Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Úterý, 23. října 2012 - Štrasburk
 Žádost, aby byl Martin Ehrenhauser zbaven imunity
 Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013 - všechny oddíly
 Víceletý finanční rámec na období 2014-2020
 Vlastní zdroj založeného na dani z přidané hodnoty *
 Finanční pravidla pro roční rozpočet Evropské unie ***I
 Volitelnost do předsednictva výboru (výklad čl. 191 odst. 1 jednacího řádu)
 Opravný rozpočet č. 4/2012: vlastní zdroje, nástroje pro sdílení rizika, EuroGlobe
 Absolutorium 2010: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
 Absolutorium 2010: Evropská agentura pro léčivé přípravky
 Reprodukční materiál lesních dřevin ***I
 Evropský rok občanů (2013) ***I
 Společná vízová omezení pro ruské státní úředníky zapojené do případu Sergeje Magnitského
 Provádění právních předpisů o jednotném evropském nebi
 Práva cestujících ve všech druzích dopravy
 Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Rada
 Absolutorium 2010: Evropská agentura pro životní prostředí
 Jmenování člena Účetního dvora
 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: Žádost EGF/2012/001 IE/Talk Talk
 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: Žádost EGF/2011/015/SE/AstraZeneca
 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: Žádost EGF/2011/019 ES/Galicia Metal
 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: Žádost EGF/2011/009 NL/Gelderland
 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: Žádost EGF/2011/021 NL/Zalco
 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: Žádost EGF/2010/015 FR/ Peugeot
 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2012/003 DK/VESTAS - Dánsko
 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2012/002 DE/manroland/Německo
 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I
 Minimální úroveň výcviku námořníků ***I
 Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi ES a Izraelem o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ***
 Agenda pro změnu: budoucnost rozvojové politiky EU
 Malé a střední podniky: konkurenceschopnost a obchodní příležitosti
 Obchodní a hospodářské vztahy se Spojenými státy
Texty (656 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí