Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2012. gada 3. jūlijs - Strasbūra
 Apdrošināšana un pārapdrošināšana (Maksātspēja II) ***I
 Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Kopienu *
 ES makroreģionālo stratēģiju attīstība: pašreizējā prakse un nākotnes izredzes, it īpaši Vidusjūras reģionā
 Eiropas dzelzceļa vienotā telpa ***II
 Reģistrācijas kontrolierīces, ko izmanto autotransportā ***I
 Muitas darbs intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā ***I
 ES tiesību aktu īstenošana ūdens apsaimniekošanas jomā
 eCall - jauns "112" pakalpojums iedzīvotājiem
 Eiropas pievilcības investīcijas
 Tirdzniecības aspekti Austrumu partnerībā
 Grozījumu elektroniska parakstīšana (Reglamenta 156. panta 1. punkta otrās daļas interpretācija)
Teksti (513 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika