Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
Il-Ħamis, 13 ta' Settembru 2012 - Strasburgu
 It-tiġdid tal-Ftehim dwar il-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Federattiva tal-Brażil ***
 Ftehim UE-Alġerija dwar kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika ***
 Ftehim interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar it-trasmissjoni lil u t-trattament mill-Parlament Ewropew ta' informazzjoni klassifikata miżmuma mill-Kunsill dwar kwistjonijiet apparti dawk fil-qasam tal-politika estera u ta' sigurtà komuni
 It-18-il rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet - Applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u talproporzjonalità (2010)
 Strateġija għar-Reġjun tal-Atlantiku fil-qafas tal-Politika ta' Koeżjoni tal-UE
 Esklużjoni ta' għadd ta' pajjiżi mil-lista ta' reġjuni jew stati li kkonkludew in-negozjati ***I
 Mekkaniżmu ta' skambju fir-rigward tal-ftehimiet intergovernattivi bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi fil-qasam tal-enerġija ***I
 L-iskemi tal-kwalità tal-prodotti agrikoli ***I
 Fondi ta’ Intraprenditorija Soċjali Ewropej ***I
 Fondi Ewropej ta' Kapital ta' Riskju ***I
 L-implimentazzjoni tal-klawsola ta' salvagwardja bilaterali u l-mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Perù ***I
 L-implimentazzjoni tal-klawżola ta' salvagwardja bilaterali u l-mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Amerika Ċentrali ***I
 L-użi permessi ta' xogħlijiet orfni ***I
 Preferenzi kummerċjali awtonomi ta' emerġenza għall-Pakistan ***I
 Is-sitwazzjoni fis-Sirja
 L-użu politiku tal-ġustizzja fir-Russja
 Proposti għal Unjoni Bankarja Ewropea (UBE)
 L-Afrika t'Isfel: massakru tal-minaturi fuq strajk
 Il-persekuzzjoni tal-Musulmani Rohingya f'Burma
 Azerbajġan: il-każ ta' Ramil Safarov
 L-indirizzar tal-marda tal-isklerożi multipla fl-Ewropa
Testi (518 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza