Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 13 czerwca 2012 r. - Strasburg
 Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Iliana Ivanova - Bułgaria)
 Zalecenie Rady na 67. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych
 Ogólny system preferencji taryfowych ***I
 Nadzór gospodarczy i budżetowy nad państwami członkowskimi strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej ***I
 Monitorowanie i ocena wstępnych planów budżetowych oraz zapewnienie korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich strefy euro ***I
 Rozszerzenie mandatu EBOR na region południowego i wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego ***I
 Wieloletnie ramy finansowe i zasoby własne
 Negocjacje handlowe UE z Japonią
 Gwinea Bissau
 Sudan i Sudan Południowy
 Umowa o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru
 Specjalny przedstawiciel UE ds. praw człowieka
 Negocjacje dotyczące traktatu ONZ o handlu bronią
 Monitorowanie przemian demokratycznych w Demokratycznej Republice Konga
Teksty (376 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności