Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 4. júla 2012 - Štrasburg
 Spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov ***I
 Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka ***I
 Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov a o osobitné ustanovenia pre určité poľnohospodárske výrobky ***I
 Financovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky ***I
 Ekologická výroba a označovanie ekologických produktov ***I
 Systém financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu ***I
 Dohoda medzi EÚ a Ruskom o zachovaní záväzkov týkajúcich sa obchodu so službami ***
 Dohoda medzi EÚ a Ruskom o obchode s časťami a komponentmi motorových vozidiel ***
 Dohoda medzi EÚ a Ruskom o zavedení alebo zvýšení vývozného cla na suroviny zo strany Ruskej federácie ***
 Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu medzi EÚ a jej členskými štátmi, Austráliou, Kanadou, Japonskom, Kórejskou republikou, Mexikom, Marokom, Novým Zélandom, Singapurom, Švajčiarskom a Spojenými štátmi americkými ***
 Priame platby poľnohospodárom ***I
 Rozpočet na rok 2013 – mandát na trialóg
 Stratégia v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat
 Vytvorenie rámca EÚ na ochranu domácich a túlavých zvierat
 Závery zasadnutia Európskej rady (28. – 29. júna 2012)
 Prístup k základným bankovým službám
Texty (1534 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia