Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 13. syyskuuta 2012 - Strasbourg
 Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen ***
 EU:n ja Algerian välinen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus ***
 Neuvoston hallussa olevien, muita kysymyksiä kuin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaa koskevien turvallisuusluokiteltujen tietojen toimittaminen Euroopan parlamentille ja niiden käsitteleminen Euroopan parlamentissa
 Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamista EU:n säädöskäytäntöön koskeva 18. vuosikertomus (2010)
 EU:n koheesiopolitiikan strategia Atlantin alueella
 Kauppaetuuksien poistaminen tietyiltä valtioilta ***I
 Energian alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia koskeva tietojenvaihtomekanismi ***I
 Maataloustuotteiden laatujärjestelmät ***I
 Eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot ***I
 Eurooppalaiset riskipääomarahastot ***I
 EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpano ***I
 EU:n ja Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpano ***I
 Orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset ***I
 Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen hätäapuna Pakistanille ***I
 Syyrian tilanne
 Oikeudenkäyttö poliittisiin tarkoituksiin Venäjällä
 Euroopan pankkiunionia koskevat ehdotukset
 Etelä-Afrikka: lakkoilevien kaivostyöntekijöiden joukkosurma
 Rohingya-muslimien vaino Myanmarissa
 Azerbaidžan: Ramil Safarovin tapaus
 Multippeliskleroosin torjunta Euroopassa
Tekstit (521 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö