Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 13. september 2012 - Strasbourg
 Euroopa Ühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine ***
 Euroopa Liidu ja Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vaheline teadus-ja tehnoloogiakoostöö leping ***
 Nõukogu valduses oleva salastatud teabe edastamine Euroopa Parlamendile ja selle töötlemine Euroopa Parlamendi poolt seoses teemadega, mis ei kuulu ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonda
 Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist (2010) käsitlev 18. aruanne „Parem õigusloome”
 ELi ühtekuuluvuspoliitika Atlandi ookeani piirkonna strateegia
 Teatavate riikide väljajätmine kaubandussoodustustest***I
 Liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelised energiakokkulepped ***I
 Põllumajandustoodete kvaliteedikavad ***I
 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid ***I
 Euroopa riskikapitalifondid ***I
 ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamine ***I
 ELi ja Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamine ***I
 Orbteoste lubatud kasutusviisid ***I
 Erakorralised ühepoolsed kaubandussoodustused Pakistanile ***I
 Olukord Süürias
 Kohtusüsteemi poliitiline kasutamine Venemaal
 Euroopa pangaliitu käsitlevad ettepanekud
 Lõuna-Aafrika: streikivate kaevurite massimõrv
 Rohingya moslemite tagakiusamine Birmas
 Aserbaidžaan: Ramil Safarovi juhtum
 Hulgiskleroosi vastane võitlus Euroopas
Tekstid (475 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika