Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 13. júna 2012 - Štrasburg
 Vymenovanie člena Dvora audítorov (Iliana Ivanovová− Bulharsko)
 67. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov
 Systém všeobecných colných preferencií ***I
 Posilnenie hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené ***I
 Spoločné ustanovenia o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne ***I
 Rozšírenie geografického rozsahu pôsobenia EBOR o južné a východné Stredozemie ***I
 Viacročný finančný rámec a vlastné zdroje
 Obchodné rokovania EÚ s Japonskom
 Guinea-Bissau
 Sudán a Južný Sudán
 Obchodná dohoda medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej
 Osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva
 Rokovania v súvislosti so zmluvou OSN o obchode so zbraňami
 Opatrenia v nadväznosti na voľby v Konžskej demokratickej republike
Texty (367 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia