Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/2050(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0338/2012

Predložena besedila :

A7-0338/2012

Razprave :

PV 12/12/2012 - 12
CRE 12/12/2012 - 12

Glasovanja :

PV 13/12/2012 - 11.5
CRE 13/12/2012 - 11.5
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0505

Sprejeta besedila
PDF 298kWORD 101k
Četrtek, 13. december 2012 - Strasbourg
Novi sporazum med EU in Rusijo
P7_TA(2012)0505A7-0338/2012

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2012 s priporočili Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje glede novega sporazuma med EU in Rusijo (2011/2050(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni ter Rusko federacijo na drugi strani, ki je začel veljati dne 1. decembra 1997,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. oktobra 2012 o trgovinskih odnosih med EU in Rusijo po njenem pristopu k Svetovni trgovinski organizaciji(1),

–  ob upoštevanju pogajanj o novem sporazumu EU-Rusija, ki so se začela leta 2008, ter partnerstva za modernizacijo, ki se je začelo leta 2010,

–  ob upoštevanju skupnega cilja EU in Rusije, določenega v skupni izjavi po 11. vrhunskem srečanju med EU in Rusijo v Sankt Peterburgu dne 31. maja 2003, da se oblikujejo skupni gospodarski prostor, skupni prostor svobode, varnosti in pravice, skupni prostor sodelovanja na področju zunanje varnosti ter skupni prostor raziskovanja in izobraževanja, vključno s kulturnimi vidiki (štirje skupni prostori),

  ob upoštevanju posvetovanj med EU in Rusijo o človekovih pravicah,

–   ob upoštevanju svojega priporočila z dne 23. oktobra 2012 s priporočilom Svetu o določitvi skupnih vizumskih omejitev za ruske uradnike, vpletene v primer Sergeja Magnickega(2);

–  ob upoštevanju svojih resolucij o odnosih med EU in Rusijo,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. julija 2012 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o uvedbi ali zvišanju izvoznih dajatev za surovine(3),

–  ob upoštevanju členov 90(4) in 48 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve in mnenja Odbora za mednarodno trgovino (A7-0338/2012),

A.  ker bi morala biti Rusija kot pomembna partnerica vključena v razvijajočo se skupno zunanjo in varnostno politiko EU, če bo upoštevala in spoštovala temeljne vrednote, na katerih temelji Unija, vključno z demokracijo, pravno državo, univerzalnostjo in nedeljivostjo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanjem človekovega dostojanstva, načeli enakosti in solidarnosti ter spoštovanjem načel Ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava; ker je Rusija država s kulturnimi koreninami v Evropi, pomemben globalni in regionalni akter ter članica Varnostnega sveta Združenih narodov, skupin G-8 in G-20, Sveta Evrope in OVSE, kot članica teh organizacij pa tudi dolžna izpolnjevati obveznosti, zlasti v zvezi s poročilom Sveta Evrope o spremljanju iz oktobra 2012;

B.  ker si Rusija kot stalna članica varnostnega sveta Združenih narodov deli odgovornost z drugimi članicami za ohranjanje svetovne stabilnosti; ker je mogoče številne izzive na mednarodni ravni obravnavati zgolj z usklajenim pristopom, ki vključuje Rusijo;

C.  ker se gospodarska soodvisnost med EU in Rusijo stalno povečuje in ker je treba okrepljeno sodelovanje in dobre sosedske odnose med EU in Rusijo obravnavati kot bistvene za stabilnost, varnost in blaginjo obeh strani;

D.  ker Rusija pod predsedstvom Vladimirja Putina kaže zgolj selektivni interes za razvoj skupnih politik, ne pa tudi resnega namena za razvoj pristnega in daljnosežnega strateškega partnerstva za izvajanje mednarodnega prava in preprečevanje konfliktov;

E.  ker sta od leta 1994, ko je bil podpisan sedanji sporazum o partnerstvu in sodelovanju (SPS), tako EU kot Rusija doživeli korenite politične, institucionalne, družbene in gospodarske spremembe;

F.  ker je pristop Rusije k STO dne 22. avgusta 2012 pomenil velik korak, ki bi lahko pripomogel k pospešitvi modernizacije ruskega gospodarstva in istočasno deloval kot dobra spodbuda za Rusijo, da bi upoštevala mednarodna pravila in standarde v zvezi s trgovino, h katerim se je zavezala;

G.  ker je treba te spremembe, vključno z novimi cilji in priložnostmi, povezanimi z odnosom med EU in Rusijo, obravnavati tako na bilateralni kot multilateralni ravni; ker bi lahko ambiciozen, celovit in pravno zavezujoč nov sporazum o partnerstvu in sodelovanju, ki bi pokrival najpomembnejša področja sodelovanja in bil osnovan na skupnih vrednotah demokracije, spoštovanja človekovih pravic in pravne države, kljub pomanjkanju navdušenja na ruski strani zagotovil temelj za resnično strateško partnerstvo; ker je treba zlasti poudariti potrebo po vzpostavitvi resničnega partnerstva med družbama EU in Rusije;

H.  ker je Evropska unija še naprej zavezana nadaljnjemu poglabljanju in razvijanju odnosov z Rusijo ter načelom, zapisanim v partnerstvu za modernizacijo, ki temeljijo na skupnih interesih in globoki zavezanosti splošnim vrednotam, demokratičnim načelom, spoštovanju temeljnih človekovih pravic ter pravni državi;

I.  ker je obsodba članic ruske pankovske skupine Pussy Riot na dveletno zaporno kazen zaradi protestnega nastopa proti predsedniku Vladimirju Putinu v moskovski pravoslavni stolnici nesorazmerna, zbuja resne pomisleke o tem, kako ruski pravni sistem obravnava svoje državljane, in deluje tako, da ustrahuje rusko civilno družbo;

J.  ker bi bilo treba v okviru tekočih pogajanj oceniti sedanje stanje odnosov med EU in Rusijo, pri tem pa upoštevati obstoječe dvostranske spore med Rusijo in državami članicami EU;

K.  ker na odnose med EU in Rusijo še vedno negativno vpliva dejstvo, da Rusija ni v celoti sprejela demokratičnih vrednot in okrepila pravne države;

L.  ker imajo stalno ustrahovanje, nadlegovanje in aretacije predstavnikov opozicije in nevladnih organizacij, nedavno sprejetje zakonov o financiranju nevladnih organizacij in pravice do zbiranja, zakona o obrekovanju in zakona o internetnih omejitvah ter vse večji pritisk, ki se izvaja na svobodne in neodvisne medije ter na manjšine na področjih spolne usmeritve in vere, za posledico nadaljnje slabšanje razmer na področju človekovih pravic in demokratičnih načel v Rusiji;

M.  ker je Odbor Združenih narodov za človekove pravice pred kratkim obsodil zakone, ki veljajo v nekaterih regijah Ruske federacije in ki prepovedujejo „homoseksualno propagando“, ker naj bi kršila Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah;

N.  ker mora sedanji sporazum o partnerstvu in sodelovanju ostati veljaven in biti učinkovit, dokler novi ni sklenjen in ne začne veljati;

O.  ker so bile 14. oktobra 2012 v vsej Rusiji lokalne in regionalne volitve;

P.  ker je navedene nove ali spremenjene zakone sprejela državna duma, najnovejše volitve vanjo pa niso bile niti svobodne niti poštene, kar menita tako OVSE kot Evropski parlament;

Q.  ker so nekateri postopki, ki se uporabljajo zoper opozicijo, kot je odvzem poslanskega mandata nekdanjemu poslancu dume in članu opozicijske stranke Pravična Rusija Genadiju Gudkovu mogoče razumeti kot primere selektivne uporabe prava in vmešavanje v legitimno politično dejavnost;

1.  v okviru tekočih pogajanj o novem sporazumu naslavlja naslednja priporočila na Svet, Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje:

  

Potek pogajanj

   (a) naj zagotovijo da bo novi sporazum vzpostavil celovit, v prihodnost usmerjen in pravno zavezujoč okvir za nadaljnji razvoj odnosov z Rusijo v prihodnjih letih, pri tem pa upoštevajo potrebo po prizadevanjih za pospeševanje sodelovanja na vseh področjih, na katerih utegnejo interesi EU in Rusije sovpadati, hkrati pa spodbujajo evropske interese in vrednote na področjih, kjer se interesi razhajajo, pa tudi potrebo po podpiranju demokratizacije in modernizacije države; naj sprejmejo potrebne ukrepe, da bodo zagotovili, da se bodo pogajanja z Rusijo nadaljevala z nespremenjeno hitrostjo, hkrati pa izrazijo pomisleke, ki jih ima EU zaradi pomanjkljivega napredka pri pogajanjih, ki v tej fazi niso prinesla pričakovanih rezultatov; opozarja, da je lahko strateško partnerstvo deluje samo, če se obe strani strinjata, da bosta sledili splošnim demokratičnim načelom; poudarja, da mora biti odnos med EU in Rusijo vzajemen;
   (b) naj si dejavno prizadevajo za zaključek pogajanj za sporazum, ki bo koristil obema stranema in bo v skladu z njunim vse tesnejšim in vse bolj poglobljenim sodelovanjem; naj zagotovijo, da bodo pogajanja vzpostavila vzajemno zaupanje in se osredotočila na oprijemljive rezultate in politično vsebino;
   (c) naj dosežejo soglasje med državami članicami EU o ciljih in izvedbi pogajanj za nov sporazum z Rusijo, tako da bo EU nastopila enotno in odločno; naj poudarijo, kako pomembno je, da se Unija pogaja kot enoten organ, in zagovarjajo boljše spodbujanje in varstvo interesov držav članic v odnosu do Rusije in obratno na ravni Unije;
   (d) naj bodo zelo pozorni na zahteve, ki jih namerava postaviti EU v zvezi s spoštovanjem demokratičnih načel, človekovih pravic in pravne države, pri čemer naj to spoštovanje obravnavajo kot osnovni pogoj za sklenitev sporazuma med EU in Rusijo;
   (e) naj poudarijo, da bo novi sporazum logičen in potreben korak v odnosih med EU in Rusijo v skladu z veljavnim SPS in pristopom Rusije k STO;
   (f) naj ob upoštevanju navedenega vztrajajo, da se mora EU pogajati o tem sporazumu izključno z Rusijo in ne s carinsko unijo, katere članica je Rusija;
   (g) naj znova poudarijo, da je gospodarska in politična modernizacija Rusije skupni interes obeh strani in da si EU prizadeva za pospešitev procesa, ki se je začel s partnerstvom za modernizacijo; naj poudarijo, da ruske politike za modernizacijo ne morejo biti omejene na gospodarstvo in jih mora spremljati celovita politična reforma z glavnim poudarkom na zagotavljanju pravne države in boju proti korupciji;
   (h) naj bodo dejavni pri usklajevanju različnih dvostranskih partnerstev za modernizacijo, ki jih imajo države članice EU z Rusko federacijo, in tako zagotovijo usklajeno in učinkovitejšo politiko EU;
  

Politični dialog in sodelovanje

   (i) naj pozorno spremljajo notranji razvoj Rusije, sodelujejo z vsemi pomembnimi političnimi akterji ter podprejo vzpostavljanje institucij v Rusiji in načela demokracije, človekovih pravic in pravne države; pri tem naj dejavno podpirajo vse socialne pobude, katerih namen je oblikovati civilno družbo, ki temelji na demokratičnih načelih in pravni državi, pri čemer naj posebno pozornost posvetijo uporabi interneta v te namene;
   (j) naj poudarijo, da je za Rusijo pomembno zagotoviti delovanje neodvisnega in nepristranskega sodnega sistema in okrepiti boj proti korupciji;
   (k) naj pozovejo Rusijo k spoštovanju obveznosti o zagotovitvi svobodnih in poštenih volitev, s čimer bi zagotovila legitimnost političnega sistema;
   (l) naj poudarijo pomen doslednega izpolnjevanja mednarodnih pravnih obveznosti ter temeljnih načel človekovih pravic Evropske konvencije o človekovih pravicah in Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah (MPDPP) s strani Rusije, ki je tudi njuna podpisnica; naj opozorijo, da so politični pluralizem, svoboda medijev, pravna država, neodvisnost in nepristranskost sodstva, svoboda govora in združevanja, tudi na internetu, učinkoviti in neodvisni sindikati ter nediskriminacija osnovni pogoji za nadaljnji razvoj in modernizacijo Rusije, pa tudi za vzpostavitev trajnostnega strateškega sodelovanja med EU in Rusijo;
   (m) naj poudarijo, da mora Rusija kot stalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov resno jemati svojo odgovornost za mednarodni mir, stabilnost in varnost;
   (n) naj izrazijo zaskrbljenost zaradi poslabšanja razmer za razvoj civilne družbe v Rusiji, zlasti kar zadeva nedavno sprejetje zakonov o demonstracijah, nevladnih organizacijah, obrekovanju in pravni ureditvi interneta, ki vsebujejo nejasne določbe in bi lahko imeli za posledico samovoljno izvrševanje, in zaradi vrste predlogov sprememb k zakonu o veleizdaji in vohunjenju, ki jih je sprejela duma in ki v kazenski zakonik uvajajo nove določbe, ki bi se lahko potencialno uporabljale zoper zagovornike človekovih pravic; naj opozorijo ruske oblasti, da mora sodobna in uspešna družba priznati in varovati pravice posameznikov in kolektivne pravice vseh svojih državljanov; v zvezi s tem pozovejo ruske organe oblasti, naj pravočasno ukrepajo, da bodo navedeno zakonodajo uskladili z mednarodnimi standardi, ter to vprašanje obravnavajo med pogajanji;
   (o) naj vztraja, da se okrepi dialog o človekovih pravicah med EU in Rusijo, da bo postal učinkovito in k rezultatom usmerjeno orodje za izboljšanje stanja glede človekovih pravic v Rusiji; naj posebej pozovejo ruske oblasti, da neupravičeno ne omejujejo mirnega združevanja, zagotovijo zaščito zagovornikom človekovih pravic, odpravijo prakso nekaznovanja za pretekle zlorabe in umore aktivistov, ustvarijo okolje, v katerem bodo organizacije civilne družbe lahko delovale brez nepotrebnih omejitev, strahu pred nadlegovanjem ali ustrahovanjem, in zagotovijo dosledno upoštevanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice; spodbuja obe strani, naj zagotovita več preglednosti in odprtosti pogajanj o človekovih pravicah med EU in Rusijo, med drugim prek sodelovanja predstavnikov vseh pomembnih ruskih ministrstev pri pripravi srečanj z ruskimi in mednarodnimi nevladnimi organizacijami ter posvetovanjih;
   (p) naj odločno ponovno potrdijo, da so večkratni poskusi nespoštovanja človekovih pravic, zlasti svobode izražanja in zbiranja, glede spolne usmerjenosti in spolne identitete na regionalni in zvezni ravni, v nasprotju z ruskimi obvezami iz ustave, Evropske konvencije o človekovih pravicah in Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah; poziva dumo, naj v skladu z razsodbo Odbora Združenih narodov za človekove pravice v zadevi Fedotova proti Rusiji ne sprejme prepovedi „homoseksualne propagande“ na zvezni ravni;
   (q) naj poudarja, da morajo ruski organi prekiniti nekaznovanost v državi, pa tudi politično motivirano preganjanje, aretacije in pridržanja, ter izpostavi, da je treba odpraviti uporabo represivnih ukrepov zoper politično opozicijo; naj poskrbi, da se v celoti razčistijo primeri številnih kršitev človekovih pravic, do katerih je prišlo, vključno z aretacijo Mihaila Hodorkovskega in smrtjo Sergeja Magnickega, Aleksandra Litvinenka, Ane Politkovske, Natalije Estemirove in drugih, ki jih je treba še nepristransko in neodvisno raziskati;
   (r) naj podprejo stališče parlamentarne skupščine Sveta Evrope glede politično motivirane obsodbe članic skupine Pussy Riot, in naj pozovejo k njihovi takojšnji izpustitvi;
   (s) naj pozove Rusijo, naj ne uporablja koncepta „tradicionalnih vrednot“, da bi upravičila diskriminacijo manjšin, utišala nestrinjanje ali kršila človekove pravice ljudstva;
   (t) naj v novi in celovit sporazum o partnerstvu in sodelovanju vključijo klavzule in merila uspešnosti v zvezi z varovanjem in spodbujanjem človekovih pravic iz ustave Rusije, pri čemer naj se v največji možni meri oprejo na okvire Sveta Evrope in OVSE, h katerim se je zavezala Rusija, z jasnim mehanizmom prekinitve v primeru hudih kršitev ali neupoštevanja;
   (u) naj poudarijo, da bi rusko družbo kot celoto in strateško partnerstvo med EU in Rusijo spodbudil, hkrati pa jima koristil, politični sistem, ki bi vsem političnim strankam zagotovil enake pogoje, omogočil dejansko konkurenčnost in učinkovite politične alternative; naj v zvezi s tem pozovejo Rusijo, naj dejansko upošteva priporočila v zvezi z zadnjimi volitvami, ki jih je dal OVSE;
   (v) naj vključijo potrebne določbe glede ukrepov za odpravo vseprisotne korupcije, ki šibi zaupanje državljanov v državo in ogroža prizadevanja za posodobitev; prav tako naj vključijo posebne pogoje za sodelovanje med Rusijo in EU pri obravnavanju čezmejne korupcije;
   (w) naj se zavzemajo za strateško partnerstvo med EU in Rusijo pri spopadanju z globalnimi izzivi, kot so neširjenje orožja, boj proti terorizmu, mirno reševanje dolgotrajnih ali novih sporov na podlagi načel iz Ustanovne listine Združenih narodov in veljavnega mednarodnega prava, zanesljiva oskrba z energijo, arktična razsežnost, podnebne spremembe in zmanjševanje revščine ter skupne cilje tega partnerstva; naj vztraja, da Rusija prekine širjenje orožja državam, za katere velja embargo EU, OVSE in OZN za orožje;
   (x) naj sodelujejo z Rusijo, da se prevzame odgovornost za izboljšanje stabilnosti, političnega sodelovanja in gospodarskega razvoja v skupnem sosedstvu, ter poudarja suvereno pravico posamezne države, da se odloči za svoji zunanjepolitično usmerjenost in varnostno ureditev;
   (y) naj pozovejo ruske organe oblasti, da prekinejo razširjeno nekaznovanje za kršitve človekovih pravic in pomanjkanje pravne države v Severnem Kavkazu;
   (z) naj pozovejo Rusijo, da aktivno omogoča mirno razrešitev zamrznjenih konfliktov in okrepi sodelovanje med EU in Rusijo, da bi razrešili dolgotrajne spore v Moldaviji in Južnem Kavkazu v skladu z mednarodnim pravom in načeli mirnega reševanja sporov; naj okrepijo pogovore z Rusijo, da zagotovijo brezpogojno skladnost s sporazumom o premirju iz leta 2008; naj pozovejo Rusijo k umiku priznanja Abhazije in Južne Osetije in omogoči popoln in neoviran dostop misije EU za spremljanje do teh ozemelj Gruzije;
   (aa) naj nadaljujejo s sedanjimi prizadevanji za dosego popolnega izvajanja skupnih ukrepov za odpravo vizumov za kratkoročno prebivanje z namenom, da bi postopno ukinili vizumski režim med schengenskimi državami in Rusijo; naj se kar najhitreje približajo vizumskim olajšavam za akademike, študente, raziskovalce, novinarje, poslovneže in predstavnike civilne družbe, pa tudi za namene izmenjave mladih; naj uskladijo uporabo vizumskega zakonika s strani držav članic vsaj glede najmanjše ravni zahtev;
   (ab) naj poudarijo, da od ukrepov EU za poenostavitev vizumskega režima ne bi smeli imeti koristi kriminalci in kršitelji človekovih pravic; podpredsednici/visoki predstavnici naroči, naj priporočilo Parlamenta uvrsti na dnevni red ene od naslednjih sej Sveta za zunanje zadeve;
   (ac) naj poudarijo spodbujanje znanstvenega, kulturnega in izobraževalnega sodelovanja, okrepijo stike med ljudmi in boljše razumevanje med družbami EU in Rusije;
  

Gospodarsko sodelovanje

   (ad) naj ustrezno upoštevajo rastoče gospodarsko sodelovanje med EU in Rusijo kot recipročnih uvoznih trgov ter ponudnikov blaga, storitev in energije;
   (ae) naj pozorno opazujejo in ocenjujejo, spodbujajo in podpirajo skladnost Rusije s pravili STO, in njeno pripravljenost, da izkoristi članstvo v STO kot gonilo strukturnih reform; naj čez čas podprejo prošnjo Rusije za članstvo v OVSE;
   (af) naj poudarijo, da je dosledno spoštovanje pravil STO s strani Rusije osnovni predpogoj in minimalni standard za sklenitev sporazuma z EU; naj ponovno preverijo, ali so s tem povezane ovire za uvoz ruskega blaga in storitev skladne s predpisi STO, in jih po potrebi začnejo odpravljati;
   (ag) naj se odločno zavzemajo za dvostranski sporazum med EU in Rusijo, hkrati pa nedvoumno pojasnijo, da je možno predvideti sporazum med EU in carinsko unijo, ki jo vodi Rusija, samo dolgoročno in po tem, ko bo dvostranski sporazum začel veljati;
   (ah) naj spodbujajo naše ruske sogovornike, da pokažejo jasno politično voljo za sporazum o pravno zavezujočih „trgovinskih in naložbenih“ določilih, ki bi morala temeljiti na že obstoječih določilih SPS in biti v skladu s pogoji za pristop k STO; naj jih opomnijo, da sta cilja EU na tem področju izboljšati in stabilizirati poslovno okolje, kar bo koristno za obe strani, in si nadalje prizadevati za izpolnitev ciljev partnerstva za modernizacijo iz leta 2010;
   (ai) naj razrešijo trajno problematiko proizvodnje in prodaje ponaredkov v Rusiji;
   (aj) naj spodbudijo Rusijo, da nadaljuje s prestrukturiranjem svojega gospodarstva in pospeši razvoj gospodarstva, osnovanega na energiji, v gospodarstvo, ki ga poganjajo industrija in storitve ter temelji na učinkoviti rabi virov in uporabi obnovljivih virov energije; naj poudarijo, da so cene nafte nestanovitne in da njihova trenutna višina ne sme biti izgovor za odlašanje s potrebno modernizacijo gospodarstva;
   (ak) naj poudarijo pomen oblikovanja skupne evropske zunanje politike za energijo, katere cilj bo izboljšanje zanesljivosti preskrbe z energijo prek začetka tristranskega sodelovanja med EU, Rusijo in tranzitnimi državami;
   (al) naj upoštevajo, da infrastruktura iz časa Sovjetske zveze, ki je ključnega pomena za rusko gospodarstvo in naložbe EU, terja še precejšnja naložbena prizadevanja;
   (am) naj zagotovijo, da bo v sporazumu tudi obsežno in zakonsko zavezujoče poglavje o energiji, ki bo za EU pomenil zanesljivo in stroškovno učinkovito preskrbo z energijo; naj zagotovijo, da bo to energetsko partnerstvo temeljilo na načelih preglednosti, poštene konkurence, izključitve monopolnega ravnanja, vzajemnosti in nediskriminacije; naj poudarijo, da je treba reševati odprta vprašanja, povezana z dobavo energije državam članicam EU; naj zagotovijo, da se načela iz Pogodbe o energetski listini vključijo kot sestavni del novega sporazuma;
   (an) naj zagotovijo vključitev pravno zavezujočega poglavja o uvedbi ali zvišanju izvoznih dajatev za surovine;
   (ao) naj spremljajo in vztrajajo pri izvajanju in izvrševanju najvišjih mednarodnih varnostnih standardov za jedrske centrale v Rusiji, tako tiste delujoče kot tiste v izgradnji, z uporabo vseh razpoložljivih instrumentov in pogodb; glede tega naj pozovejo Rusijo, da nemudoma ratificira in spoštuje Konvencijo UNECE (Espoo) glede presoj vplivov na okolje v čezmejnem prostoru;
   (ap) naj pozovejo Rusijo, da zapre vse jedrske reaktorje, ki so podobni tistim iz Černobila, in reaktorje prve generacije, zlasti tiste, ki se nahajajo blizu meja z EU, ter izrazijo globoko zaskrbljenost zaradi projektov jedrskih central v pokrajini Kaliningrad in kraju Sosnovi Bor;
   (aq) naj okrepijo nadaljnje vzajemno sodelovanje pri raziskavah, izobraževanju, v kulturi in znanosti; naj spodbudijo skupno razumevanje zgodovine dvajsetega stoletja;
   (ar) naj izrazijo globoko zaskrbljenost zaradi komercialnega vrtanja na Arktiki in razširjenega onesnaženja v okolici mest vrtanja po vsej Rusiji;
   (as) naj se posvetujejo z Evropskim parlamentom glede določb o parlamentarnem sodelovanju;
   (at) naj vključijo jasna merila za izvajanje novega sporazuma in zagotovijo mehanizme spremljanja, vključno z rednimi poročili Evropskemu parlamentu;
   (au) naj spodbudijo pogajalsko skupino EU, da nadaljuje dobro sodelovanje z Evropskim parlamentom in zagotavlja stalne, z dokumentacijo podprte informacije o napredku pri pogajanjih v skladu s členom 218(10) PDEU, ki določa, da je treba v vseh fazah postopka nemudoma in izčrpno obveščati Evropski parlament;

2.  naj so še naprej pozorni na zahteve, ki jih namerava določiti EU v zvezi s spoštovanjem demokratičnih načel, pri čemer meni, da je to spoštovanje absolutni osnovni pogoj za podpis sporazuma med EU in Rusijo;

o
o   o

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo s priporočili Evropskega parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje ter z njo seznani Vlado Ruske federacije in državno dumo Ruske federacije.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0409.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0369.
(3) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0286.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov