Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 3 juli 2012 - Strasbourg
 Försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) ***I
 Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen *
 Handelsaspekter på det östliga partnerskapet
 Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ***II
 Färdskrivare vid vägtransporter ***I
 Tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs ***I
 Genomförandet av EU:s vattenlagstiftning
 eCall: en ny 112-tjänst för medborgarna
 Europas attraktionskraft på investerare
 Handelsaspekter på det östliga partnerskapet
 Elektronisk signatur vid ingivande av ändringsförslag (tolkning av artikel 156.1 andra stycket i arbetsordningen)
Texter (499 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy