Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2909(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0574/2012

Разисквания :

PV 13/12/2012 - 15.2
CRE 13/12/2012 - 15.2

Гласувания :

PV 13/12/2012 - 16.2
CRE 13/12/2012 - 16.2

Приети текстове :

P7_TA(2012)0512

Приети текстове
PDF 280kWORD 103k
Четвъртък, 13 декември 2012 г. - Страсбург
Кастовата дискриминация в Индия
P7_TA(2012)0512RC-B7-0574/2012

Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2012 г. относно дискриминацията, основана на кастов признак, в Индия (2012/2909(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции, по-специално своята резолюция от 1 февруари 2007 г. относно положението с правата на човека на далитите в Индия (1) и тези относно положението на правата на човека по света, а именно тази от 18 април 2012 г.(2),

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация и нейните общи препоръки XXIV, във вида, в който са ратифицирани от Индия;

–  като взе предвид предложението на правителството, внесено от Мукул Васник, министър на социалната справедливост и развитието, относно „Забрана за наемане на работа на лица, които ръчно почистват екскременти, и законопроект за тяхното реабилитиране през 2012 г.“, представена на индийския парламент на 3 септември 2012 г.;

–  като взе предвид изявлението от 19 октомври 2009 г. на върховния комисар на ООН по правата на човека, Нави Пилай, и нейния призив към държавите - членки на ООН да одобрят проекта на принципи и насоки на ООН за ефективно премахване на дискриминацията, основаваща се на работа и произход,

–  като взе предвид препоръките, произтичащи от Специалните процедури на ООН и на органите на ООН, както и тези в двата общи периодични прегледа относно Индия от 10 април 2008 г. и от 24 май 2012 г.,

–  като взе предвид препоръките от 9 юли 2012 г. на работната група на ООН относно общия периодичен преглед относно Индия,

–  като взе предвид дълбоката загриженост, изразена на 6 февруари 2012 г.от специалния докладчик на ООН относно защитниците на правата на човека относно положението на далистките активисти в Индия,

–  като взе предвид текущия „Maila Mukti Yatra“, всенародния поход от 30 ноември 2011 г. до 31 януари 2012 г. на хиляди граждани в подкрепа на изкореняване на ръчното почистване на екскременти, които за този период прекосиха 18 щата на Индия,

–  като взе предвид тематичния диалог между ЕС и Индия относно правата на човека,

–  като взе предвид членове 2 и 3, параграф 5, от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Индия е постигнала огромен икономически напредък и че като един от членовете на БРИК (Бразилия, Русия, Индия, Китай) играе важна роля в световната политика; като има предвид, че независимо от това дискриминацията, основана на кастов признак, продължава да бъде широко разпространена и устойчива;

Б.  като има предвид, че съгласно конституцията на Индия всеки неин гражданин има равен статут и че дискриминацията, основана на кастов признак, и практиките на „недосегаемост“ се считат за незаконни в членове 15 и 17 от нея; като има предвид, че далитите са заемали най-високопоставените политически длъжности; като има предвид, че в Индия съществуват закони и разпоредби, предназначени за закрила на регистрираните касти и регистрираните племена, като Закона за защита на гражданските права от 1976 г. и Закона за регистрираните касти и регистрираните племена (Предотвратяване на жестокости) от 1989 г.; като има предвид, че министър-председателят на Индия Манмохан Сингх неведнъж е правил силни изказвания относно отдаването на предимство на провеждането на борба срещу насилието спрямо далитите;

В.  като има предвид, че въпреки тези усилия приблизително 170 милиона далити и местни адиваси в Индия продължават да страдат от сериозна форма на социално изключване; като има предвид, че МОТ счита, че преобладаващото мнозинство от жертвите на насилствения труд в страната са от регистрираните касти и регистрираните племена;

Г.  като има предвид, че ръчното събиране на екскременти, независимо от факта, че е забранено със закон, продължава да бъде широко разпространено, като стотици хиляди далити предимно от женски пол извършват тази форма на насилствен труд, а Индийските железници са най-големият работодател, наемащ лица, които ръчно почистват екскременти,

Д.  като има предвид, че далитските и жени и тези от общността на адиваси са сред най-бедните в Индия, че са изправени пред многостранна дискриминация въз основа на каста и пол, че са често подложени на груби посегателства над физическата им неприкосновеност, включително безнаказан сексуален тормоз от членове на доминиращи касти и са социално изключени и икономически експлоатирани, при едва 24 % грамотност;

Е.  като има предвид, че съгласно прогнозите голямата част от престъпленията срещу далитските жени не са регистрирани поради страх от социално отхвърляне и заплаха за личната безопасност и сигурност; като има предвид, че при един особен случай в щата Харияна 16-годишно далитско момиче беше групово изнасилено в село Дабра, област Хисар, на 9 септември 2012 г.; като има предвид, че нейният баща се самоуби, след като научи за случилото се, а полицията се реши да предприеме действия със закъснение, едва когато беше изправена пред масови протести;

Ж.  като има предвид, че на 20 ноември 2012 г. в Дхармапури, щат Тамил Наду, тълпа от около 1 000 души от по-висшите касти плячкоса и опожари най-малко 268 къщи в далитската общност, без да има каквато и да не намеса от страна на присъстващите служители на полицията;

З.  като има предвид, че Актът за закрила на жените от домашно насилие от 2005 г. не се прилага ефективно и че повсеместните предразсъдъци срещу жените в полицията, правната система, медицинските заведения и политическата класа възпрепятства раздаването на правосъдие;

И.  като има предвид, че процентът на осъдените съгласно Акта за регистрираните касти и регистрираните племена (Предотвратяване на жестокости) продължава да бъде много нисък, като не осигурява никакъв принос за възпирането на престъпленията;

Й.  като има предвид, че съгласно различни местни и международни източници се предполага, че между 100 000 и 200 000 момичета – най-вече далити – са в плен в условия на принудителен труд в предачните цехове в Тамил Наду, които доставят прежда на заводите, произвеждащи облекла за западните марки;

1.  Признава усилията, положени на федерално, държавно, регионално и на местно равнище в Индия за изкореняване на дискриминацията основана на кастов признак; освен това приветства ясната позиция срещу дискриминацията, основана на кастов признак, заета от страна на редица индийски политици, индийските медии, НПО и други лица, формиращи общественото мнение на всяко едно обществено равнище;

2.  Продължава обаче да бъде разтревожен от устойчиво големия брой зверства и широко разпространени практики на „недосегаемост“, за които е докладвано или – не, по-специално ръчното събиране на екскременти;

3.  Настоятелно призовава индийските органи, на федерално, държавно, регионално и местно равнище да спазят поетите от тях тържествени обещания за прилагане или при необходимост изменение на съществуващото законодателство, а именно Акта за регистрираните касти и регистрираните племена (Предотвратяване на жестокости), за да бъдат ефективно защитени далитите и други уязвими групи в обществото;

4.  Подчертава особено необходимостта жертвите да могат безопасно да регистрират случаите, които са претърпели, в полицията и в съдебните органи, както и да бъдат предприемани сериозни последващи действия от страна на полицията и съдебните органи във връзка със зверствата, за които е съобщено, и други случаи на дискриминация;

5.  Призовава индийския парламент да работи по своя план за прокарване на нов законопроект за забрана на наемането на лица, които ръчно почистват екскременти, и за гарантиране на тяхното реабилитиране, както и правителството да предприеме необходимите мерки за незабавното му прилагане;

6.  Призовава индийските органи да отменят онези разпоредби на Акта за чуждестранния принос (разпоредби), които не отговарят на международните стандарти и потенциално застрашават дейността на неправителствените организации, в това число организациите на далитите и други организации, представляващи групите в неравностойно положение в индийското общество, като им пречат да получават средства от международни дарители;

7.  Призовава Съвета, Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията и на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), специалния представител на ЕС за правата на човека и държавите членки да изготвят политика на ЕС относно дискриминацията, основана на кастов признак, и да одобрят проекта на принципи и насоки на ООН за ефективно премахване на дискриминацията, основаваща се на работа и произход, в рамките на Съвета на ООН по правата на човека;

8.  Приветства одобрението от кабинета на Съвета от септември 2012 г. на Акта за забрана на детския и юношеския труд, забраняващ наемането на деца под 14 годишна възраст във всички сектори и под 18 годишна възраст в опасни сектори; призовава правителството на Индия да вземе ефективни мерки за неговото изпълнение с цел бързо намаляване на един от все още най-високите броеве на работещи деца в света и да въведе законодателство за пълна забрана на детски труд съгласно насоките на Международната организация на труда;

9.  Призовава ЕС и представителствата на държавите членки в Индия да включат въпроса за дискриминацията, основана на кастов признак, при провеждането на диалози с индийските органи и да изготвят приоритетен ред за програмите, разглеждащи дискриминацията, основана на кастов признак, в това число в сферата на образованието, както и програми, в които се поставя особен акцент върху жените и момичетата; очаква, бъдещото сътрудничество между ЕС и Индия да бъде оценявано според това как ще се отрази на дискриминацията, основана на кастов признак;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на министър-председателя на Индия, на министъра на правосъдието на Индия, на министъра на вътрешните работи на Индия, на министъра на социалната справедливост и развитието на Индия, на Съвета, на Върховния представител/Заместник-председателя, на Комисията, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и на парламентите на държавите – членки на ЕС, на генералния секретар на Британската общност на нациите, на генералния секретар на ООН и на председателя на Общото събрание на ООН.

(1) OВ C 250 E, 25.10.2007 г., стp. 87.
(2) Приети текстове P7_TA(2012)0126.

Правна информация - Политика за поверителност