Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 13 september 2012 - Strasbourg
 Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien ***
 Ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet om vetenskapligt och tekniskt samarbete ***
 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och rådet om överföring till och hantering inom Europaparlamentet av säkerhetsklassificerade uppgifter som innehas av rådet vilka rör andra frågor än de som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
 18:e rapporten om bättre lagstiftning – Tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna (2010)
 EU:s strategi för sammanhållningspolitiken för Atlantområdet
 Tillbakadragande av handelspreferenser för vissa länder ***I
 Mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal på energiområdet mellan medlemsstater och tredjeländer ***I
 Kvalitetsordningar för jordbruksprodukter ***I
 Europeiska fonder för socialt företagande ***I
 Europeiska riskkapitalfonder ***I
 Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan EU samt Colombia och Peru ***I
 Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan EU och Centralamerika ***I
 Tillåten användning av anonyma verk ***I
 Införande av brådskande autonoma handelsförmåner för Pakistan ***I
 Syrien
 Ryssland
 En europeisk bankunion (EB)
 Sydafrika: blodbad på strejkande gruvarbetare
 Förföljelse av rohingya-muslimer i Burma/Myanmar
 Azerbajdzjan: fallet Ramil Safarov
 Kampen mot multipel skleros i Europa
Texter (487 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy