Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 11. září 2012 - Štrasburk
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Dánsko)
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2011/017 ES/Aragón Stavebnictví, Španělsko
 Energetická účinnost ***I
 Žádost, aby byl Jarosław Leszek Wałęsa zbaven poslanecké imunity
 Žádost, aby byla Birgit Collin-Langen zbavena poslanecké imunity
 Údajný převoz a nezákonné zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích
 Posílení vnitřní solidarity EU v oblasti azylu
 Evropská normalizace ***I
 Elektronická identifikace skotu ***I
 Změna směrnice 2001/83/ES, pokud jde o farmakovigilanci ***I
 Změna nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o farmakovigilanci ***I
 Obsah síry v lodních palivech ***I
 Režim jednotné platby a podpora pěstitelů révy ***I
 Správní spolupráce prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu***I
 Společný systém zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států *
 Příprava pracovního programu Komise na rok 2013
 Dobrovolné a bezplatné dárcovství tkání a buněk
 Úloha žen v ekologickém hospodářství
 Pracovní podmínky žen v odvětví služeb
 Vzdělávání, odborná příprava a strategie Evropa 2020
 On-line distribuce audiovizuálních děl v Evropské unii
Texty (476 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí