Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 12 czerwca 2012 r. - Strasburg
 Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - obuwie, Hiszpania
 Projekt budżetu korygującego nr 2/2012: Fundusz Solidarności w następstwie powodzi we Włoszech (Ligurii i Toskanii) w 2011 r.
 Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej: powodzie w Ligurii i Toskanii
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: EGF/2012/000 TA 2012 – pomoc techniczna z inicjatywy Komisji
 Współpraca na rzecz rozwoju z Ameryką Łacińską
 Wolontariat transgraniczny w UE
 Ochrona krytycznej infrastruktury teleinformatycznej: działania na rzecz globalnego bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
 Współpraca w zakresie polityki energetycznej z partnerami spoza UE
Teksty (241 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności