Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 3. julij 2012 - Strasbourg
 Zavarovanje in pozavarovanje (Solventnost II) ***I
 Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti *
 Razvoj makroregionalnih strategij EU: sedanja praksa in pričakovanja za prihodnost, zlasti v Sredozemlju
 Enotno evropsko železniško območje ***II
 Tahograf (nadzorna naprava) v cestnem prometu ***I
 Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov ***I
 Izvajanje zakonodaje EU o vodah
 eCall: nova storitev 112 za državljane
 Privlačnost za naložbe v Evropo
 Trgovinski vidiki vzhodnega partnerstva
 Elektronski podpis predlogov sprememb (razlaga druge alinee odstavka 1 člena 156 Poslovnika)
Besedila (467 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov