Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 3. juuli 2012 - Strasbourg
 Kindlustus- ja edasikindlustustegevus (Solventsus II)) ***I
 Ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimine Euroopa Ühendusega *
 ELi makropiirkondlike strateegiate areng, selle praegused tavad ja tulevikuväljavaated, sealhulgas Vahemere piirkonnas
 Ühtne Euroopa raudteepiirkond ***II
 Autovedudel kasutatavad sõidumeerikud ***I
 Tolliasutuste kontroll intellektuaalomandiõiguste järgimise üle ***I
 ELi veealaste õigusaktide rakendamine
 eCall: uus numbrile 112 valitud hädaabikõnede teenus kodanikele
 Euroopasse investeerimise atraktiivsus
 Idapartnerluse kaubandusaspektid
 Muudatusettepanekute elektrooniline allkirjastamine (kodukorra artikli 156 lõike 1 teise lõigu tõlgendamine)
Tekstid (464 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika