Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 12 juni 2012 - Strasbourg
 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter - ansökan EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - skor från Spanien
 Förslag till ändringsbudget nr 2/2012: Solidaritetsfonden till följd av översvämningarna i Italien (Ligurien och Toskana) under 2011
 Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: översvämningar i Ligurien och Toscana
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2012/000 TA 2012 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ
 Utvecklingssamarbete med Latinamerika
 Gränsöverskridande frivilliginsatser i EU
 Skydd av kritisk infrastruktur: vägen mot global it-säkerhet
 Energipolitiskt samarbete med partner utanför våra gränser
Texter (226 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy