Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 13. juuni 2012 - Strasbourg
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Iliana Ivanova – Bulgaaria)
 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 67. istungjärk
 Üldiste tariifsete soodustuste kava ***I
 Majanduse ja eelarve järelevalve liikmesriikide üle, kellel on tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel euroalas ***I
 Esialgsete eelarvekavade seire ja hindamine ning euroala liikmesriikide ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamise tagamine ***I
 EBRD operatsioonide geograafilise ulatuse laiendamine Vahemere lõuna- ja idapiirkonda ***I
 Mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid
 ELi kaubandusläbirääkimised Jaapaniga
 Guinea-Bissau
 Sudaan ja Lõuna-Sudaan
 ELi ning Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping
 ELi inimõiguste eriesindaja
 ÜRO relvakaubanduslepingu läbirääkimised
 Kongo Demokraatlikus Vabariigis toimunud valimiste järelmeetmed
Tekstid (347 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika