Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 5 juli 2012 - Straatsburg
 Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie ***I
 Rechters-plaatsvervangers van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie ***I
 Financiële bijstand op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie ***I
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2012 betreffende het overschot van de uitvoering tijdens het begrotingsjaar 2011
 EU-beleid inzake de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem
 Geweld tegen lesbiennes en de rechten van lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en interseksen (LGBTI) in Afrika
 Belarus, en met name de zaak van Andrzej Poczobut
 Het schandaal van gedwongen abortussen in China
 Ontwikkelingseducatie en actief wereldburgerschap
 De instelling van de Europese Dag van het Ambachtelijke Schepijs
Teksten (104 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid