Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 14 juni 2012 - Straatsburg
 Haringbestand in het gebied ten westen van Schotland ***I
 Gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken ***I
 Voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen en voeding voor medisch gebruik ***I
 Openbare raadplegingen en de beschikbaarheid ervan in alle EU-talen
 Situatie in Tibet
 Toekomst van de "Single Market Act"
 Toekomst van het Europees vennootschapsrecht
 Op weg naar een banenrijk herstel
 Genitale verminking van vrouwen
 Ondeugdelijke siliconen implantaten van het Franse bedrijf PIP
 Mensenrechten en veiligheidssituatie in de Sahel-regio
 Gevallen van straffeloosheid op de Filippijnen
 Situatie van etnische minderheden in Iran
 Europese voorlichtingsweek over hartstilstand
Teksten (318 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid