Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 4 lipca 2012 r. - Strasburg
 Wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników ***I
 Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ***I
 Wspólna organizacja rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ***I
 Finansowanie wspólnej polityki rolnej ***I
 Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych ***I
 System finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji ***I
 Porozumienie UE-Rosja dotyczące utrzymania zobowiązań w zakresie handlu usługami ***
 Umowa UE-Rosja w sprawie handlu częściami i podzespołami pojazdów silnikowych ***
 Porozumienie UE-Rosja dotyczące wprowadzania lub zwiększania przez Federację Rosyjską należności celnych wywozowych w odniesieniu do surowców ***
 Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykiem, Marokiem, Nową Zelandią, Singapurem, Szwajcarią i USA ***
 Płatności bezpośrednie dla rolników (2013) ***I
 Budżet 2013 - upoważnienie do rozmów trójstronnych
 Strategia w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt
 Ustanowienie unijnych ram prawnych dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich
 Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (28-29 czerwca 2012 r.)
 Dostęp do podstawowych usług bankowych
Teksty (1599 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności