Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 13 juni 2012 - Straatsburg
 Benoeming van een lid van de Rekenkamer (Iliana Ivanova - Bulgarije)
 67ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
 Stelsel van algemene tariefpreferenties ***I
 Economisch en budgettair toezicht op lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit in het eurogebied ***I
 Het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van het eurogebied ***I
 Uitbreiding van het geografische werkingsgebied van de EBWO tot het zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied ***I
 Meerjarig financieel kader en eigen middelen
 Handelsbesprekingen tussen de EU en Japan
 Guinee-Bissau
 Sudan en Zuid-Soedan
 Handelsovereenkomst tussen de EU enerzijds en Colombia en Peru anderzijds
 Speciale vertegenwoordiger van de EU voor mensenrechten
 Onderhandelingen over het VN-wapenhandelsverdrag (ATT)
 Follow-up van de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo
Teksten (380 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid