Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 11. september 2012 - Strasbourg
 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/008 DK/Odense Staalskibsværft, Danmark
 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/017 ES/ Aragón Construction, Spanien
 Energieffektivitet ***I
 Ophævelse af Jarosław Leszek Wałęsas parlamentariske immunitet
 Ophævelse af Birgit Collin-Langens parlamentariske immunitet
 CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger
 Styrket solidaritet i EU på asylområdet
 Europæisk standardisering ***I
 Elektronisk identifikation af kvæg ***I
 Ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angår lægemiddelovervågning ***I
 Ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår lægemiddelovervågning ***I
 Svovlindholdet i skibsbrændstoffer ***I
 Enkeltbetalingsordningen og støtte til vinavlere ***I
 Administrativt samarbejde i informationssystemet for det indre marked ***I
 Fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater *
 Kommissionens arbejdsprogram for 2013
 Frivillig og vederlagsfri vævs- og celledonation
 Kvinders rolle i den grønne økonomi
 Kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren
 Almen uddannelse, erhvervsuddannelse og Europa 2020
 Onlinedistribution af audiovisuelle værker i EU
Tekster (440 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik