Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 13 września 2012 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Przedłużenie Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii ***
 Zawarcie umowy między UE a Algierią o współpracy naukowo-technicznej ***
 Przekazywanie Parlamentowi Europejskiemu i wykorzystywanie przez Parlament Europejski posiadanych przez Radę informacji niejawnych dotyczących spraw innych niż z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
 18. sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa – stosowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności (2010 r.)
 Strategia na rzecz obszaru atlantyckiego w ramach polityki spójności UE
 Usunięcie niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje ***I
 Umowy międzyrządowe w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi ***I
 Systemy zapewniania jakości produktów rolnych ***I
 Europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej ***I
 Europejskie fundusze venture capital ***I
 Wprowadzenie w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między UE a Kolumbią i Peru ***I
 Wprowadzenie w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między UE a Ameryką Centralną ***I
 Dozwolone możliwości wykorzystywania utworów osieroconych ***I
 Nadzwyczajne autonomiczne preferencje handlowe dla Pakistanu ***I
 Sytuacja w Syrii
 Wykorzystywanie wymiaru sprawiedliwości w celach politycznych w Rosji
 Wnioski w sprawie europejskiej unii bankowej (EUB)
 Republika Południowej Afryki: masakra strajkujących górników
 Prześladowanie muzułmanów Rohingya w Birmie
 Azerbejdżan: sprawa Ramila Safarowa
 Zarządzanie populacją psów w Unii Europejskiej
Teksty
Wersja ostateczna (523 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności