Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 13. september 2012 - Strasbourg
 Podaljšanje veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo ***
 Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo ***
 Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom in Svetom o pošiljanju tajnih podatkov Sveta o zadevah, ki niso s področja skupne zunanje in varnostne politike, Evropskemu parlamentu in njihovi obdelavi s strani Evropskega parlamenta
 Osemnajsto poročilo o boljši pripravi zakonodaje – uporaba načel subsidiarnosti in sorazmernosti (2010)
 Strategija kohezijske politike EU za območje Atlantika
 Izločitev držav s seznama držav, upravičenih do trgovinskih preferencialov ***I
 Mehanizem za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi med državami članicami in tretjimi državami na področju energije ***I
 Sheme kakovosti, ki se uporabljajo za kmetijske proizvode ***I
 Evropski skladi za socialno podjetništvo ***I
 Evropski skladi tveganega kapitala ***I
 Izvajanje dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o prosti trgovini med EU ter Kolumbijo in Perujem ***I
 Izvajanje dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med EU in Srednjo Ameriko ***I
 Dovoljene uporabe osirotelih del ***I
 Nujni avtonomni trgovinski preferenciali za Pakistan ***I
 Razmere v Siriji
 Politična uporaba sodstva v Rusiji
 Predlogi za Evropsko bančno unijo (EBU)
 Južna Afrika: pokol stavkajočih rudarjev
 Preganjanje muslimanov Rohingja v Burmi
 Azerbajdžan: primer Ramila Safarova
 Boj proti multipli sklerozi v Evropi
Besedila (450 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov