Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Utorok, 12. júna 2012 - Štrasburg
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) – žiadosť EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana – obuv, Španielsko
 Návrh opravného rozpočtu č. 2/2012: rozpočtové prostriedky z Fondu solidarity EÚ určené na zmiernenie účinkov záplav v Taliansku (Liguria a Toskánsko) v roku 2011
 Mobilizácia Fondu solidarity EÚ − záplavy v Ligurii a Toskánsku
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – EGF/2012/000 TA 2012 – žiadosť o technickú pomoc na podnet Komisie
 Nová rozvojová spolupráca s Latinskou Amerikou
 Cezhraničné dobrovoľné aktivity v EÚ
 Ochrana kritických informačných infraštruktúr – Dosiahnuté ciele a ďalšie kroky: na ceste ku globálnej kybernetickej bezpečnosti
 Spolupráca s partnermi za našimi hranicami v oblasti energetickej politiky
Texty (229 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia