Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Joi, 13 septembrie 2012 - Strasbourg
 Reînnoirea acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunitatea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei ***
 Acordul UE-Algeria privind cooperarea științifică și tehnologică ***
 Acordul interinstituțional între Parlamentul European și Consiliu privind transmiterea și prelucrarea de către Parlamentul European a informațiilor clasificate deținute de Consiliu în alte chestiuni decât cele vizate de domeniul politicii externe și de securitate comune
 Al 18-lea raport cu tema „O mai bună legiferare” – Aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității (2010)
 Strategia UE privind politica de coeziune pentru zona Atlanticului
 Modificarea anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile ***I
 Mecanismul de schimb de informaţii privind acordurile interguvernamentale dintre statele membre şi ţări terţe în domeniul energiei ***I
 Sistemele din domeniul calităţii produselor agricole ***I
 Fondurile europene de antreprenoriat social ***I
 Fondurile europene cu capital de risc***I
 Aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între UE și Republica Columbia și Republica Peru ***I
 Aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane, prevăzute în Acordul de asociere dintre UE și America Centrală ***I
 Utilizări permise ale operelor orfane ***I
 Preferințele comerciale autonome de urgență pentru Pakistan ***I
 Situaţia din Siria
 Utilizarea justiţiei în scopuri politice în Rusia
 Propuneri pentru o Uniune bancară europeană (EBU)
 Africa de Sud: masacrul minerilor aflați în grevă
 Persecuţia musulmanilor rohingya în Birmania
 Azerbaidjan: cazul lui Ramil Safarov
 Lupta impotriva sclerozei multiple
Texte (521 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate