Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/2909(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0574/2012

Razprave :

PV 13/12/2012 - 15.2
CRE 13/12/2012 - 15.2

Glasovanja :

PV 13/12/2012 - 16.2
CRE 13/12/2012 - 16.2

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0512

Sprejeta besedila
PDF 77kWORD 74k
Četrtek, 13. december 2012 - Strasbourg
Kastna diskriminacija v Indiji
P7_TA(2012)0512RC-B7-0574/2012

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2012 o kastni diskriminaciji v Indiji (2012/2909(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, zlasti resolucije z dne 1. februarja 2007 o položaju človekovih pravic Dalitov v Indiji(1) in resolucij o letnih poročilih o človekovih pravicah v svetu, zlasti resolucije z dne 18. aprila 2012(2),

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

–  ob upoštevanju mednarodne konvencije o odpravi rasne diskriminacije, ki jo je Indija ratificirala, ter splošnih priporočil te konvencije,

–  ob upoštevanju vladnega predloga, ki ga je predstavil Mukul Vasnik, minister za krepitev družbene pravičnosti, o zakonu o prepovedi zaposlovanja ročnih čistilcev kanalizacij ter o njihovi rehabilitaciji iz leta 2012, ki je bil predstavljen indijskemu parlamentu 3. septembra 2012,

–  ob upoštevanju izjave visoke komisarke OZN za človekove pravice Navi Pillay z dne 19. oktobra 2009 in njenega poziva državam članicam OZN, naj podprejo načela in smernice OZN za dejansko odpravo na delu in poreklu temelječe diskriminacije,

–  ob upoštevanju priporočil organov za spremljanje izvajanja posebnih postopkov in sporazumov OZN, pa tudi priporočil iz dveh splošnih rednih pregledov o Indiji z dne 10. aprila 2008 in 24. maja 2012,

–  ob upoštevanju priporočil delovne skupine OZN za splošni redni pregled o Indiji z dne 9. julija 2012,

–  ob upoštevanju globoke zaskrbljenosti, ki jo je 6. februarja 2012 izrazil posebni poročevalec OZN o zagovornikih človekovih pravic v zvezi z dalitskimi aktivisti v Indiji,

–  ob upoštevanju pohoda Maila Mukti Jatra, ki se ga po vsej državi udeležujejo tisoči ljudi za izkoreninjenje ročnega čiščenja kanalizacij in ki je med 30. novembrom 2011 in 31. januarjem 2012 prečkal 18 indijskih držav,

–  ob upoštevanju tematskega dialoga o človekovih pravicah med EU in Indijo,

–  ob upoštevanju členov 2 in 3(5) Pogodbe o Evropski uniji,

–  ob upoštevanju členov 122(5) in 110(4) Poslovnika,

A.  ker je Indija na gospodarskem področju izjemno napredovala in ima sedaj kot ena od držav BRICS pomembno vlogo v svetovni politiki; ker je kastna diskriminacija vseeno še vedno razširjena in vztrajna;

B.  ker indijska ustava svojim državljanom zagotavlja enak položaj, diskriminacija na podlagi kaste in nedotakljivosti pa je na podlagi členov 15 in 17 nezakonita; ker opravljajo Daliti najvišje politične funkcije; ker ima Indija zakone in predpise, katerih namen je zaščititi najnižje kaste in plemena, kot je zakon iz leta 1976 o varstvu državljanskih svoboščin ter zakon iz leta 1989 o preprečevanju nasilja nad najnižjimi kastami in plemeni; ker je indijski predsednik vlade Manmohan Singh dal številne odločne izjave o tem, da je boj proti nasilju nad Daliti prednostna naloga;

C.  ker je kljub prizadevanjem še vedno približno 170 milijonov Dalitov in domorodnih Adivasijev v Indiji žrtev hudih oblik družbene izključenosti; ker Mednarodna organizacija dela ocenjuje, da je velika večina žrtev zasužnjevanja zaradi dolgov v Indiji iz najnižjih kast in plemen;

D.  ker je ročno čiščenje kanalizacij, kljub temu da je prepovedano z zakonom, še vedno razširjeno in stotine tisočev Dalitov skoraj izključno ženskega spola opravlja to obliko prisilnega dela, indijske železnice pa so največji zaposlovalec ročnih čistilcev kanalizacij;

E.  ker so ženske pripadnice Dalitov in Adivasijev najrevnejše med revnimi v Indiji, se soočajo z večplastno diskriminacijo na podlagi kaste in spola, so pogosto žrtve hudih kršitev telesne nedotakljivosti, vključno z nekaznovanimi spolnimi zlorabami, ki jih zakrivijo člani prevladujočih kast, njihova stopnja pismenosti pa je le 24 %;

F.  ker po ocenah velika večina kaznivih dejanj zoper dalitske ženske zaradi strahu pred družbeno izločitvijo in groženj z nasiljem ostane neprijavljenih; ker je bilo 9. septembra 2012 v vasi Dabra (okrožje Hisar) v državi Harjana 16-letno dalitsko dekle žrtev množičnega posilstva; ker je njen oče potem, ko je izvedel za dogodek, storil samomor, policija pa se je za ukrepanje odločila šele kasneje, ko se je morala spopasti z množičnimi protesti;

G.  ker je 20. novembra 2012 v Darmapuriju (država Tamil Nadu) tolpa približno 1000 ljudi iz višjih kast oropala in zažgala najmanj 268 hiš v dalitskih skupnostih, prisotni policisti pa niso ukrepali;

H.  ker se zakon o zaščiti žensk pred nasiljem v družini iz leta 2005 dejansko ne izvaja in ker razširjeni predsodki do žensk v policiji, pravnem sistemu, zdravstvu in politiki onemogočajo pravično ukrepanje;

I.  ker je število obsodb po zakonu o preprečevanju nasilja nad najnižjimi kastami in plemeni še vedno zelo nizko in ne odvrača od storitve kaznivih dejanj;

J.  ker številni lokalni in mednarodni viri poročajo, da je med 100.000 in 200.000 deklic, večinoma dalitskega porekla, domnevno ujetih v suženjstvu zaradi dolgov in delajo v predilnicah v državi Tamil Nadu, ki dobavljajo prejo tovarnam, ki izdelujejo oblačila za zahodne znamke;

1.  priznava prizadevanja na zvezni, državni, regionalni in lokalni ravni v Indiji za izkoreninjenje kastne diskriminacije; poleg tega pozdravlja jasno stališče številnih indijskih politikov, medijev, nevladnih organizacij in drugih oblikovalcev javnega mnenja na vseh ravneh družbe, ki so izrazili svoje nasprotovanje diskriminaciji;

2.  je še vedno zaskrbljen zaradi vztrajno visokega števila prijavljenih in neprijavljenih grozodejstev in razširjenih praks nedotakljivosti, zlasti ročnega čiščenja kanalizacij;

3.  poziva indijske oblasti na zvezni, državni, regionalni in lokalni ravni, naj izpolnijo svoje obveznosti in izvršujejo ali, če je to potrebno, spremenijo veljavno zakonodajo, zlasti zakon o preprečevanju nasilja nad najnižjimi kastami in plemeni, da bi učinkovito zaščitili Dalite in druge ranljive skupine v družbi;

4.  zlasti poudarja, da je treba žrtvam omogočiti, da varno prijavijo svoj primer policiji in sodnim oblastem, pa tudi da morata policija in sodstvo resno obravnavati prijavljena grozodejstva in druge primere diskriminacije;

5.  poziva indijski parlament, naj ukrepa v skladu s svojim načrtom, da bo sprejel nov zakon, ki bo prepovedoval zaposlovanje ročnih čistilcev kanalizacij in omogočal njihovo rehabilitacijo, in indijsko vlado, naj sprejme ukrepe, ki so potrebni za takojšnje izvrševanje tega zakona;

6.  poziva indijske oblasti, naj razveljavijo tiste določbe zakona o urejanju tujih prispevkov, ki niso v skladu z mednarodnimi standardi in lahko ovirajo delo nevladnih organizacij, vključno z dalitskimi organizacijami in drugimi organizacijami, ki predstavljajo prikrajšane skupine v indijski družbi, in sicer tako, da jim onemogočijo, da prejemajo sredstva od tujih donatorjev;

7.  poziva Svet, Komisijo, visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko / podpredsednico Komisije (visoko predstavnico/podpredsednico), posebnega predstavnika EU za človekove pravice in države članice EU, naj oblikujejo politiko EU o kastni diskriminaciji in naj v svetu OZN za človekove pravice podprejo osnutek načel in smernic OZN za dejansko odpravo na delu in poreklu temelječe diskriminacije;

8.   pozdravlja dejstvo, da je indijska vlada septembra 2012 potrdila Zakon o prepovedi dela otrok in mladostnikov, ki prepoveduje zaposlovanje otrok, mlajših od 14 let po vseh sektorjih, ter mlajših od 18 let v nevarnih sektorjih; poziva indijsko vlado k sprejetju učinkovitih izvedbenih ukrepov, da bi se hitro zmanjšalo število otrok, ki delajo, ki je še vedno med najvišjimi na svetu, in k uvedbi zakonodaje o popolni prepovedi otroškega dela v skladu s smernicami Mednarodne organizacije dela.

9.  poziva predstavništva EU in držav članic v Indiji, naj v dialoge z indijskimi oblastmi vključijo vprašanje kastne diskriminacije ter prednostno obravnavajo programe, ki se ukvarjajo s kastno diskriminacijo, tudi v izobraževanju, ter programe, ki se posebej osredotočajo na ženske in deklice; pričakuje, da se bo v prihodnosti sodelovanje z Indijo ocenjevalo glede na to, kako bo vplivalo na kastno diskriminacijo;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku vlade Indije, indijskemu ministru za pravo in sodstvo, indijskemu notranjemu ministru, indijskemu ministru za krepitev družbene pravičnosti, Svetu, visoki predstavnici/podpredsednici, Komisiji, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, vladam in parlamentom držav članic EU, generalnemu sekretarju Commonwealtha, generalnemu sekretarju OZN in predsedniku generalne skupščine OZN.

(1) UL C 250 E, 25.10.2007, str. 87.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0126.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov