Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 14 juni 2012 - Strasbourg
 Sillbeståndet i området väster om Skottland ***I
 Allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår ***I
 Livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och livsmedel för speciella medicinska ändamål ***I
 Offentliga samråd och dessas tillgänglighet på samtliga EU-språk
 Situationen i Tibet
 Framtiden för inremarknadsakten
 Framtiden för EU:s bolagsrätt
 Återhämtning med ökad sysselsättning
 Kvinnlig könsstympning
 Defekta silikongelfyllda bröstimplantat från det franska företaget PIP
 Mänskliga rättigheter och säkerhetssituationen i Sahelregionen
 Fall av straffrihet i Filippinerna
 Situationen för de etniska minoriteterna i Iran
 Instiftandet av Europeiska veckan för ökad medvetenhet om hjärtstillestånd
Texter (307 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy