Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 12. september 2012 - Strasbourg
 Otsus, mille kohaselt ei esitata vastuväiteid rakendusmeetmele: õhukokkupõrke vältimise süsteem teatavates uutes õhusõidukites
 Otsus, mille kohaselt ei esitata vastuväiteid delegeeritud aktile: tootjaorganisatsioonide riikidevaheline koostöö ja läbirääkimised piima- ja piimatoodete sektoris
 Kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ***I
 Teatavate ühenduse tariifikvootide avamine ja haldamine kvaliteetse veiseliha, samuti sealiha, kodulinnuliha, nisu ja meslini ning kliide, peprede ja muude töötlusjääkide suhtes ***I
 Türgist imporditav oliiviõli ja muud põllumajandustooted seoses komisjonile antavate delegeeritud ja rakendusvolitustega ***I
 EÜ ja Austraalia vaheline leping vastavushindamise, sertifikaatide ja märgiste vastastikuse tunnustamise kohta ***
 EÜ ja Uus-Meremaa vaheline leping vastavushindamise vastastikuse tunnustamise kohta ***
 Kalavarude kaitseks võetavad teatavad meetmed seoses mittesäästvat kalapüüki lubavate riikidega ***I
 Kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühine korraldus ***I
 Nõukogu aastaaruanne Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta
 Kalavarude kaitse ja säästev kasutamine
 Ühise kalanduspoliitika reformi käsitlev üldine teatis
Tekstid (342 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika