljanza tal-ġeneru u l-vjolenza fuq in-nisa, enfasizza l-ħtieġa li ssir aktar enfasi fuq id-dimensjoni tal-ġeneru fid-djalogu mal-pajjiżi terzi dwar din il-kwistjoni; jistieden, finalment, lill-Istati Membri li għadhom ma rratifikawx il-protokoll tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-traffikar tal-bnedmin, imsejjaħ “Protokoll ta' Palermo” u l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar l-Azzjoni kontra t-Traffikar biex jagħmlu dan mill-aktar fis possibbli;

138.  Jenfasizza r-rwol kruċjali li jiżvolġu n-nisa fil-ħajja politika tal-Viċinat tan-Nofsinhar; Jilqa' b'sodisfazzjon ir-riżultati tal-elezzjonijiet li wasslu għal żieda konsiderevoli tan-numru ta' nisa fil-fora politiċi;

139.  Jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu b'mod partikolari r-ratifika u l-implimentazzjoni min-naħa tal-Istati Membri tal-Unjoni Afrikana tal-Protokoll tal-Unjoni Afrikana dwar id-Drittijiet tan-Nisa fl-Afrika;

Drittijiet tat-tfal

140.  Ifakkar fl-impenn speċifiku fit-Trattat ta' Lisbona li jikkonċentra fuq id-drittijiet tat-tfal fil-politiki esterni tal-UE; jirrimarka li l-adozzjoni kważi universali tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal tagħti bażi ġuridika internazzjonali partikolarment soda biex ikunu segwiti politiki progressivi f'dan il-qasam; jirrakkomanda li d-drittijiet tat-tfal għandhom jiġu kkunsidrati fil-politiki u l-azzjonijiet kollha tal-UE; jistieden, għalhekk, lill-pajjiżi li ma għadhom ma rratifikawx il-Konvenzjoni biex jirratifikawha u jeżegwixxu lilha u l-protokolli fakultattivi tagħha malajr kemm jista' jkun;

141.  Jiġbed l-attenzjoni għall-problema gravi li teżisti f'diversi pajjiżi fl-Afrika tas-sub-Saħarjana ta' tfal li jiġu akkużati li huma sħaħar, b'konsegwenzi gravi li jvarjaw minn esklużjoni soċjali għal infantiċidju, u għall-qtil ritwali tat-tfal bħala forom ta' sagrifiċċju; jinnota li l-Istat għandu r-responsabilità li jipproteġi t-tfal minn kull forma ta' vjolenza u abbuż u, konsegwentement, iħeġġeġ lill-RGħ/VP, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-Kummissjoni u lis-SEAE jagħtu attenzjoni partikolari lill-protezzjoni tat-tfal minn kull forma ta' vjolenza u lid-destin ta' dawn it-tfal fid-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-gvernijiet tal-pajjiżi kkonċernati u fil-programmazzjoni tal-istrumenti finanzjarji esterni;

142.  Jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni jissalvagwardaw, fil-kuntest tal-politiki esterni tal-Unjoni, id-drittijiet tat-tfal waqt proċedimenti kriminali billi jistabbilixxu l-bżonnijiet tagħhom ta' protezzjoni speċifika, bħala rikonoxximent tal-vulnerabilità tagħhom għall-vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta, u jagħtu kunsiderazzjoni primarja lill-aħjar interessi tat-tfal, kif tippreskrivi d-Direttiva 2012/29/UE dwar l-Istandards Minimi dwar id-Drittijiet tal-Vittmi;

143.  Jilqa' pożittivament il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu “Aġenda tal-UE għad-Drittijiet tat-Tfal”, li tintegra l-objettivi politiċi kemm interni kif ukoll esterni f'dokument politiku uniku; ifakkar fl-impenn tal-VP/RGħ fil-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu “Id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fil-Qalb tal-Azzjoni Esterna tal-UE” li tikkonċentra fuq id-drittijiet tat-tfal bħala waħda mit-tliet prijoritajiet tal-kampanja; jisħaq, madankollu, fuq l-importanza li dawn l-impenji jkunu tradotti f'azzjonijiet ibbaġitjati u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni effiċjenti tagħhom;

144.  Jappella għal inklużjoni konsistenti tad-drittijiet tat-tfal fl-Istrateġiji tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Pajjiż skont l-impenn tat-Trattat ta' Lisbona; jappoġġa l-pjanijiet biex isir aktar progress fl-iżvilupp tal-approċċi bbażati fuq id-drittijiet għall-kooperazzjoni fl-iżvilupp kif imsemmi fil-pjan ta' azzjoni tal-istrateġija tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE; jenfasizza l-urġenza li dan isir fil-każ tad-drittijiet tat-tfal sabiex jiġi żgurat progress sostenibbli fit-tul; itenni li l-bniet huma partikolarment vulnerabbli f'ċerti pajjiżi;

145.  Jenfasizza l-ħtieġa li jkunu miġġielda l-forom kollha ta' xogħol tat-tfal furzat, l-isfruttament tat-tfal u t-traffikar; jappella għal implimentazzjoni aħjar tar-regoli eżistenti nazzjonali u internazzjonali li jrawmu s-sensibilizzazzjoni tal-abbuż fuq it-tfal fis-suq tax-xogħol; jenfasizza l-fatt li t-tfal u l-adolexxenti għandhom jipparteċipaw biss f'xogħol li ma jaffetwalhomx is-saħħa u l-iżvilupp personali u li ma jinterferixxix mal-edukazzjoni tagħhom;

Libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon jew tat-twemmin

146.  Jenfasizza li l-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon jew tat-twemmin huwa dritt tal-bniedem fundamentali(15), li jinkludi d-dritt li temmen jew ma temminx u l-libertà li tipprattika bl-istess mod twemmin teistiku, nonteistiku jew ateistiku, kemm fil-privat kif ukoll fil-pubbliku, waħdek jew f'komunità ma' oħrajn; jenfasizza li t-tgawdija ta' tali dritt hija fundamentali għall-iżvilupp tal-soċjetajiet pluralistiċi u demokratiċi; jistieden lill-UE tiddefendi sistematikament id-dritt tar-reliġjon u tat-twemmin għal kulħadd, skont il-konvenzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti tad-drittijiet tal-bniedem, fid-djalogi politiċi mal-pajjiżi terzi;

147.  Jikkundanna kull intolleranza, diskriminazzjoni jew vjolenza abbażi tar-reliġjon jew tat-twemmin kull fejn u fuq kull min tiġri, sew jekk immirata lejn persuni reliġjużi, apostati jew persuni li ma jemmnux; jesprimi t-tħassib kbir tiegħu dwar iż-żieda fl-għadd ta' tali atti f'diversi pajjiżi, li jsiru kontra rappreżentanti reliġjużi minoritarji kif kull kontra dawk il-fehmiet modesti fi ħdan it-tradizzjonijiet reliġjużi maġġoritarji li jippromwovu soċjetajiet pluralistiċi u diversi abbażi tar-rispett reċiproku fost l-individwi; jesprimi tħassib dwar l-impunità ta' vjolazzjonijiet bħal dawn, il-parzjalità min-naħa tal-pulizija u tas-sistemi ġudizzjarji fil-mod kif jittrattaw kwistjonijiet bħal dawn, u n-nuqqas ta' skemi ta' kumpens xierqa, li huwa evidenzjat f'ħafna pajjiżi fid-dinja; josserva li, paradossalment, l-avvenimenti tar-Rebbiegħa Għarbija, li kien mistenni li jġibu trasformazzjoni prodemokratika, f'bosta każijiet pjuttost ġabu deterjorament tal-libertajiet u tad-drittijiet tal-minoranzi reliġjużi u, għalhekk, jikkundanna b'qawwa kull att ta' vjolenza kontra l-Kristjani, il-Lhud u l-Musulmani u kontra komunitajiet reliġjużi oħra; jirrikonoxxi l-bżonn dejjem akbar f'għadd ta' pajjiżi tat-trasformazzjoni tal-kunflitti u ta' sforzi ta' rikonċiljazzjoni, inkluż id-djalogu interkonfessjonali f'diversi livelli; iħeġġeġ lill-UE, l-VP/RGħ, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-Kummissjoni u lis-SEAE jittrattaw il-kontenut diskriminatorju u sedizzjuż, pereżempju, fil-mezzi tal-komunikazzjoni, kif ukoll l-ostakli għall-istqarrija ħielsa tal-fidi fid-djalogi tal-UE mal-pajjiżi terzi rigward id-drittijiet tal-bniedem; iqis li fil-pajjiżi terzi fejn il-minoranzi reliġjużi jħabbtu wiċċhom mal-ksur ta' drittijiethom, tali problemi ma jistgħux jiġu solvuti bl-iżolament tagħhom mis-soċjetajiet ta' madwarhom bil-għan li jiġu protetti, u b'hekk jinħolqu 'soċjetajiet paralleli';

148.  Huwa partikolarment imħasseb bis-sitwazzjoni fiċ-Ċina, fejn l-individwi li jipprattikaw ir-reliġjon tagħhom barra l-mezzi sanzjonati uffiċjalment, inklużi l-Kristjani, il-Musulmani, il-Buddisti u l-prattikanti tal-Falun Gong, huma sistematikament suġġetti għall-persekuzzjoni; jistieden ukoll lill-Gvernijiet Ċiniżi biex itemmu l-kampanja tagħhom ta' trattament ħażin u ta' vessazzjonijiet kontra il-prattikanti tal-Falun Gong, li jqattgħu perjodi twal ta' priġunerija talli eżerċitaw id-dritt tagħhom għal-libertà tar-reliġjon u tat-twemmin, u huma suġġetti għal “edukazzjoni mill-ġdid permezz tax-xogħol” bil-għan li jkunu mġiegħla jirrinunzjaw it-twemmin spiritwali tagħhom, minkejja r-ratifika min-naħa taċ-Ċina tal-Konvenzjoni tan-NU kontra t-Tortura u Trattamenti jew Pieni Oħra Krudili, Inumani jew Degradanti; iħeġġeġ liċ-Ċina tirratifika l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR) kif wegħdet; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Ċiniżi jissospendu u sussegwentement jemendaw, permezz ta' proċessi ta' konsultazzjoni awtentiċi mat-Tibetani, dawk il-politiki li jħallu l-aktar impatt negattiv fuq il-Buddiżmu, il-kultura u t-tradizzjoni Tibetani; huwa mħasseb ħafna dwar is-sitwazzjoni fir-rigward tal-libertà tar-reliġjon f'Kuba, b'mod partikolari ż-żieda fil-persekuzzjoni kemm tal-mexxejja kif ukoll tal-fidili tal-Knisja Kattolika u Protestanti;

149.  Jenfasizza li d-dritt internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem jirrikonoxxi l-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon, tat-twemmin u tal-affiljazzjoni politika indipendentement mill-istatus tar-reġistrazzjoni, għalhekk ir-reġistrazzjoni ma għandhiex tkun kundizzjoni preliminari sabiex wieħed jipprattika r-reliġjon tiegħu jew jeżerċita d-dritt tiegħu ta' affiljazzjoni politika; jirrimarka bi tħassib li fiċ-Ċina l-individwi kollha li jixtiequ jipprattikaw reliġjon, inklużi l-ħames reliġjonijiet uffiċjali – il-Buddiżmu, it-Taoiżmu, l-Islam, il-Kattoliċiżmu Ruman u l-Protestantiżmu – huma meħtieġa jirreġistraw mal-Gvern, u jridu joperaw taħt bordijiet ta' tmexxija kkontrollati mill-Gvern, u li dan jinterferixxi mal-awtonomija reliġjuża tagħhom u jillimitalhom l-attività tagħhom; jinnota wkoll bi tħassib li l-gruppi reliġjużi mhux reġistrati, inklużi l-prattikanti tal-Knejjes domestiċi u tal-Falun Gong, huma suġġetti għal forom differenti ta' trattament ħażin li jillimitaw l-attivitajiet u l-laqgħat tagħhom, inkluża l-konfiska tal-proprjetà tagħhom u anke detenzjoni u priġunerija;

150.  Jilqa' pożittivament il-fatt li l-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin hija mdaħħla bħala tema fit-taħriġ mogħti lill-persunal tal-UE; itenni bil-qawwa l-appell tiegħu għal strument ambizzjuż biex ikun hemm progress tad-dritt għal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin bħala parti mill-politika esterna tal-UE; jilqa' b'sodisfazzjon, f'dan il-kuntest, l-impenn tal-UE biex tiżviluppa linji gwida dwar il-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin skont is-sezzjoni 23 tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija; jinnota li dawn il-linji gwida għandhom ikunu konformi mal-istrateġiji tal-pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-UE u jinkludu lista ta' kontroll dwar il-libertajiet meħtieġa li jappartjenu għad-dritt tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin, sabiex tiġi valutata s-sitwazzjoni f'pajjiż partikolari, kif ukoll il-metodoloġija sabiex tgħin fl-identifikazzjoni tal-ksur tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin; jenfasizza l-ħtieġa li l-Parlament u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jkunu involuti fit-tħejjija ta' dawn il-linji gwida; jinkoraġġixxi lill-UE tiggarantixxi koerenza bejn il-linji gwida l-ġodda u l-prijoritajiet elenkati fl-istrateġiji tal-pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-UE; jenfasizza l-importanza tal-integrazzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin fil-politiki għall-iżvilupp u esterni oħrajn tal-UE;

151.  Iħeġġeġ lill-UE tirreaġixxi b'mod proattiv għall-użu akbar tal-liġijiet ta' apostasija, blasfemija u antikonverżjoni u r-rwol li jiżvolġu biex iżidu l-intolleranza u d-diskriminazzjoni abbażi tar-reliġjon; jenfasizza li d-dritt internazzjonali jinkludi d-dritt li jkollok, tadotta u tbiddel ir-reliġjon jew it-twemmin; jistieden lill-VP/RGħ u lill-istituzzjonijiet tal-UE jieħdu azzjoni kontra l-prattiki inaċċettabbli billi jeżerċitaw pressjoni fuq dawk il-pajjiżi terzi, b'enfasi partikolari fuq dawk is-sħab tal-UE li għadhom iwettqu tali prattiki, bil-għan li tiġi garantita l-eliminazzjoni tagħhom; jinkoraġġixxi lill-UE tesprimi ruħha kontra l-użu, min-naħa tal-gvernijiet, ta' tali liġijiet u ssostni d-dritt tal-individwi li jbiddlu reliġjon, partikolarment f'dawk il-pajjiżi li fihom l-apostasija hija kastigata bil-mewt;

152.  Jenfasizza l-importanza tal-protezzjoni tal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon jew tat-twemmin, inklużi l-ateiżmu u l-forom l-oħra ta' assenza ta' twemmin, skont il-konvenzjonijiet internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, u jinsisti li tali libertà ma għandhiex tkun imdgħajfa mill-applikazzjoni tal-liġijiet tal-blasfemija li jintużaw biex jopprimu u jippersegwitaw dawk ta' reliġjon jew ta' twemmin differenti; jenfasizza li filwaqt li l-liġijiet dwar il-blasfemija huma spiss promossi bil-pretest ta' tnaqqis tat-tensjonijiet soċjali, fil-verità jikkontribwixxu biss għal żieda ta' tali tensjonijiet u għaż-żieda tal-intolleranza, b'mod partikolari lejn il-minoranzi reliġjużi; ifakkar li, f'dan ir-rigward, f'għadd ta' pajjiżi l-projbizzjoni, il-konfiska u l-qerda kemm tal-postijiet tat-talb kif ukoll tal-pubblikazzjonijiet reliġjużi, u l-projbizzjoni tal-formazzjoni tal-kleru, għadhom prattiki komuni; iħeġġeġ lill-istituzzjoni tal-UE, fil-kuntatti tagħhom mal-gvernijiet rilevanti, jiġġieldu tali ksur; jitlob li tittieħed pożizzjoni soda kontra l-istrumentalizzazzjoni tal-liġijiet dwar il-blasfemija għall-fini li jiġu ppersegwitati l-minoranzi reliġjużi;

153.  Jenfasizza l-importanza tal-integrazzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew it-twemmin fil-politiki tal-UE fl-oqsma tal-iżvilupp, tal-prevenzjoni tal-kunflitti u tal-ġlieda kontra t-terroriżmu tal-UE; jilqa' pożittivamemt l-isforzi inklużivi ta' djalogu interkulturali u interkonfessjonali u ta' kooperazzjoni fuq diversi livelli, li jinvolvu l-mexxejja tal-komunitajiet, in-nisa, iż-żgħażagħ u r-rappreżentanti ta' minoranzi etniċi, fit-trawwim tal-koeżjoni soċjali u tas-soċjetajiet paċifiċi; jilqa' favorevolment l-impenn tal-UE li tippreżenta u tippromwovi d-dritt għal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin fi ħdan fora internazzjonali u reġjonali inklużi n-NU, l-OSKE u l-Kunsill tal-Ewropa u mekkaniżmi reġjonali oħra, u jappella għal djalogu kostruttiv mal-Organizzazzjoni tal-Pajjiżi Islamiċi (OIC) dwar it-tbegħid minn terminoloġija relatata mal-ġlieda kontra l-malafama tar-reliġjonijiet; iħeġġeġ lill-UE tkompli tressaq riżoluzzjoni annwali dwar il-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin fl-Assemblea Ġenerali tan-NU;

154.  Jilqa' pożittivament id-Dikjarazzjoni Konġunta tal-VP/RGħ, tas-Segretarju Generali tal-OIC, is-Segretarju Ġenerali tal-Lega Għarbija u tal-Kummissarju tal-Unjoni Afrikana għall-Paċi u s-Sigurtà tal-20 ta' Settembru 2012 li affermaw mill-ġdid ir-rispett għar-reliġjonijiet kollha u l-importanza fundamentali tal-libertà tar-reliġjon u tat-tolleranza, filwaqt li fl-istess ħin jirrikonoxxu kompletament l-importanza tal-libertà tal-espressjoni; jikkundanna il-forom kollha ta' sostenn għall-mibegħda reliġjuża u għall-vjolenza u jiddispjaċih ħafna għat-telf ta' ħajjiet tal-bnedmin bħala riżultat tal-attakki reċenti fuq il-missjonijiet diplomatiċi; jesprimi l-kondoljanzi tiegħu lill-familji tal-vittmi;

155.  .Jinnota li l-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin huma interrelatati ma' kwistjonijiet li jappartjenu mar-rikonoxximent, maċ-ċittadinanza ugwali u mat-tgawdija ugwali tad-drittijiet f'soċjetà partikolari; iħeġġeġ lill-UE taħdem għall-ugwaljanza u għaċ-ċittadinanza ugwali bħala kwistjoni ta' prijorità għar-rappreżentanti tal-gruppi emarġinati jew diskriminati fis-soċjetà; jenfasizza, barra minn hekk, l-importanza tal-appoġġ favur l-inizjattivi u li jiġu permessi finanzjamenti għas-soċjetà ċivili u għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fl-isforzi tagħhom biex jiġġieldu kontra d-diskriminazzjoni, l-intolleranza u l-vjolenza abbażi tar-reliġjon jew tat-twemmin;

156.  Iħeġġeġ lis-SEAE jiżviluppa kapaċità permanenti fi ħdan l-istruttura tiegħu biex jissorvelja u janalizza r-rwol tar-reliġjon jew tat-twemmin fis-soċjetajiet kontemporanji u fir-relazzjonijiet internazzjonali, u jintegra l-kwistjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin fid-direttorati u fl-unitajiet ġeografiċi u tematiċi; iħeġġeġ lis-SEAE jirrapporta lill-Parlament fuq bażi annwali rigward il-progress dwar il-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin fid-dinja;

157.  Jenfasizza l-importanza lejn l-appoġġ għall-inizjattivi tas-soċjetà ċivili u tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, u li jiġu permessi finanzjamenti għalihom, fl-isforzi tagħhom biex jiġġieldu kontra d-diskriminazzjoni, l-intolleranza u l-vjolenza abbażi tar-reliġjon jew tat-twemmin; iqis li l-Iskema ta' Appoġġ għall-Pajjiżi tal-EIDHR għandhom jagħtu prijorità għall-finanzjamenti għall-protezzjoni u l-promozzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin f'pajjiżi fejn l-istrateġija tal-pajjiżi tal-UE identifikat dan id-dritt bħala kwistjoni prijoritarja.

o
o   o

158.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni; lir-Viċi President/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-pajjiżi kandidati, lin-Nazzjonijiet Uniti, lill-Kunsill tal-Ewropa u lill-gvernijiet tal-pajjiżi u tat-territorji msemmija f'din ir-riżoluzzjoni.

(1) Testi adottati, P7_TA(2012)0126.
(2) ĠU C 351 E, 2.12.2011, p. 454.
(3) Testi adottati, P7_TA(2011)0507.
(4) ĠU C 161 E, 31.5.2011, p. 78.
(5) http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/18B88265-BC63-4DFF-BE56-903F2062B797/0/RC9ENGFRASPA.pdf
(6) ĠU L 76, 22.3.2011, p. 56.
(7) Testi adottati, P7_TA(2011)0576.
(8) Testi adottati, P7_TA(2012)0113.
(9) ĠU C 291E, 4.10.2011, p. 171.
(10) Testi adottati, P7_TA(2012)0018.
(11) Testi adottati, P7_TA(2012)0309.
(12) ĠU C 99 E, 3.4.2012, p. 87.
(13)2 Testi adottati, P7_TA(2012)0126.
(14) ĠU L 101, 15.4.2011, p. 1.
(15) Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' Jannar 2011 dwar is-sitwazzjoni tal-Insara fil-kuntest tal-libertà reliġjuża, (ĠU C 136E, 11.5.2012, p. 53).

Avviż legali - Politika tal-privatezza