Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/2889(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0544/2012

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/12/2012 - 11.7
CRE 13/12/2012 - 11.7

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0507

Sprejeta besedila
PDF 124kWORD 80k
Četrtek, 13. december 2012 - Strasbourg
Razmere v Ukrajini
P7_TA(2012)0507RC-B7-0544/2012

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2012 o razmerah v Ukrajini (2012/2889(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij in poročil, zlasti resolucije z dne 1. decembra 2011 s priporočilom Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje glede pogajanj o pridružitvenem sporazumu med EU in Ukrajino(1) in resolucije z dne 24. maja 2012 o razmerah v Ukrajini in zadevi Julije Timošenko(2),

–  ob upoštevanju vmesnih poročil i n predhodnih sklepov misije za opazovanje volitev v Ukrajini OVSE/ODIHR, zlasti izjave o predhodnih ugotovitvah in sklepih, objavljene 29. oktobra 2012 v sodelovanju s parlamentarno skupščino OVSE, parlamentarno skupščino Sveta Evrope, Evropskim parlamentom in parlamentarno skupščino Nata,

–  ob upoštevanju skupne izjave visoke predstavnice EU Catherine Ashton in komisarja Štefana Füleja z dne 12. novembra 2012 o parlamentarnih volitvah v Ukrajini,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 10. decembra 2012 o Ukrajini,

–  ob upoštevanju izjave nekdanjega poljskega predsednika Aleksandra Kwaśniewskega in nekdanjega predsednika Evropskega parlamenta Pata Coxa z dne 3. oktobra 2012 o tem, da bodo volitve odločilnega pomena za prihodnost Ukrajine in da je zagon v odnosih med EU in Ukrajino zastal,

–  ob upoštevanju poročila ad hoc delegacije Parlamenta za opazovanje parlamentarnih volitev v Ukrajini, ki je bilo predstavljeno na seji Odbora za zunanje zadeve 6. novembra 2012,

–  ob upoštevanju akcijskega načrta EU in Ukrajine o liberalizaciji vizumskega režima, sprejetega 22. novembra 2010,

–  ob upoštevanju poročila evropske sosedske politike o napredku Ukrajine, objavljenega 15. maja 2012,

–  ob upoštevanju členov 110(2) in 110(4) Poslovnika,

A.  ker so na vrhunskem srečanju med EU in Ukrajino v Kijevu priznali, da je Ukrajina evropska država z evropsko identiteto, ki jo z državami Evropske unije povezujejo skupna zgodovina in skupne vrednote,

B.  ker imajo OVSE/ODIHR in mednarodni opazovalci volitev dokaze o tem, da so ukrajinske volitve zaznamovali neuravnoteženo medijsko okolje, neustrezna sestava volilnih odborov, nezadostna preglednost pri financiranju strank, zlorabe upravnih virov in neenaki pogoji, kar se je kazalo tudi v odsotnosti vodilnih opozicijskih kandidatov, ki so v zaporu zaradi političnih razlogov, kar je korak nazaj v primerjavi s prejšnjimi splošnimi volitvami;

C.  ker so mednarodni opazovalci kljub siceršnji pozitivni splošni oceni OVSE o volilnem postopku na dan volitev vseeno opozorili na pomanjkljivo preglednost pri primerjavi končnih rezultatov in so negativno ocenili postopek tabeliranja glasov v 77 od 161 opazovanih območnih volilnih odborih, opozorili pa tudi na dejstvo, da so se 10. novembra še vedno javljale zamude pri tabeliranju glasov v 12 okrožjih za en mandat;

D.  ker so po poročilih misije OVSE/ODIHR za spremljanje volitev izvedbo povolilnega postopka zaznamovale nepravilnosti, zamude pri štetju glasov in nepreglednost v volilnih komisijah;

E.  ker sta v skupni izjavi podpredsednica Komisije/visoka predstavnica EU Catherine Ashton in komisar Štefan Füle izrazila zaskrbljenost nad potekom povolilnega postopka, ki so ga zaznamovale nepravilnosti;

F.  ker so bile splošne volitve 28. oktobra 2012 ključni preskus za Ukrajino, da pokaže, da si nepreklicno prizadeva razviti pravi demokratični sistem, utrditi pravno državo in nadaljevati politične reforme;

G.  ker sta Beneška komisija in parlamentarna skupščina Sveta Evrope prvič izdali priporočila, v katerih je jasno zapisano, da bi Ukrajina morala imeti proporcionalni sistem z odprtimi seznami;

H.  ker je posebni odposlanec Evropskega parlamenta Aleksander Kwaśniewski posvaril pred poskusi osamitve Ukrajine, saj bi to lahko privedlo do ugodnih pogojev za nedemokratični režim;

I.  ker na vrhunskem srečanju med EU in Ukrajino decembra 2011, na katerem naj bi bil podpisan pridružitveni sporazum, do tega ni prišlo zaradi nezadovoljstva EU nad političnimi razmerami v Ukrajini, zlasti zaradi aretacije in sodnega procesa proti opozicijskima voditeljema Juliji Timošensko in Juriju Lucenku;

J.  ker ukrajinski parlament obravnava zakon 8711, zakonodajni dokument, ki zatira svoboščine in bo omejil svobodo izražanja in združevanja tistih, ki podpirajo človekove pravice lezbijk, gejev, biseksualnih in transspolnih oseb; ker je odbor OZN za človekove pravice pred nedavnim razglasil, da to pomeni kršitev 19. in 26. člena Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah;

1.  obžaluje, da po poročanju opazovalcev OVSE, parlamentarne skupščine Sveta Evrope, parlamentarne skupščine Nata in Evropskega parlamenta volilna kampanja, volilni postopek in povolilni postopek niso izpolnili osnovnih mednarodnih standardov ter pomenijo korak nazaj v primerjavi z volitvami leta 2010;

2.  zlasti ugotavlja, da nekateri vidiki predvolilnega obdobja (aretacija opozicijskih političnih voditeljev, neenaki pogoji, nastali predvsem zaradi zlorabe upravnih virov, primeri nadlegovanja in ustrahovanja kandidatov in osebja, ki je sodelovalo na volitvah, nepregledna kampanja in financiranje strank in neuravnoteženo poročanje medijev) ter nepravilnosti in zamude pri štetju glasov in njihovem tabelaričnem prikazu, pomenijo korak nazaj v primerjavi z zadnjimi volitvami v tej državi;

3.  poudarja, da je na volilni postopek negativno vplivalo dejstvo, da sta bila med volitvami v zaporu opozicijska voditelja Julija Timošenko in Jurij Lucenko, pa tudi drugi;

4.  poudarja, da je uspešno sodelovanje med Ukrajino in Evropsko unijo mogoče le na podlagi jasne pripravljenosti ukrajinskih oblasti, da izvedejo potrebne reforme, zlasti pravnega in sodnega sistema, tako da se bodo v celoti spoštovala načela demokracije, človekove pravice in temeljne svoboščine, pravice manjšin in načela pravne države; poziva institucije Evropske unije in Svet Evrope, skupaj z Beneško komisijo, naj dejavno in učinkovito podprejo ta proces reform;

5.  je zaskrbljen zaradi nepravilne rabe upravnih sredstev in sistema financiranja kampanje, saj ta ni dosegel mednarodnih standardov, ki jih je določila skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope (GRECO); poziva novo vlado, naj še naprej krepi zakonske določbe o financiranju strank, da bi zagotovila večjo preglednost financiranja in porabe, polno razkritje virov in višine stroškov kampanje, zlasti pa sankcije za kršitve določb o financiranju kampanj;

6.  poziva ukrajinsko vlado, naj v dialogu z vsemi političnimi strankami obravnava volilne nepravilnosti, vključno z nejasnimi rezultati v nekaterih volilnih okrajih; poleg tega pričakuje, da bo ukrajinski parlament pravočasno obravnaval pomanjkljivosti volilne zakonodaje; pričakuje, da bo ukrajinski parlament lahko nadaljeval delo s sedanjimi predlogi, ki jih je ob polni podpori Evropske unije in Beneške komisije pripravil parlament z iztekajočim se mandatom;

7.  izraža zaskrbljenost zaradi težav v zvezi s štetjem in tabeliranjem glasov v več volilnih okrajih z enim mandatom; pozdravlja odločitev osrednje volilne komisije, da za te okraje ne objavi izida, ter dejstvo, da so ukrajinske oblasti začele sprejemati ukrepe za čimprejšnjo izvedbo novih volitev v teh okrajih;

8.  je zaskrbljen nad širjenjem nacionalističnih čustev v Ukrajini, kar se kaže v podpori stranki Svoboda, ki je zaradi tega ena od dveh novih strank v ukrajinskem parlamentu (verhovni radi); opominja, da so rasistični, antisemitski in ksenofobični nazori v nasprotju s temeljnimi vrednotami in načeli EU, zato prodemokratične stranke v verhovni radi poziva, naj se s to stranko ne povezujejo, je ne podpirajo ali z njo oblikujejo koalicij;

9.  še vedno vztrajno podpira evropske težnje Ukrajincev; obžaluje, da nedavne parlamentarne volitve niso prinesle pomembnejšega napredka pri večji verodostojnosti Ukrajine v zvezi s tem; poudarja, da je EU še vedno zavezana sodelovanju z Ukrajino, tudi njeno civilno družbo (nevladnimi, verskimi organizacijami ipd.), da bi se izboljšale demokratične institucije, okrepila pravna država, zagotovila medijska svoboda in napredek pri obsežnih gospodarskih reformah;

10.  potrjuje zavezanost EU temu, da odnose z Ukrajino še spodbudi s podpisom pridružitvenega sporazuma takoj, ko bodo ukrajinske oblasti pokazale odločno ukrepanje in otipljiv napredek, k čemur pozivamo zgoraj, po možnosti v času vrhunskega srečanja o vzhodnem partnerstvu v Vilni novembra 2013; ugotavlja, da je napredek političnega združevanja in gospodarskega povezovanja odvisen od dejanske zavezanosti Ukrajine demokratičnim načelom, pravni državi, neodvisnosti sodstva in medijski svobodi;

11.  je seznanjen s sprejetjem in podpisom zakona o referendumih v Ukrajini; pričakuje, da bodo ukrajinske oblasti pretehtale priporočila Beneške komisije, ko bodo dostopna, da bi preprečili morebitne zlorabe te zakonodaje;

12.  odločno poziva ukrajinske organe, naj skupaj z odposlancema Evropskega parlamenta Aleksandrom Kwaśnievskim in Patom Coxom najdejo razumno in pravično rešitev v zvezi s primerom Julije Timošenko; poziva ukrajinsko vlado, naj spoštuje in izvaja končne sklepe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Julije Timošenko in Jurija Lucenka;

13.  poziva Ukrajino, naj preneha selektivno uporabljati pravo na vseh ravneh vlade v Ukrajini in naj omogoči udeležbo opozicijskih strank v političnem življenju na osnovi enakih pogojev; poziva oblasti, naj v tem smislu osvobodijo in rehabilitirajo politično preganjane nasprotnike, vključno z Julijo Timošenko, Jurijem Lucenkom in drugimi;

14.  pozdravlja podpis spremenjenega sporazuma o poenostavitvi vizumskih postopkov med Evropsko unijo in Ukrajino, ki v primerjavi z zdaj veljavnim sporazumom uvaja jasne izboljšave pri izdaji vizumov za ukrajinske državljane; poziva Svet, naj spodbuja dialog med EU in Ukrajino o liberalizaciji vizumskega režima pred vrhunskim srečanjem o vzhodnem partnerstvu v Vilni novembra 2013;

15.  odločno poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico EU Catherine Ashton in komisarja Štefana Füleja, naj pospešita sodelovanje EU z Ukrajino in si še naprej prizadevata, da bi bile možnosti, ki jih nudijo odnosi med EU in Ukrajino, polno izkoriščene v dobro državljanov Ukrajine in EU, med drugim tako, da omogočita nepretrgan napredek v dialogu o liberalizaciji vizumskega režima;

16.  pozdravlja sklepe z zasedanja Sveta za zunanje zadeve dne 10. decembra 2012;

17.  poziva ukrajinski parlament, naj zavrne zakon 8711, ki omejuje svobodo izražanja v zvezi s spolno usmerjenostjo in spolno identiteto in ki je bil oktobra sprejet v prvi obravnavi; poudarja, da je ta zakon v očitnem nasprotju z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah, ki ju je ratificiral parlament Ukrajine;

18.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropski službi za zunanje delovanje, Svetu, Komisiji, državam članicam, predsedniku, vladi in parlamentu Ukrajine ter parlamentarnim skupščinam Sveta Evrope in OVSE.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0545.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0221.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov