Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 11. septembra 2012 - Štrasburg
 Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Dánsko
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2011/017 ES/Aragónsko
 Energetická účinnosť ***I
 Zbavenie parlamentnej imunity Jarosława Leszeka Wałęsu
 Zbavenie parlamentnej imunity Birgit Collin-Langenovej
 Údajná preprava a nezákonné zadržiavanie väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIA
 Posilnená solidarita v rámci EÚ v oblasti azylu
 Európska normalizácia ***I
 Elektronická identifikácia hovädzieho dobytka ***I
 Farmakovigilancia (zmena a doplnenie smernice 2001/83/ES) ***I
 Farmakovigilancia (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 726/2004) ***I
 Obsah síry v lodných palivách ***I
 Režim jednotnej platby a podpora vinohradníkom ***I
 Administratívna spolupráca prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ***I
 Spoločný systém zdaňovania uplatňovaný na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi pridruženými spoločnosťami rôznych členských štátov *
 Príprava pracovného programu Komisie na rok 2013
 Dobrovoľné a bezplatné darcovstvo tkanív a buniek
 Úloha žien v ekologickom hospodárstve
 Pracovné podmienky žien v sektore služieb
 Vzdelávanie, odborná príprava a stratégia Európa 2020
 Internetová distribúcia audiovizuálnych diel v EÚ
Texty (465 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia