Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 4 juli 2012 - Strasbourg
 Gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare ***I
 Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ***I
 Gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter ***I
 Finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken ***I
 Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter ***I
 Systemet för finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket ***I
 Avtal EU-Ryssland om bibehållande av åtaganden om handel med tjänster ***
 Avtal EU-Ryssland om handel med delar och komponenter till motorfordon ***
 Avtal EU-Ryssland om Ryska federationens införande eller ökning av exportavgifter på råvaror ***
 Handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, Australien, Kanada, Japan, Republiken Korea, Mexiko, Marocko, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz och Förenta staterna ***
 Direktstöd till jordbrukare (2013) ***I
 2013 års budget - Mandat för trepartsmötet
 Strategi för djurskydd och djurs välbefinnande
 Inrättandet av en europeisk rättslig ram för skydd av husdjur och herrelösa djur
 Slutsatser från Europeiska rådets möte (28-29 juni 2012)
 Tillgång till grundläggande banktjänster
Texter (1529 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy