Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 12 september 2012 - Straatsburg
 Besluit om geen bezwaar te maken tegen een uitvoeringsmaatregel: het airborne collision avoidance system in bepaalde luchtvaartuigen
 Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: grensoverschrijdende samenwerking en onderhandelingen in de sector melk en zuivelproducten
 Minimumnormen voor de rechten en de bescherming van slachtoffers van misdrijven en voor slachtofferhulp ***I
 Beheer van communautaire tariefcontingenten voor kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, slijpsel en andere resten ***I
 Invoer van olijfolie en andere landbouwproducten uit Turkije, wat de aan de Commissie te verlenen gedelegeerde bevoegdheden en uitvoeringsbevoegdheden betreft ***I
 Overeenkomst EG-Australië inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling, certificaten en markeringen ***
 Overeenkomst EG-Nieuw-Zeeland inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling ***
 Maatregelen met het oog op de instandhouding van de visbestanden ten aanzien van landen die niet-duurzame visserij toelaten ***I
 Gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten ***I
 Jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
 Instandhouding en duurzame exploitatie van de visbestanden
 Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid
Teksten (381 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid