Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 4 юли 2012 г. - Страсбург
 Общи правила за схеми за директно подпомагане на земеделски стопани ***I
 Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони ***I
 Обща организация на селскостопанските пазари и специфични разпоредби за някои земеделски продукти ***I
 Финансиране на Общата селскостопанска политика ***I
 Биологичното производство и етикетирането на биологични продукти ***I
 Система за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието ***I
 Споразумение между ЕС и Русия относно запазването на ангажименти в областта на търговията с услуги ***
 Споразумение между ЕС и Русия относно търговията с части и компоненти на моторни превозни средства ***
 Споразумение между ЕС и Русия относно въвеждането или увеличението от страна на Руската федерация на износни мита върху суровините ***
 Търговско споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави членки, Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексиканските съединени щати, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Сингапур, Конфедерация Швейцария и Съединените американски щати ***
 Директни плащания за селскостопански производители ***I
 Бюджет за 2013 г.  мандат за участието в триалог
 Стратегия за защита и хуманно отношение към животните
 Създаване на правна рамка на ЕС за защита на домашните любимци и бездомните животни
 Заключения от заседанието на Европейския съвет (28 и 29 юни 2012 г.)
 Достъп до основни банкови услуги
Текстове (2343 kb)
Правна информация - Политика за поверителност