Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 13. juni 2012 - Strasbourg
 Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Iliana Ivanova - Bulgarien)
 FN's Generalforsamlings 67. samling
 Arrangement med generelle toldpræferencer ***I
 Økonomisk og budgetpolitisk overvågning af medlemsstater, som har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet ***I
 Overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet ***I
 Udvidelse af EBRD's operationsområde til det sydlige og østlige Middelhavsområde ***I
 Den flerårige finansielle ramme og egne indtægter
 Handelsforhandlinger mellem EU og Japan
 Guinea-Bissau
 Sudan og Sydsudan
 EU's handelsaftale med Colombia og Peru
 EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder
 Forhandlinger om FN-traktaten om våbenhandel
 Opfølgning efter valget i Den Demokratiske Republik Congo
Tekster (360 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik