Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Úterý, 12. června 2012 - Štrasburk
 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem)
 Návrh opravného rozpočtu č. 2/2012: uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU v souvislosti s povodněmi v Itálii (Ligursko a Toskánsko) v roce 2011
 Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU v souvislosti s povodněmi v Ligursku a Toskánsku
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: EGF/2012/000 TA 2012 – Technická pomoc z podnětu Komise
 Rozvojová spolupráce s Latinskou Amerikou
 Přeshraniční dobrovolné činnosti v EU
 Ochrana kritické informační infrastruktury: směrem ke globální kybernetické bezpečnosti
 Spolupráce s partnery za našimi hranicemi v oblasti energetické politiky
Texty (240 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí