Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Ketvirtadienis, 2012 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras
 Europos bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo galiojimo pratęsimas ***
 ES ir Alžyro mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas ***
 Tarybos turimos įslaptintos informacijos klausimais, nesusijusiais su bendra užsienio ir saugumo politika, perdavimas Europos Parlamentui ir tvarkymas Europos Parlamente
 18-oji ataskaita dėl geresnės teisėkūros. Subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymas (2010 m.)
 ES Atlanto vandenyno regiono sanglaudos politikos strategija
 Tam tikrų šalių išbraukimas iš šalių, kurioms taikomos prekybos lengvatos, sąrašo ***I
 Tarpvyriausybiniams valstybių narių energetikos susitarimams su trečiosiomis šalimis nustatomas keitimosi informacija mechanizmas ***I
 Žemės ūkio produktų kokybės schemos ***I
 Europos socialinio verslumo fondai ***I
 Europos rizikos kapitalo fondai ***I
 ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalės apsaugos sąlygos ir bananų importo stabilizavimo priemonės įgyvendinimas ***I
 ES ir Centrinės Amerikos asociacijos susitarimo dvišalės apsaugos sąlygos ir bananų importo stabilizavimo priemonės įgyvendinimas ***I
 Leistinas nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimas ***I
 Dėl ekstremaliosios situacijos Pakistanui nustatomos autonominės prekybos lengvatos ***I
 Padėtis Sirijoje
 Teisingumo naudojimas Rusijoje politiniais tikslais
 Pasiūlymai dėl Europos bankininkystės sąjungos (EBS)
 Streikuojančių kalnakasių nužudymas Pietų Afrikoje
 Rohinjų musulmonų persekiojimas Birmoje
 Azerbaidžanas: Ramilo Safarovo atvejis
 Kova su išsėtine skleroze Europoje
Tekstai (495 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika