Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2012. gada 13. septembris - Strasbūra
 Eiropas Kopienas un Brazīlijas Federatīvās Republikas Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā atjaunošana ***
 ES un Alžīrijas Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību ***
 Eiropas Parlamenta un Padomes Iestāžu nolīgums par to, kā Eiropas Parlamentam nosūta un kā tas apstrādā Padomes rīcībā esošo klasificēto informāciju par jautājumiem, kas neattiecas uz kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomu
 18. ziņojums par tiesību aktu labāku izstrādi — subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošana (2010. gads)
 ES kohēzijas politikas stratēģija Atlantijas okeāna reģionam
 Vairāku valstu izslēgšana no tirdzniecības atvieglojumiem***I
 Informācijas apmaiņas mehānisms attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā ***I
 Lauksaimniecības produktu kvalitātes shēmas ***I
 Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi ***I
 Eiropas riska kapitāla fondi ***I
 Tirdzniecības nolīgumā starp ES un Kolumbiju un Peru paredzētās divpusējo aizsargpasākumu klauzulas un banānu tirdzniecības stabilizācijas mehānisma īstenošana ***I
 ES un Centrālamerikas asociācijas nolīgumā paredzētās divpusējo aizsargpasākumu klauzulas un banānu tirdzniecības stabilizācijas mehānisma īstenošana ***I
 Nenosakāmu autoru darbu atļautie izmantošanas veidi ***I
 Ārkārtas autonomo tirdzniecības preferenču ieviešana Pakistānai ***I
 Stāvoklis Sīrijā
 Tiesu sistēmas izmantošana politiskiem mērķiem Krievijā
 Priekšlikumi par Eiropas Banku savienību (EBS)
 Dienvidāfrika — streikojošo kalnraču nogalināšana
 Rohingya tautības musulmaņu vajāšana Mjanmā
 Azerbaidžāna — Ramil Safarov lieta
 Cīņa ar multiplo sklerozi Eiropā
Teksti (493 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika