Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
 Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας ***
 Συμφωνία ΕΕ-Αλγερίας σχετικά με την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία ***
 Διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χειρισμός από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας
 18η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας - Εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (2010)
 Στρατηγική πολιτικής συνοχής της ΕΕ για την περιοχή του Ατλαντικού
 Εξαίρεση ορισμένων χωρών από τις εμπορικές προτιμήσεις ***I
 Διακυβερνητικές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας ***I
 Συστήματα ποιότητας που εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα ***I
 Ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας ***I
 Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου ***I
 Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κολομβίας και του Περού ***I
 Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής ***I
 Επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων ***I
 Αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις έκτακτης ανάγκης για το Πακιστάν ***I
 Κατάσταση στη Συρία
 Χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης για πολιτικούς σκοπούς στη Ρωσία
 Προτάσεις για μια Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση (ΕΤΕ)
 Νότια Αφρική: σφαγή απεργών ανθρακωρύχων
 Δίωξη των Μουσουλμάνων Rohingya στη Βιρμανία
 Αζερμπαϊτζάν: η περίπτωση του Ramil Safarov
 Αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας στην Ευρώπη
Κείμενα (856 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου