Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 12. syyskuuta 2012 - Strasbourg
 Päätös olla vastustamatta täytäntöönpanotoimenpidettä: yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittavan järjestelmän käyttö tietyissä ilma-aluksissa
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: maito- ja maitotuotealan ylikansallinen yhteistyö ja sopimusneuvottelut
 Rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset ***I
 Korkealaatuista naudanlihaa, sianlihaa, siipikarjanlihaa, vehnää sekä vehnän ja rukiin sekaviljaa ja leseitä, lesejauhoja ja muita jätetuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden hallinto ***I
 Komissiolle Turkista peräisin olevan oliiviöljyn ja tiettyjen muiden maataloustuotteiden tuonnin alalla siirretty säädösvalta ja täytäntöönpanovalta ***I
 Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, todistusten ja merkintöjen vastavuoroista tunnustamista koskeva EY:n ja Australian välinen sopimus ***
 Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroista tunnustamista koskeva EY:n ja Uuden-Seelannin välinen sopimus ***
 Muun kuin kestävän kalastuksen sallivien maiden osalta toteutettavat toimenpiteet kalakantojen säilyttämiseksi ***I
 Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely ***I
 Neuvoston vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta
 Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttäminen ja kestävä hyödyntäminen
 Yhteisen kalastuspolitiikan uudistus
Tekstit (364 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö