Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 13 september 2012 - Straatsburg
 Verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië ***
 Overeenkomst EU-Algerije inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking ***
 Doorzenden aan en verwerken door het Europees Parlement van gerubriceerde informatie waarover de Raad beschikt met betrekking tot aangelegenheden die niet vallen onder het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
 Achttiende verslag over "De wetgeving verbeteren" - Toepassing van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel (2010)
 EU-strategie voor het Atlantisch gebied in het kader van het cohesiebeleid
 Uitsluiten van bepaalde landen van handelspreferenties ***I
 Intergouvernementele overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen op energiegebied ***I
 Kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten ***I
 Europese sociaalondernemerschapsfondsen ***I
 Europese durfkapitaalfondsen ***I
 Uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru ***I
 Uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EU en Midden-Amerika ***I
 Toegestane gebruikswijzen van verweesde werken ***I
 Invoering van autonome handelspreferenties voor Pakistan (noodmaatregel) ***I
 Situatie in Syrië
 Gebruik van rechtspleging voor politieke doeleinden in Rusland
 Voorstellen voor een Europese Bankenunie (EBU)
 Zuid-Afrika: bloedbad onder stakende mijnwerkers
 Vervolging van Rohingya-moslims in Birma
 Azerbeidzjan: de zaak Ramil Safarov
 Bestrijding van multiple sclerose in Europa
Teksten (515 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid