Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Вторник, 12 юни 2012 г. - Страсбург
 Европейски фонд за приспособяване към глобализацията - Заявление EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - Обувки, подадено от Испания
 Проект на коригиращ бюджет № 2/2012: Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ във връзка с наводненията в Италия (Лигурия и Тоскана) през 2011 г.
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС - наводнения в Лигурия и Тоскана
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: EGF/2012/000 TA 2012  техническа помощ по инициатива на Комисията
 Сътрудничество за развитие с Латинска Америка
 Трансгранични доброволчески дейности в ЕС
 Защита на критичната информационна инфраструктура — постигане на сигурност в световното кибернетично пространство
 Сътрудничество в областта на енергийната политика с партньори извън нашите граници
Текстове (387 kb)
Правна информация - Политика за поверителност