Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 3. heinäkuuta 2012 - Strasbourg
 Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminta (Solvenssi II) ***I
 Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan yhteisöön *
 EU:n makroaluestrategioiden kehitys: nykyiset käytännöt ja tulevaisuudennäkymät erityisesti Välimeren alueella
 Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue ***II
 Tieliikenteen valvontalaitteet ***I
 Teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonta ***I
 EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano
 eCall: uusi 112-palvelu kansalaisille
 Eurooppaan tehtävien investointien houkuttavuus
 Itäisen kumppanuuden kauppaan liittyvät näkökohdat
 Tarkistusten sähköinen allekirjoittaminen (työjärjestyksen 156 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan tulkinta)
Tekstit (517 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö