Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Wtorek, 11 września 2012 r. - Strasburg
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek Danii - EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek Hiszpanii - EGF/2011/017 ES/Aragon
 Efektywność energetyczna ***I
 Uchylenie immunitetu parlamentarnego Jarosława Leszka Wałęsy
 Uchylenie immunitetu parlamentarnego Birgit Collin-Langen
 Rzekomy transport i nielegalne przetrzymywanie więźniów w krajach europejskich przez CIA
 Zwiększenie solidarności wewnątrz UE w dziedzinie azylu
 Normalizacja europejska ***I
 Elektoniczna identyfikacja bydła ***I
 Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (zmiana dyrektywy 2001/83/WE) ***I
 Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (zmiana rozporządzenia (WE) nr 726/2004) ***I
 Zawartość siarki w paliwach żeglugowych ***I
 System płatności jednolitych i wsparcie dla plantatorów winorośli ***I
 Współpraca administracyjna za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ***I
 Wspólny system opodatkowania stosowany do odsetek oraz należności licencyjnych *
 Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2013
 Dobrowolne honorowe dawstwo tkanek i komórek
 Rola kobiet w gospodarce ekologicznej
 Warunki pracy kobiet w sektorze usług
 Kształcenie, szkolenia i strategia „Europa 2020”
 Internetowa dystrybucja utworów audiowizualnych w UE
Teksty (485 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności