Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 4. července 2012 - Štrasburk
 Společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce ***I
 Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova ***I
 Společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ***I
 Financování společné zemědělské politiky ***I
 Ekologická produkce a označování ekologických produktů ***I
 Systém financování Evropského zemědělského záručního fondu ***I
 Dohoda EU–Rusko o zachování závazků týkajících se obchodu službami ***
 Dohoda EU-Rusko o obchodu s částmi a součástmi motorových vozidel ***
 Dohoda EU-Rusko o zavedení nebo zvýšení vývozních cel na suroviny ze strany Ruské federace ***
 Obchodní dohoda proti padělatelství mezi EU a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Mexikem, Marokem, Novým Zélandem, Singapurem, Švýcarskem a Spojenými státy americkými ***
 Přímé platby zemědělcům v roce 2013 ***I
 Mandát pro třístranné rozhovory o návrhu rozpočtu na rok 2013
 Strategie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat
 Vytvoření právního rámce EU na ochranu zvířat v zájmových chovech a toulavých zvířat
 Závěry zasedání Evropské rady (28.–29. června 2012)
 Přístup k základním bankovním službám
Texty (1548 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí