Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2905(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0550/2012

Texte depuse :

B7-0550/2012

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0510

Texte adoptate
PDF 198kWORD 73k
Joi, 13 decembrie 2012 - Strasbourg
O industrie siderurgică sustenabilă şi competitivă
P7_TA(2012)0510B7-0550/2012

Rezoluţia Parlamentului European din 13 decembrie 2012 referitoare la o nouă industrie siderurgică durabilă și competitivă (pe baza unei petiții primite) (2012/2905(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Petiția nr. 760/2007, adresată de un cetățean italian, privind combinatul siderurgic ILVA și alarma de dioxină în Taranto,

–  având în vedere hotărârea Curții Europene de Justiție din 31 martie 2011, care a declarat că Italia nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul Directivei privind prevenirea și controlul integrat al poluării (IPPC),

–  având în vedere articolul 191 alineatul (2) din TFUE și Directiva 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător,

–  având în vedere deliberările sale în cadrul comisiei cu petiționarii în cauză, cel mai recent la 9 octombrie 2012, și cu vicepreședintele Comisiei responsabil,

–  având în vedere articolul 202 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât petiționarii și-au exprimat profunda îngrijorare cu privire la nivelurile extrem de ridicate ale emisiilor de dioxină provenite de la combinatul siderurgic ILVA din Taranto, care au avut și continuă să aibă un impact semnificativ, negativ și de durată asupra sănătății populației locale, 20 000 de familii având membri care au lucrat în industria siderurgică sau în activități conexe, iar rata contaminării în rândul populației locale ducând la niveluri inacceptabile și intolerabile de îmbolnăvire și de boli cronice;

B.  întrucât unele părți ale combinatului siderurgic ILVA au fost închise recent de către autoritățile italiene, cu scopul de a evita poluarea în continuare și întrucât autoritățile și actualii proprietari ai combinatului au obligația legală imperativă de a asigura reducerea suplimentară drastică a emisiilor nocive;

C.  întrucât situația precară și periculoasă a combinatului siderurgic ILVA provoacă, de asemenea, degradarea gravă a mediului, precum și daune și probleme sociale și economice grave în sudul Italiei și întrucât privatizarea acestui combinat nu a condus la nicio îmbunătățire în ceea ce privește securitatea de mediu a sectorului;

D.  întrucât industria siderurgică, care numără aproximativ 360 000 de lucrători, reprezintă un sector economic crucial al Uniunii Europene și întrucât Parlamentul are datoria și responsabilitatea de a-și demonstra în mod clar solidaritatea cu angajații combinatului siderurgic ILVA și cu familiile acestora, care au fost afectați de această situație complet inacceptabilă;

E.  întrucât, în contextul politicii industriale a UE, este esențial din punct de vedere strategic să se prevină relocarea combinatelor și a producției siderurgice în afara Uniunii Europene și să se asigure securitatea forței de muncă și întrucât, în contextul politicii de mediu a UE, este la fel de important să se asigure faptul că poluatorul plătește și că echilibrul ecologic este consolidat și, dacă este necesar, restabilit, în conformitate cu articolul 191 alineatul (2) din TFUE și cu Directiva 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător,

1.  invită Comisia și Consiliul să elaboreze o nouă politică pentru industria siderurgică, care să stimuleze creșterea economică și ocuparea forței de muncă pe perioada crizei economice și să fie compatibilă cu sănătatea și siguranța tuturor cetățenilor și rezidenților din UE;

2.  invită Comisia și Consiliul, de asemenea, să coopereze cu toate părțile implicate pentru a se asigura că această politică integrează în mod coerent obiective economice și priorități sociale și de mediu, astfel încât să se edifice în Europa o industrie modernă, competitivă și durabilă a oțelului, care respectă pe deplin legislația UE în domeniul mediului;

3.  invită autoritățile italiene să asigure reabilitarea ecologică a suprafeței poluate din cadrul combinatului siderurgic cât se poate de urgent, asigurându-se totodată că costurile suportate în legătură cu acțiunile preventive sau de remediere întreprinse sunt acoperite în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, în temeiul articolului 8 din Directiva 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate